TomSmidth.jpg (18409 bytes)

Tom Smidth bibliografi
udarbejdet af
Henning Smidth
57. interimsudgave

Opdateret 19. januar 2023

© 2023 henning@smidth.dk

Indhold


Forord

Denne bibliografi medtager alle offentliggjorte værker af Tom Smidth. Endvidere er det tilstræbt at give et fuldstændigt overblik over hans efterladte værker. I bibliografien er Tom Smidths retskrivning fulgt, også hvor den måtte afvige fra det dengang korrekte eller er direkte inkonsekvent, som det flere steder er tilfældet i de efterladte papirer.

Tom Smidths værker er efterhånden svære at få fat i. Udover en håndfuld digtsamlinger, en novellesamling og tre romaner, som alle kun udkom i ét lille oplag, og som stadig er tilgængelige for udlån gennem folkebibliotekerne, er det kun et mindre antal digte og noveller, der har været trykt i forskellige litterære tidsskrifter. For at lette adgangen til den øvrige del af Tom Smidths produktion er der givet links til en lang række af hans værker i fuldtekstversioner. Værkerne publiceres på internet i henhold til tilladelse givet af Tom Smidths arving den 1. maj 2000.

Som de fleste forfattere samlede Tom Smidth på anmeldelser af egne værker. De fleste anmeldelser findes i hans "Efterladte papirer" under "Udklip".

Alle gengivne værker er fortsat ophavsretligt beskyttede og underlagt copyright.

Indhold


Biografi

Tom Smidth (døbt: Thomas Jens Julius Smidth) var eneste barn af telegrafist Adolph Julius Smidth og skuespillerinde Anna Elisabeth Kathrine Petersen. Han blev født den 20. august 1887 i Nystad i Finland, hvor hans far, som var ansat i Det Store Nordiske Telegrafselskab, gjorde tjeneste. I 1899 vendte Tom Smidth og moderen tilbage til Danmark og bosatte sig i Aalborg, senere flyttede de til Nibe, hvor Tom Smidths far blev herredsskriver.

Tom Smidth gik i svensk folkeskole i Nystad og i svensk realgymnasium i Åbo. I 1906 blev han student fra Aalborg Katedralskole. Efter filosofikum i 1907 studerede han filologi og litteraturhistorie ved Københavns Universitet - afbrudt af studieophold i Heidelberg, Jena og Strassbourg 1908-1909 - men tog ingen afsluttende eksamen.

Tom Smidth var først ansat som vikar ved Købmandsskolen i København, senere blev han ansat ved Pressens Illustrationsbureau. Fra 1918 til 1936 var han ansat som konsulent, oversætter og redaktør ved Martins Forlag i København og redigerede bl.a. Martins Maanedshefte, der udkom 1921-1924.

Den 28. marts 1918 blev Tom Smidth gift med sekretær ved Hovedkontoret for Den danske Regerings Komité til Forplejning af syge Krigsfanger, senere kontorchef i Dansk Røde Kors Anna Kathrine Thora Elisabeth Emilie Kjertmann, født 12. december 1884, død 14. januar 1965, datter af skuespilleren Holger Emil Ramshardt Kjertmann og skuespillerinden Clara Julie Christensen. Der var 1 barn i ægteskabet, datteren Eileen Smidth, født 18. januar 1920.

Efter flere års svær sygdom døde Tom Smidth den 15. april 1942.

Tom Smidth har bl.a. offentliggjort digte, noveller, romaner, hørespil og mindst 1 originalkomposition. Han har desuden oversat en lang række værker for bl.a. Martins Forlag. Hans efterladte papirer opbevares i Håndskriftsafdelingen på Det Kongelige Bibliotek (NKS 2560 - 2°).

Kilder:
Studenterne MCMVI : biografiske Oplysninger og Udtalelser / samlede i 25-Aaret for Artium 1906. - København : Engelsen & Schrøder, 1931 - Side 210
Dansk biografisk Leksikon, XXII / grundlagt af C.F. Bricka. - [2. Udgave] / redigeret af Povl Engelstoft ; under Medvirken af Svend Dahl. - København : J.H. Schultz Forlag, 1942.- Side 238-239
Hvem skrev hvad? : Politikens Litteraturhaandbog / Redaktion: Frederik Schyberg, Nelly Backhausen. - København : Politikens Forlag, 1945. - Side 474
Dansk Literaturhistorie 1900-1950, Bind II / Cai M. Woel. - [København] : Forlaget Arnkrone, 1956. - Side 421-422
Danske patricierslægter, I / Wilhelm von Antoniewitz. - København : J.H. Schultz Forlag, 1956. - Side 189
Dansk skønlitterært forfatterleksikon 1900-1950, bind III / bibliografisk redaktion: Svend Dahl ; medredaktører: Ludvig Bramsen og Mogens Haugsted ; biografisk redaktion: Povl Engelstoft ; medvirkende: Sigrid Engelstoft. - København : Grønholt Pedersens Forlag, 1964. - Side 293-294, 491

Indhold


Offentliggjorte værker af Tom Smidth

Da det kun i få tilfælde har været muligt at datere tilblivelsen af de enkelte værker, har det ikke været muligt at bruge tilblivelsesdata som ordningsprincip. Bibliografien er derfor tilstræbt kronologisk ordnet efter første publiceringsdato. For tidsskrifter er udgivelsesdagen sat til den 1. i måneden. Hvor en nøjagtig datering har været umulig at fremskaffe, er såvel måned som dag sat til 01, og de ukendte dataelementer er sat i kursiv. De boglige udgivelser er indplaceret i henhold til dateringen af de dedikationer, der findes i de fleste eksemplarer i Emilie Smidths efterladte bogsamling. Radiodramatik og anden radiooplæsning er tilsvarende indplaceret efter udsendelsesdato.

Hvor førstelinier til digte eller noveller er medtaget, er de gengivet som anden titelinformation i runde luftparenteser.

Ophavsangivelser er medtaget i den udstrækning, de forekommer. Hvis de er uklare, er de forklarede i skarpe parenteser.

Når et værk har været publiceret flere gange, er de senere udgivelser også tilføjet under den første udgivelsesdato.

1908-11-03
Heidelberg. I / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 3. November 1908. - Side 1-2
Dateret: Oktober 1908
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1908-11-17
Heidelberg : (Breve og Optegnelser. II) / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 17. November 1908. - Side 1-2
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1908-12-22
Tyske Studenter : Korrespondance til Aalborg Stiftstidende. [III] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 22. December 1908. - Side 1-2
Dateret: Heidelberg, December
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1909-01-22
Blandt tyske Studenter : Breve og Optegnelser. IV / T. Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 22. Januar 1909. - Side 1-2
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1909-02-17
Blandt tyske Studenter : (Breve og Optegnelser. V) / T. Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 17. Februar 1909. - Side 1-2
Dateret: Heidelberg, Februar 1909
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1909-03-13
Blandt tyske Studenter : (Breve og Optegnelser. VI) / T. Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 13. Marts 1909. Ekstra-Nr. - Side 1-2
Dateret: Heidelberg, Marts 1909
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1909-03-21
Blandt tyske Studenter. VII : en Sammenligning mellem danske og tyske Studenter / T. Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 21. Marts 1909. Ekstra-Nr. - Side 1-2
Dateret: Heidelberg, Marts 1909
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1909-04-25
Blandt tyske Studenter : Breve og Optegnelser. VII [i.e. VIII] / T. Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 25. April 1909. Ekstra-Nr. - Side 1-2
Dateret: Heidelberg, Marts 1909
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1911-07-28
Mine Spadsereture. I : Skal / en Vandrer [i.e. Tom Smidth]
Trykt i:
Nibe Folkeblad. - 28. Juli 1911. - Side 1-2
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1911-08-04
Mine Spadsereture. II : Klæstrup Bakker / en Vandrer [i.e. Tom Smidth]
Trykt i:
Nibe Folkeblad. - 4. August 1911. - Side 1
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1911-08-11
Mine Spadsereture. III : Sebbersund og Konditorkager / en Vandrer [i.e. Tom Smidth]
I manuskript med titel: Sebbersund og Conditorkager
Trykt i:
Nibe Folkeblad. - 11. August 1911. - Side 1
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1911-08-18
Mine Spadsereture. IV : Sønderbakke / en Vandrer [i.e. Tom Smidth]
Trykt i:
Nibe Folkeblad. - 18. August 1911. - Side 1
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1911-08-18
Tunel-Banen [i.e. Tunnel-Banen]
Trykt i:
Nibe Folkeblad. - 18. August 1911. - Side 1
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1911-08-18
Hr. Prehns Koncert / Tom Smith [i.e. Smidth]
Trykt i:
Nibe Folkeblad. - 18. August 1911. - Side 1
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1920-11-27 (dedikationsdato)
De skønne Skyer / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1920
47 sider
Digte
Indhold:
Den gyldne Ridder
Jydske Sonetter
     [Uden Titel] : ( Det er den gamle Sang om blege Stjerner )
     Valfart
     Paa Skibet
     Træerne langs Vejen
     Min Faders Hus
     Maaneskin paa Sønder Bakke : (Til en kvindelig Organist)
     I Baad paa Fjorden
     I Klæstrup Bakker
     Efter Bygen
     Paa Verandaen efter Badet
     Lykkens Uhr
     Et Møde ved Sebber Bro
     Ensomhed i Halkjær Skov
     Høstaften paa Molen
     Mit jydske Hjem
Triolet og madrigal
     Venus i Parken
          I. : ( Kypris, du, hvis Navne hos tusind Skjalde rimer )
          II. : ( I disse tyste, drømmesvangre Parker )
          III. : ( En Fakkel flammer fjernt mod Sneens Glimren )
          IV. : ( Det gyldne Lys din Hud en Glans forlener )
Lys og Dæmring
Vers og Viser
     [Uden Titel] : ( Solen sank ned som en flammende Rose ) (I manuskript med titel: Aften)
     [Uden Titel] : ( Naar to, der har elsket hinanden ) (I manuskript med titel: Afskedsord)
     [Uden Titel] : ( Mit Hjerte er fuldt ) (I manuskript med titel: Sommer)
     [Uden Titel] : ( Der gives Dage, da Naturen grubler ) (I manuskript med titel: Der gives Dage - -)
     [Uden Titel] : ( Jeg gaar mellem Træer og nynner en Sang ) (I manuskript med titel: Folkevise)
     [Uden Titel] : ( Om Pigæblet, Spøgelseblomsten ) (I manuskript med titel: Regn i Sommernatten)
     [Uden Titel] : ( Amplen dæmrer rødt i Krogen ) (I manuskript med titel: I Lygteskæret)
     [Uden Titel] : ( Du nød i mine Arme ) (I manuskript med titel: Situation)
     [Uden Titel] : ( Livet kører rundt i Ring )
Ny udgave:
De skønne Skyer / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Anmeldt i:
Klinte. - 1. Aarg., Nr. 4 (3. Februar 1921)

1920-12-01
Regensen / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Studium : Ugeblad for Studerende. - 7. Aarg., Nr. 36 (1. December 1920). - Side 3
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1921-03-01
Psyche / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Klinte : litterær Ungdom. - 1. Aarg., Nr. 5 (1. Marts [1921]). - Side [3]
Optrykt i:
Længslernes Bog / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1921

1921-04-01
Vifter / Tom Smidth
Digte
Dateret: 1. Marts 1921
Indhold:
[Uden Titel] : ( Dølg Øjnes Glimren )
[Uden Titel] : ( Hyrde, Hyrdinde )
[Uden Titel] : ( Aldrig mere )
Trykt i:
Klinte : litterær Ungdom. - 1. Aarg., Nr. 6 (1. April [1921]). - Side [2]
Optrykt i:
Længslernes Bog / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1921

1921-04-01
Prosadigte : en Oversigt / Tom Smidth
Trykt i:
Klinte : litterær Ungdom. - 1. Aarg., Nr. 6 (1. April [1921]). - Side [2-3]
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1921-05-01
Det graa Foraar / Tom Smidth
Digt
Dateret 21.-22. Marts 1921
Trykt i:
Klinte : litterær Ungdom. - 1. Aarg., Nr. 7 (1. Maj [1921]). - Side [3]
Optrykt i:
Længslernes Bog / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1921

1921-07-01
Min Oldefaders Pibe / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Klinte : litterær Ungdom. - 1. Aarg., Nr. 8-9 (Juni-Juli [1921]). - Side [3]
Optrykt i:
Længslernes Bog / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1921

1921-10-01
Ibrahims Hoved : en Kosakhistorie / af Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Martins Maanedshefte. - [1. Aarg., Nr. 1] ([1.] Oktober 1921). - Side 19-[21] : ill.
Optrykt i:
Finmark / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1923

1921-10-01
Paa Terrassen / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Klinte : litterær Ungdom. - 1. Aarg., Nr. 10-11 (Efteraaret [1921]). - Side [3]
Optrykt i:
Længslernes Bog / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1921

1921-12-02 (dedikationsdato)
Længslernes Bog / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1921
63 sider
Digte
Indhold:
Min Oldefaders Pibe
Karavanen
Vision
Antoine Watteau
Paa Terrassen
Det graa Foraar
Kongen og Tiggertøsen
Vifter : til Madame
     [Uden Titel] : ( Dølg Øjnes Glimren )
     [Uden Titel] : ( Hyrde, Hyrdinde )
     [Uden Titel] : ( Aldrig mere )
Betragtning
Kroning (I manuskript med titel: Min Dronning -)
Psyche
Elskovslignelser
     [Uden Titel] : ( Dit Legeme strakt paa Silke )
     [Uden Titel] : ( Knejs højt, du blomstrende Flamme )
     [Uden Titel] : ( Min Digtning er en Blodrubin )
     [Uden Titel] : ( Hvorfor er Hjertet ej et Kar )
     [Uden Titel] : ( Om Elskov end er saare let )
     [Uden Titel] : ( Du gav mig først et Slangebid )
     [Uden Titel] : ( Al Kærlighed vil skabe Liv )
Ved Klaveret
Gamle Gader
Vaarnat
Aftenstilhed : ( Naar alle Sanser efter Dagens Blæst )
Bygevejr (I manuskript med titel: Sommer-Regn)
Vaarens Lys
Den gamle Mand ved Himlens Borgeled
Envoi : ( O, du rige, skønne, kære )
Doras Meriter : tilegnede en ung og elegant international Københavnerinde Frk Dora Lagerkrantz
     Fantasi paa Doras Navnedag
     Doras nye Sommerhus
     Déjeuner à deux
     Kærlighedsmorgen
Ny udgave:
Længslernes Bog / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)

1922-01-01
Tiggeren / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Martins Maanedshefte. - [1. Aarg.], Nr. 4 ([1.] Januar 1922). - Side 7-13 : ill.
Optrykt i:
Finmark / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1923

1922-03-01
"Tahie" / af Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Martins Maanedshefte. - [1. Aarg.], Nr. 6 ([1.] Marts 1922). - Side 11-[14] : ill.
Optrykt i:
Finmark / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1923

1922-04-05 (dedikationsdato)
Solbilleder / Tom Smidth
Digte
Indhold:
Prolegomena til et Satyrikon
De Duer, der fløj -
Til min Moder
Dagvise (Manuskript dateret: 9 og 10/2 1922)
Trykt i:
Unge Digteres Foraarsbog / redigeret af Knud Bruun-Rasmussen ; med Tegninger af Erik Jerk
[København] : Klinte, 1922
Side [41]-57 : 1 portræt
"De Duer, der fløj -" Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Ny udgave:
Solbilleder / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)

1922-07-01
Flødere / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Martins Maanedshefte. - [1. Aarg.], Nr. 10 ([1.] Juli 1922). - Side 4-6 : ill.
Optrykt i:
Finmark / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1923

1922-11-01
Heksen paa Sorvakko / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Martins Maanedshefte. - 2. Aarg., Nr. 2 ([1.] November 1922). - Side 6-[10] : ill.
Optrykt i:
Finmark / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1923

1923-01-01
En Væddekørsel / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Martins Maanedshefte. - 2. Aarg., Nr. 4 ([1.] Januar 1923). - Side 9-[12] : ill.
Optrykt i:
Finmark / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1923

1923-04-26
Nibe Kilde : (Original for Nibe Avis) / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Nibe Avis. - 26. April 1923. - Side 1
Indgår i bearbejdet form med titel: Den syngende Kilde i:
Kærtegn / Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1923-05-07
De skønne Solnedganges By / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Nibe Avis. - 7. Maj 1923. - Side 1
Optrykt i:
Kærtegn / Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925
Anmeldt i:
Nibe Avis. - 7. maj 1923

1923-05-09
Vaarens Vind : Original for Nibe Avis / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Nibe Avis. - 9. Maj 1923. - Side 1
Indgår i bearbejdet form med titel: Vestenvind i:
Kærtegn / Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1923-08-02
Nocturne / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Nibe Avis. - 2. August 1923. - Side 1
Indgår i bearbejdet form med titel: Nokturne i:
Kærtegn / Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1923-08-13
Aften i Skal / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Nibe Avis. - 13. August 1923. - Side 1
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1923-09-06
Skumring / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Nibe Avis. - 6. September 1923. - Side 1
Trykt i bearbejdet form med titel: Aften i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 1 (November 1931). - Side 22
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1923-09-13
Uden Titel : ( Var Haabet for fattigt? Blev Vejen for træls? ) / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Nibe Avis. - 13. September 1923. - Side 1
Indgår i bearbejdet form med titel: Regnbuen i:
Kærtegn / Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1923-11-22 (dedikationsdato)
Finmark / Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1923
187 sider
Noveller
Indhold:
Før Gry
Fødselsdags-Kantaten (I manuskript med titel: Fødselsdagskvartetten) (Manuskript dateret: Februar-Marts 1923)
En Væddekørsel
Tiggeren
Ibrahims Hoved
Tahie
Amor Judex
Flødere
Heksen paa Sorvakko
Bræddestabelen
Ny udgave:
Finmark / Tom Smidth
København : Lindhardt & Ringhof, 2017. - E-bog (EPUB)

1923-11-30 (dedikationsdato)
Hav og Stjerner / Tom Smidth ; Omslag og Vignetter tegnede af Poul Sæbye
København : Klintes Forlag, 1923
[52] sider
Digte
Indhold:
Den store Stumme
Kvartet
Sejlads mellem Stjerner
Skibet Argo
Pegasos
Kassiopeia
Herakles
Pleiaderne
Orion
Flumen Eridanus
Berenices Haar
Havet : ( Vil du mane dine Drømme, vil du mindes dine Savn ) (Manuskript dateret: November 1922)
Don Juan (Manuskript dateret: November-December 1922)
Assistenshus-Fantasi
Plakaterne
Bildroske
Brændoffer (Manuskript dateret: 22/11 22)
Honi soit qui mal y pense
Vinterglæder (Manuskript dateret: 23/11 22)
I Smaat som Stort
Provins
Lykkebud
Fornyelse
Envoi : ( I tror, I dømmer )
Ny udgave:
Hav og Stjerner / Tom Smidth ; tegninger af Poul Sæbye ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)

1925-01-01
Fru Bovary / Gustave Flaubert ; autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af N.J. Berendsen
Ny Udgave / med Forord af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925
301 sider
(Klassisk Bibliotek)
Originaltitel: Madame Bovary
Heri: Forord. - Side [5]-9
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1925-05-01
Udtrykkets Finhed / Tom Smidth ; [Illustration af Mogens Zieler]
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 1 (1. Maj 1925). - Side 14
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-05-01
Berettiget Morskab / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Den unge som en Nestor former Sproget -
Kedsommeligt! Men det er ogsaa noget
at more sig som Dreng og spille Klink
med Abstraktioner à la Kinck
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 1 (1. Maj 1925). - Side 15
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-05-01
Fremskridt / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Den nyeste Digterskole
kan Russisk, Tscheckisk og Spansk.
Nu ventes der dog et Opsving:
De lærer at skrive Dansk.
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 1 (1. Maj 1925). - Side 17
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-06-01
Spejlet / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 2 (1. Juni 1925). - Side 56
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-06-01
Den Ukaldede / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 2 (1. Juni 1925). - Side 56-57
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-07-01
Dørplader / Tom Smidth ; [Illustration af Mogens Zieler]
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 3 (1. Juli 1925). - Side 85-86
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-08-01
Svømmersken / Tom Smidth ; [Illustrationer af Steen Hinrichsen]
Digt
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 4 (1. August 1925). - Side 104-105
Optrykt i:
Kærtegn / Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925

1925-08-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Uvidenhed om Liv og Død
er Ladeporten herligt rød.
Og gider man hverken gaa eller staa,
man tegner en Karrikatur derpaa.
I manuskript med titel: Tædium vitæ
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 4 (1. August 1925). - Side [119]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-08-01
Den gode Borger / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Ej, unge Ulv, din Sult er jo konservativ.
Thi væn dig til at vandre mellem Faarene.
Er du for klog endnu til samme Slagtekniv,
fordummes du ved Livets Hjælp med Aarene!
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 4 (1. August 1925). - Side 120
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-08-01
Den nemmeste Vej / T. S. [i.e. Tom Smidth]
En Journalist kan Digter blive
saa let som Solen smelter Isen.
Han selv skal bare skrive, skrive...
Talentet faar han af Avisen.
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 4 (1. August 1925). - Side 120
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-08-01
Blomsterne / Tom Smidth ; [Illustration af Mogens Zieler]
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., No. 4 (1. August 1925). - Side 125
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-09-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
De sande Glæder, som er saa faa,
har færre, har ingen Navne.
Men Kvinder har Navne, Forbrydelser, Stjerner,
og alt, hvad vort Hjerte maa savne.
I manuskript med titel: Navne
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 5 (1. September 1925). - Side 151
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-09-01
....ismer / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Hvis I synger om det gamle paa den allersidste Maade,
er den Kunst jo ikke ny.
I skal føle Dagens Komme, I skal have Gudens Naade
for at vide, naar det nye Lys vil gry
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 5 (1. September 1925). - Side 151
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-09-01
Experten / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 5 (1. September 1925). - Side 153
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-10-01
Pilgrimmen / Tom Smidth ; [Illustrationer af Peter Grove]
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 6 (1. Oktober 1925). - Side 173-182
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-10-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
En stadig Undren i mig bor:
hvorfor skal man forstaa?
Mig synes Verden lidt for stor
at blive Doktor paa.
Jeg ser jo: slig en Herre gaar
helt strunk i Sommerregn,
naar alle skønne Roser staar
som røde Spørgsmaalstegn.
I manuskript med titel: Grau, theurer Freund...
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 6 (1. Oktober 1925). - Side 185
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-10-01
Stjerner og Skæbner / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Det synes mig, der ligger
et dybt Princip til Grund
for astrologisk Spaakunst,
og ingen syndig Nekromantia.
Det er, som vore Taarer
ved Dag mod Himlen steg
og dryppede ved Aften
med Stjerners gyldne Glimren ned derfra.
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 6 (1. Oktober 1925). - Side 186
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-11-01
Ahasverus : ( Det Ord ) / Tom Smidth ; [Illustration af Steen Hinrichsen]
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 7 (1. November 1925). - Side 197-198
Optrykt i:
Ahasverus : jødiske elementer i dansk litteratur / udgivet af Mogens Brøndsted ; redigeret af Maria Davidsen
Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2007
Side 240-241
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-11-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Nej, Verden er ikke engang en Ruin
med skræppende Krager og gryntende Svin.
Den er som en Celle betrukket med Læder,
hvor krumme vi trasker og sover og æder.....
og dør vi af Graavejr og Gaben engang,
er Evigheden s'gu alt for lang.
Jeg tvivler om Sjælenes Sprællen og Sprætten -
hernede kommer de aldrig af Pletten.
I manuskript med titel: Analogi-Slutning
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 7 (1. November 1925). - Side 215
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-11-01
Duftende Mørke : til Sven Clausen / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 7 (1. November 1925). - Side 216
Optrykt i:
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-11-23 (dedikationsdato)
Kærtegn / Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1925
46 sider
Digte
På smudsomslag: Elskovs Gaver
Indhold:
Langs Molerne
Vinterhave
Varsler
Nye Drømme (Manuskript dateret: 16/9 1924)
De skønne Solnedganges By
Den syngende Kilde
Morgenhyldest (I manuskript også med titel: Mattinata) (Manuskript dateret: 5/12 1924)
Svømmersken
Opsving (I manuskript også med titel: Aufschwung)
Nokturne
Juliaften (I manuskript også med titel: Augustaften)
Valmuer
Kysset (Manuskript dateret: 4/1 1925)
Vestenvind (I manuskript også med titel: Vaarvinden)
Vildkat
Uforberedt
Afsked (I manuskript også med titel: Mikrokosmos)
Regnbuen
September (Manuskript dateret: 12/9 1923)
Ild og Mørke
Drømmenes Vin
Solnedgang (Manuskript dateret: 3/2 25)
Epilog à la Ronsard (I manuskript også med titel: Epilog)
Envoi : ( Adios! Fra min Ungdoms Elskovshof )
Ny udgave:
Kærtegn / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)

1925-12-01
Dommedag / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 8 (1. December 1925). - Side 246-247
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1925-12-01
Tag mildt om mit Hjerte.. / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 8 (1. December 1925). - Side 254
Optrykt i:
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1925-12-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Livet er en Rebus,
Præmien er en Grav.
Hvor skønt, at alle gætter
Betydningen deraf.
I manuskript med titel: Præmierebus
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 8 (1. December 1925). - Side [255]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-01-01
Skibet / Tom Smidth ; [Illustrationer af Mogens Zieler]
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 9 (1. Januar 1926). - Side 284-286
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-01-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Kærlighed er som den navnløse Stjerne
skjult ved sin Fjernhed, set ved sin Glans.
Del af et Tegn, og Aarhundreder elsket
efter sin Dommedags: Brist! eller Stands!
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 9 (1. Januar 1926). - Side [287]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-03-01
Kvinde / Tom Smidth ; [Illustration af Ernst Hansen]
Digt
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 11 (1. Marts 1926). - Side [344]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-03-01
Skumrings Monolog / Tom Smidth ; [Illustration af Mogens Zieler]
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 11 (1. Marts 1926). - Side [348]-350
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-03-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Hej, stands kun disse Raab og Trusler, Folkens!
I kræver Følelser, I ønsker Tanker,
I prøved Overtalelser, Formaning, Anker -
Bah, prøv nu Stokkens Middel eller Dolkens!
Slaa Digteren ihjel og prygl Kritikken:
den sørger kun for Akustikken.
I manuskript med titel: Rabies
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 11 (1. Marts 1926). - Side [355]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-03-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Ak, Digterbækken tørrer ind ved Sommer -
i Mandomsaar gør man for Ungdom Bod.
Hvor før der løb en Strøm af kaade Hvirvler,
der pibler nu en smule Blod.
I manuskript med titel: Naturens Gang
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 11 (1. Marts 1926). - Side 356
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-03-01
[Uden Titel] / T. S. [i.e. Tom Smidth]
Mange Fornøjelser smaa
danner den brede Aa
som Sjælene glider paa
for Intetheden at naa. -
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. 11 (1. Marts 1926). - Side 357
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-04-01
Oh, fons bandusiæ / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. [12] (1. [April] 1926). - Side 371-372
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-04-01
Individualitet / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Klinte : Tidsskrift for ung dansk Litteratur. - 2. Aarg., Nr. [12] (1. [April] 1926). - Side 393
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-05-01
Æslet med Glorien / Tom Smidth ; [illustreret af] U- [i.e. Arne Ungermann]
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 1 (1. Maj 1926). - Side [6]-8
Optrykt med moderne retskrivning i:
Nye danske eventyr / udvalgt af Mogens Garde ; tegninger af Otto Nielsen
København : Chr. Erichsens Forlag, 1955
Side 21-[25]
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-05-31 (dedikationsdato)
Profeten Grootemann / Tom Smidth ; med Vignetter af Poul Sæbye
København, 1926 (Chr. Christensens Bogtrykkeri)
69 sider
(Ung dansk Littertur ; Nr. 2)
Roman
Trykt som manuskript i 200 salgsexemplarer
Med liste over subskribenternes navne
Også udgivet:
København : Woel's Boghandel og Antikvariat, 1926
69 sider
(Ung dansk Litteratur ; Nr. 2)
Oplag: 300 exemplarer
Ny udgave:
Profeten Grootemann / Tom Smidth
København : Lindhardt & Ringhof, 2017. - E-bog (EPUB)

1926-06-01
Om Stjernerne som sluktes / Tom Smidth ; Tegning af Poul Sæbye
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 2 (1. Juni 1926). - Side [33]-35
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-07-01
Skærgaardsmyter / Tom Smidth ; [illustreret af] Z [i.e. Mogens Zieler?]
Noveller
Indhold:
Ouverture
Den skjulte Ø
Troldmanden
Forløsning
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 3 (1. Juli 1926). - Side [67]-74
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-09-01
Ariadne / Tom Smidth ; Træsnit af Leo Estvad
Digt
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 5 (1. September 1926). - Side [136]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-09-01
Efterspillet / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 5 (1. September 1926). - Side 144
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-10-01
Afsked / Tom Smidth ; illustreret
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 6 (1. Oktober 1926). - Side [178]-189
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1926-11-01
Sangens Klædebon / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 7 (1. November 1926). - Side 205
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1926-12-01
Marionetten / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 8 (1. December 1926). - Side 136 [i.e. 236]
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1927-01-01
Regndage / Tom Smidth ; Træsnit af Edgar Miller
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 9 (1. Januar 1927). - Side 289
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1927-02-01
Den onde Kniv / Tom Smidth
Novelle
I manuskript med titel: Kniven
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 10 (1. Februar 1927). - Side 295-296
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1927-03-01
Den undvegne / Tom Smidth ; illustreret
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 11 (1. Marts 1927). - Side [342]-351
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1927-04-01
Sporskifteren / Tom Smidth ; Vignet af Leo Estvad
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 3. Aarg., Nr. 12 (1. April 1927). - Side 365-366
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1927-07-01
Foraaret / Tom Smidth ; Vignet af Inger Johansen
Novelle
Trykt i:
Ung dansk Litteratur. - 4. Aargang, Nr. 1 (Juli 1927). - Side 6-11
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1928-03-13 (dedikationsdato)
Excelsior : en Kærlighedshistorie / Tom Smidth
København : Det Ny Forlag, 1928
108 sider
(Standard Romanen ; No 3)
Roman
Omslagstitel: Forgiftet Elskov
Ny udgave:
Excelsior / Tom Smidth
København : Lindhardt & Ringhof, 2017. - E-bog (EPUB)

1928-08-06
Mine Minders By. I : Regimentsmusiken / Tom Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 6. August 1928. - Side 1 : ill.
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1928-08-12
Mine Minders By. II : Havnen / Tom Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 12. August 1928. - Side 6 : ill.
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1928-08-17
Mine Minders By. III : Lystanlægene / Tom Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 17. August 1928. - Side 3
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1928-08-23
Mine Minders By. IV : Teatret / Tom Smidt [i.e. Tom Smidth]
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 23. August 1928. - Side 7
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1928-09-07
Mine Minders By. V : Bag Skolemure / Tom Smidth
Trykt i:
Aalborg Stiftstidende. - 7. September 1928. - Side 3-4
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1929-03-17
Brødrene Ferrani / af Tom Smidth ; Tegning af Henrik Hansen
Novelle
Trykt i:
Aarhuus Stiftstidende. - 17. Marts 1929. - Side 1, 9 : ill.
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1929-03-30
Moderne udenlandske Forfattere. Jack London / Tom Smidth
Foredrag. - I manuskript med titel: Jack London, hans Liv og Værker
Udsendelse:
Statsradiofonien. 30. marts 1929 / oplæst af Tom Smidt [i.e. Smidth]
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1929-07-14
Stevenson paa Sydhavsøerne / Tom Smidth
Foredrag
Udsendelse:
Statsradiofonien. 14. juli 1929 / oplæst af Tom Smidth

1930-11-01
Uret / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 1 (November 1930). - Side 13
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1930-12-01
En Jomfru og en Løve - / Tom Smidth ; [Illustration af Arne] Ungermann
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 2 (December 1930). - Side 38
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-01-01
[Udtalelse i Anledning af 25-Aaret for Artium]
Trykt i:
Studenterne MCMVI : biografiske Oplysninger og Udtalelser / samlede i 25-Aaret for Artium 1906
København : Engelsen & Schrøder, 1931
Side 210
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1931-02-01
Møllen / Tom Smidth ; [Illustration af] Herman Madsen
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 4 (Februar 1931). - Side 118-119
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1931-03-01
Elskovs Efterklang / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Digte
Indhold:
1. : ( Saa sagde hun ... saa sagde jeg ... )
2. : ( O, du var mit eneste Livsens Behov )
3. : ( Nødløgnens Maske )
4. : ( Gengæld, min Søde )
5. : ( Jeg blev kun det klagende Horn i en Skov )
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 5 (Marts 1931). - Side [154]-155
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-04-01
Hengivelse / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, Nr. 6 (April 1931). - Side 175
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-04-01
Aften : ( Du tier saa træt, hvor du sidder ) / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, Nr. 6 (April 1931). - Side 187
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-05-01
Degenereret Foraar / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 7 (Maj 1931). - Side 221
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-07-01
En Mindeblomst / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 9 (Juli 1931). - Side [268]
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-08-01
Lilholmens Baad / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 10 (August 1931). - Side [296]-301
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1931-09-01
Skyggetog / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 11 (September 1931). - Side 352
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-10-01
Udslettelsens Mare / Tom Smidth ; [Illustration af Mogens] Z[ieler]
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 5. Aargang, No. 12 (Oktober 1931). - Side 378-379
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-11-01
Aften : ( Som vordende Nat i Skumring ) / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 1 (November 1931). - Side 22
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1931-12-01
Spørgende Længsel / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 2 (December 1931). - Side 61
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1932-02-01
Sæljægeren / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 4 (Februar 1932). - Side 117-118
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1932-03-01
Solen bryder frem / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 5 (Marts 1932). - Side 156
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1932-06-01
Træt Mand gaar i Byen / Tom Smidth ; [Illustration af] Eugène de Sala
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 8 (Juni 1932). - Side [244]-245
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1932-06-19
Teatret i Randers / Tom Smidth
Foredrag
Udsendelse: Statsradiofonien. 19. juni 1932 / oplæst af Tom Smidth
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1932-08-01
Søg kun Sjælen - / Tom Smidth ; [Illustration af Mogens] Zieler
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 10 (August 1932). - Side [294]
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1932-09-01
En tavs Forsamling / Tom Smidth ; [Illustration af] Elis Ullman
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 11 (September 1932). - Side [328]-334
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1932-10-01
Fakkelløberen / Tom Smidth ; [Illustrationer af] Inger Ungermann
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 6. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1932). - Side [370-371]
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1932-12-01
Ovnsang og Fyrvise - : Til Vennen Bertel på Nørtorp Strandgaard, at afsynge stående, mens det foregaar, paa saadan Melodi: [Noder] / Tom Smidth ; [Musik af Tom Smidth?]
Vise
Med Melodistemme
Trykt i:
Vild Hvede. - 7. Aargang, Nr. 2 (December 1932). - Side 52
Hør: Ovnsang og Fyrvise -
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1933-05-01
Ahasverus : ( Jeg er den gamle af Dage ) / Tom Smidth ; [Illustration af] Poul Christensen
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 7. Aarg., Nr. 7 (Maj 1933). - Side [198]-199
Optrykt i:
Ahasverus : jødiske elementer i dansk litteratur / udgivet af Mogens Brøndsted ; redigeret af Maria Davidsen
Odense : Syddansk Universitetsforlag, 2007
Side 242
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1933-06-01
Foraar / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 7. Aargang, Nr. 8 (Juni 1933). - Side 237
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1933-07-01
Den grønne Hat / Tom Smidth ; [Illustration af Arne] Ungermann
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 7. Aargang, Nr. 9 (Juli 1933). - Side 291
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1933-08-01
Mellem to Minder / Tom Smidth ; [Illustration af] Victor Brockdorff
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 7. Aargang, Nr. 10 (August 1933). - Side [316]
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1933-10-01
Grand Guignol i Griffenfeldtsgade / Tom Smidth
Novelle
I manuskript med (korrekt) titel: Grand Guignol i Griffenfeldsgade
Trykt i:
Vild Hvede. - 7. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1933). - Side [371]-380
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020
Nye noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2022. - E-bog (EPUB)
Nye noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2022
562 sider

1933-11-01
Velkomst / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 1 (November 1933). - Side 22
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1933-11-05
Skaal for Redaktøren / Tom Smidth
Vise
I manuskript med titel: En Skaal for "Vild Hvede" -
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 0 (5. Novbr. 1933). - Side [2-3]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-01-01
Elegi fra i Dag / Tom Smidth
I manuskript med titel: Elegier fra i Dag. I
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 3 (Januar 1934). - Side 74
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-02-01
Efteraars-Jazz / Tom Smidth
Digt
I manuskript med titel: I høstlige Drømme
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 4 (Februar 1934). - Side 122
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-03-01
Et Taarn i Skygge / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 5 (Marts 1934). - Side [141]
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-03-01
Flygtigt Møde / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 5 (Marts 1934). - Side [155]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-04-01
Galathea / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 6 (April 1934). - Side 189
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-05-01
Arbejdsløse marcherer - / Tom Smidth
Digt
I manuskripter med titler: De Hjemløses Marsch, og: Arbejdsløse paa Landevejen
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 7 (Maj 1934). - Side 208
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-06-01
Faldets Vision / Tom Smidth
Digte
Indhold:
I. : ( Jeg har ikke Ro, naar jeg gaar paa Gaden )
II. : ( Det er ikke mere saaledes )
III. : ( Nuvel, saa hør mig, alle I med bange Øjne )
IV. : ( Et Ord! Vi er i Wien )
V. : ( Først rettes Kanonerne ind )
VI. : ( Naar saa I vel dette sidst )
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 8 (Juni 1934). - Side [237]-240
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-07-01
Elegier fra idag. II / Tom Smidth
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 9 (Juli 1934). - Side [278]-279
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-08-01
Det andet Sprog / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 10 (August 1934). - Side 295
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-09-01
Elegier fra idag. III / Tom Smidth
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 11 (September 1934). - Side [330]-332
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-09-18
Samfundet skaber selv sine Oprørere : en graanende Debutant om en stor Roman : Tom Smidth har Ordet
Interview ved Dr. Rank
Trykt i:
Ekstrabladet. - 18. September 1934. - Side 10 : portr.

1934-10-01
Elegier fra idag. IV / Tom Smidth
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1934). - Side [379]-381
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1934-11-01
Epigrammer : ( Som alle Daarers Konge staar den Mand ) / Tom Smidth
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 1 (November 1934). - Side 18
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-02-01
Til en Skuespillerinde / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 4 (Februar 1935). - Side [116]-119
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-05-01
Om du er ene, husk ... / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Digt
I manuskript med titel: Erotikon
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 7 (Maj 1935). - Side [200]
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-06-01
Isbjerge / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 8 (Juni 1935). - Side [241]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-06-01
Stævnemøde i Frederiksberg Have / Tom Smidth
Digt
I manuskript også med titel: Scene i Parken
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 8 (Juni 1935). - Side [246]-247
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-07-01
Blomst af Uskyld - Blomst af Ild / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 9 (Juli 1935). - Side 275
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-08-27
Hvor Oprør avles -! : en Kæmperoman, der har kostet 8 Aars Arbejde : Tom Schmidt [i.e. Smidth] om sin stærkt dramatiske Bog
Interview ved Cato
Trykt i:
Ekstrabladet. - 27. Avgust 1935. - Portr. - Datering delvis ved Emilie Smidth

1935-09-01
Et Sommer-Eden / Tom Smidth
Digt
I manuskript også med titel: Et Sommerparadis
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 11 (September 1935). - Side [339]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-10-01
Fidibus : til en Hellenist / Tom Smidth ; [Illustration af] Gunner Ditlefsen
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 9. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1935). - Side [379]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-11-02 (dedikationsdato)
Hvor Oprør avles : Roman / Tom Smidth
[København] : Frederik E Pedersens Forlag, 1935
2 bind
Første Del. - 227 sider
Anden Del. - 303 sider
Ny udgave:
Hvor Oprør avles. Bind 1 / Tom Smidth
København : Lindhardt & Ringhof, 2017. - E-bog (EPUB)
Hvor Oprør avles. Bind 2 / Tom Smidth
København : Lindhardt & Ringhof, 2017. - E-bog (EPUB)

1935-11-01
En Buket : Elegier fra i Dag / Tom Smidth ; [Illustration af] Mogens Hammer
I manuskript med titel: Elegier fra i Dag. VI
Trykt i:
Vild Hvede. - 10. Aargang, Nr. 1 (November 1935). - Side 16
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1935-12-01
Fra den store Scene / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 10. Aargang, Nr. 2 (December [19]35). - Side [38]-39
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1936-02-01
Tre Værelser / Tom Smidth ; [Illustrationer af Arne] Ungermann
Novelle
Indhold:
Barnets Værelse
Den unge Piges Værelse
Elskerindens Værelse
Trykt i:
Vild Hvede. - 10. Aargang, Nr. 4 (Februar 1936). - Side [104]-108
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1936-04-01
Linedanseren / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 10. Aargang, Nr. 6 (April 1936). - Side [184]-185
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1936-06-01
Epigrammer : (Eet er et nypræget Ord, Men et andet at skabe dets Aandsværd) / Tom Smidth
Trykt i:
Vild Hvede. - 10. Aargang, Nr. 8 (Juni 1936). - Side [253]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1936-06-28
Fanemarsch : tilegnet Københavns Samariter-Kolonne under Dansk Røde Kors / Tekst og Musik: Tom Smidth ; komponeret i Anledning af K.S.K.s 25 Aars Jubilæum den 28. Juni 1936
[København], [1936] (Wilhelm Hansen's Etabl.)
[3] sider
For klaver med underlagt tekst
På 1. nodeside med titel: Fane-Marsch
I manuskript med titel: Marcia, C-Dur
Hør: Fanemarsch
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1936-10-01
Den ene kan glemme, den anden ikke - / Tom Smidth
Novelle
I manuskripter også med titel: Jazz-Sangeren
Trykt i:
Vild Hvede. - 10. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1936). - Side [358]-359
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1936-12-01
Sex Vilaneller om Mad / Tom Smidth ; Vignetter af Ebbe Sadolin
Digte
I manuskripter med titler: En halv Snes Villaneller, og: Fem Vilaneller om Mad
Indhold:
I. : ( Velkommen enhver ved mit Bord )
II. : ( To Frøkner vil jage mig væk )
III. : ( Saa meget kan glemmes ved Krebs )
IV. : ( Jeg priser den lappiske Kok! )
V. : ( En Vindrikker vælger til Tugt )
VI. : ( Lidt døsigt vor Kaffe vi tar )
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 2 (December 1936). - Side [41]-43
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1937-01-18
Et Kys og en Rose - / af Tom Smidth
Novelle
Udsendelse:
Statsradiofonien. 18. januar 1937 / oplæst af Tom Smidth
Trykt i:
Hvid Vinter : danske Forfatteres og Billedkunstneres Julehæfte / redigeret af Viggo F. Møller
København : Danske Tidsskrifters Forlag, 1938
Side 42-[48] / [illustreret af Ebbe Sadolin]
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1937-02-01
Ønskemaane / Tom Smidth ; [Illustration af] Sikker Hansen
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 4 (Februar 1937). - Side [105]
Optrykt i:
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1937-02-01
Vinternat / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 4 (Februar 1937). - Side 111
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1937-05-01
Endnu - / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 7 (Maj 1937). - Side 204
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1937-05-01
Skaaltale for en Kritiker - / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 7 (Maj 1937). - Side [227]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1937-07-01
Mindernes Gader : (Elegier af i Dag) / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 9 (Juli 1937). - Side [288]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1937-09-01
Don Graciadeo og Kvinderne / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 11 (September 1937). - Side [338]-346
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1937-09-17
Westphal med Valdhornet / Tom Smidth
Novelle
Udsendelse:
Statsradiofonien. 17. september 1937 / oplæst af Tom Smidth
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1937-12-19
Farbror dyrker Kunsten / af Tom Smidth ; Tegninger af [Arne] Ungermann
Novelle
Trykt i:
Politiken. Magasinet. - 19. Decbr. 1937. - Side 2-3, 32-35
Udsendelse:
Statsradiofonien. 28. December 1938 / oplæst af Tom Smidth
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1938-01-01
Leonas Hævn / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 12. Aargang, Nr. 3 (Januar 1938). - Side [83]-90
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1938-05-01
Hvem har Fantasi - / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 12. Aargang, Nr. 7 (Maj 1938). - Side 222
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1938-08-01
Lille Karola - store Karola / Tom Smidth
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 12. Aargang, Nr. 10 (August 1938). - Side [307]-315
Udsendelse:
Statsradiofonien. 19. april 1938 / oplæst af Tom Smidth
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1938-10-01
Til en død Idealist / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 12. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1938). - Side [358]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1938-10-01
Den græske Gartner synger / Tom Smidth ; [Illustration af Arne] Ungermann
Digt
I manuskript med titel: Kærligheds Blomst
Manuskript dateret: 2/8 1938
Trykt i:
Vild Hvede. - 12. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1938). - Side [368]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1938-10-01
Medjidie synger til Gartneren / Tom Smidth ; [Illustration af Arne Ungermann]
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 12. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1938). - Side [369]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1939-02-06
Digte / af Tom Smidth
København : Arthur Jensens Forlag, 1939
24 sider
Trykt som Korrektur
Indhold:
Fakkelløberen
Træt Mand gaar i Byen
Et Taarn i Skygge
Til en Skuespillerinde : Fru Clara Pontoppidan tilegnet
En Hilsen til »Monsunen«s Kaptajn og hans Frue
     Optrykt i:
     Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
     Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
     Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
     Hellerup : Books on Demand, 2020
En Mindeblomst
Søg kun Sjælen
En Jomfru og en Løve
Faldets Vision
     I. : ( Jeg har ikke Ro, naar jeg gaar paa Gaden )
     II. : ( Det er ikke mere saaledes )
     III. : ( Nuvel, saa hør mig, alle I med bange Øjne )
     IV. : ( Et Ord! Vi er i Wien )
     [V. : ( Først rettes Kanonerne ind )
     VI. : ( Naar saá I vel dette sidst )
Skyggetog
Om Elskov
     Blomst af Uskyld - Blomst af Ild
     Om du er ene, husk - (I manuskript med titel: Erotikon)
     Spørgende Længsel
     Hengivelse
     Ønskemaane
     Mellem to Minder
Fra Foraar til Vinter
     Degenereret Foraar
     De Duer, der fløj -
     Efteraars-Jazz (I manuskript med titel: I høstlige Drømme)
     Udslettelsens Mare
     Velkomst

1939-04-06
Lemminkäinen : et Radiospil / Tom Smidth ; [Musik af Ludolf Nielsen]
København, 1939
70 sider
Hørespil
Udsendelse:
Statsradiofonien. 6. April 1939
Optrykt i:
Hørespil / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Hørespil / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1939-04-12
Ferdinand Raimund - Skuespiller, Teaterskribent, dramatisk Digter / Tom Smidth
9 blade i maskinskrift
Foredrag
Manuskript dateret: 11/8 36
Oprindeligt skrevet som novelle
Med påklæbede rettelser på bladene 1, 4 og 7 til brug for radioudsendelsen
Udsendelse:
Statsradiofonien. 12. April 1939 / oplæst af Carl Høyer
Optrykt i:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021

1939-06-01
Aftenrøde / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 13. Aargang, Nr. 8 (Juni 1939). - Side [247]
Optrykt i:
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1939-06-01
Stenkast / Tom Smidth
Digt
Manuskript dateret: 5/5 39
Trykt i:
Vild Hvede. - 13. Aargang, Nr. 8 (Juni 1939). - Side 254
Optrykt i:
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1939-07-01
Nu kan jeg le - / Tom Smidth
Digt
Manuskript dateret: 4/5 1939
Trykt i:
Vild Hvede. - 13. Aargang, Nr. 9 (Juli 1939). - Side 267
Optrykt i:
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1939-07-17
Bedstemor gaar i Byen / Tom Smidth
Novelle
Udsendelse:
Statsradiofonien. 17. juli 1939 / oplæst af Tom Smidth
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020
Nye noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2022. - E-bog (EPUB)
Nye noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2022
562 sider

1939-08-01
Akkompagnement / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 13. Aargang, Nr. 10 (August 1939). - Side [306]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1940-01-01
En halv Snes Ritorneller : til Ernst Hansen / Tom Smidth
Trykt i:
Vild Hvede. - 14. Aargang, Nr. 3 (Januar 1940). - Side [72]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1940-03-01
En anden halv Snes Ritorneller : til Ernst Hansen / Tom Smidth
Trykt i:
Vild Hvede. - 14. Aargang, Nr. 5 (Marts 1940). - Side [140]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1940-07-01
Jagtens Dronning / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 14. Aargang, Nr. 9 (Juli 1940). - Side [266]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1940-08-01
Min Lampeskærm / Tom Smidth ; [Illustration af] Aage Sewerin
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 14. Aargang, Nr. 10 (August 1940). - Side [311]-317
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1940-12-01
Vaar / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 15. Aargang, Nr. 2 (December 1940). - Side 63
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1941-01-03
Onkel Matthias faar Juletravlt : Hørespil i otte muntre Billeder efter Fritz Reuter / af Tom Smidth
København, 1941
50 sider
Udsendelse:
Statsradiofonien. 3. Januar 1941
Optrykt i:
Hørespil / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Hørespil / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1941-01-01
Vinterskumring / Tom Smidth ; [Illustration af] Aagaard Andersen
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 15. Aargang, Nr. 3 (Januar 1941). - Side [90]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1941-02-01
Kærlighed / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 15. Aargang, Nr. 4 (Februar 1941). - Side 106
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1941-05-01
En ung Piges Foraarssang / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 15. Aargang, Nr. 7 (Maj 1941). - Side [216]
Udsendelse: Statsradiofonien. 14. maj 1943 med titel: Den unge Piges Foraarssang
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1941-08-12
Livets Overflod : tre Optrin efter en Novelle af Ludwig Tieck / ved Tom Smidth
København, 1941
36 sider
Hørespil
Udsendelse:
Statsradiofonien. 12. August 1941
Optrykt i:
Hørespil / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Hørespil / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1941-09-01
Jeg træder ud i Solen - / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 15. Aargang, Nr. 11 (September 1941). - Side 348
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1941-09-01
Til Maanen / Tom Smidth
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 15. Aargang, Nr. 11 (September 1941). - Side [351]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1941-10-01
Sandskorn / Tom Smidth ; [Illustration af] Victor Brockdorff
Aforismer
Trykt i:
Vild Hvede. - 15. Aargang, Nr. 12 (Oktober 1941). - Side [358]-359
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1942-04-01
Lad dem, som føler Aandens Ild - : til Johannes Wulff / Tom Smidth ; [Illustration af] Palle Pio
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 16. Aargang, Nr. 6 (April 1942). - Side [182]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1942-04-01
Ved Fundet af en gammel optrukket Vinflaske / Tom Smidth ; [Illustration af] Max Ulvig
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 16. Aargang, Nr. 6 (April 1942). - Side [189]
Optrykt i:
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2020

1942-07-01
Øen med ikkun det ene Træ / Tom Smidth ; [Illustration af] Ernst Hansen
Novelle
Trykt i:
Vild Hvede. - 16. Aargang, Nr. 9 (Juli 1942). - Side [262]-263
Optrykt i:
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
Noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
København : BoD - Books on Demand GmbH, 2020

1947-12-20 (dedikationsdato)
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
40 sider : 1 portræt
Indhold:
Fakkelløberen - I indholdsfortegnelse med titel: Fakkelbæreren
Duftende Mørke : Til Sven Clausen
Skyggetog
Stenkast (Manuskript dateret: 5/5 39)
Et Taarn i Skygge
Velkomst
En Mindeblomst
Tag mildt om mit Hjerte
Træt Mand gaar i Byen
Degenereret Foraar
Nu kan jeg le - (Manuskript dateret: 4/5 1939)
Døden tøver
     Optrykt i:
     Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
     Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2020. - E-bog (EPUB)
     Digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
     Hellerup : Books on Demand, 2020
Udslettelsens Mare
Aftenrøde

2021-01-18
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2021. - E-bog (EPUB)
Indhold:
Heidelberg. I 1908
Heidelberg II 1908
Tyske studenter III 1908
Blandt tyske studenter IV 1909
Blandt tyske studenter V 1909
Blandt tyske studenter VI 1909
Blandt tyske studenter. VII 1909
Blandt tyske studenter VIII 1909
Mine spadsereture. I 1911
Mine spadsereture. II 1911
Mine spadsereture. III 1911
Mine spadsereture. IV 1911
Tunnelbanen 1911
Hr. Prehns koncert 1911
Friedrich Hebbel 1913
Prosadigte 1921
Forord til Fru Bovary 1925
Mine minders by. I 1928
Mine minders by. II 1928
Mine minders by. III 1928
Mine minders by. IV 1928
Mine minders by. V 1928
Jack London, hans liv og værker 1929
Lappobevægelsen 1930
Udtalelse i anledning af 25-året for artium 1931
Teatret i Randers 1932
Ferdinand Raimund 1939
Om oversættelser 1940/1942
Trykt udgave:
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Hellerup : Books on Demand, 2021
179 sider : portr.
Ny udgave (kun e-bog):
Artikler & Foredrag / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth. - 2. udgave.
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2022. - E-bog (EPUB)
Indhold:
Heidelberg. I 1908
Heidelberg II 1908
Tyske studenter III 1908
Blandt tyske studenter IV 1909
Blandt tyske studenter V 1909
Blandt tyske studenter VI 1909
Blandt tyske studenter. VII 1909
Blandt tyske studenter VIII 1909
Mine spadsereture. I 1911
Mine spadsereture. II 1911
Mine spadsereture. III 1911
Mine spadsereture. IV 1911
Tunnelbanen 1911
Hr. Prehns koncert 1911
Friedrich Hebbel 1913
Prosadigte 1921
Forord til Fru Bovary 1925
Mine minders by. I 1928
Mine minders by. II 1928
Mine minders by. III 1928
Mine minders by. IV 1928
Mine minders by. V 1928
Jack London, hans liv og værker 1929
Lappobevægelsen 1930
Udtalelse i anledning af 25-året for artium 1931
Teatret i Randers 1932
Ferdinand Raimund 1939
Om oversættelser 1940/1942
Der er en beskæftigelse… udateret
Set på en anden måde… I udateret
Set på en anden måde… II udateret

2022-08-20
Nye noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2022. - E-bog (EPUB)
Indhold:
Ad den gamle vej
Den afbrudte spådom
En aften…
Afviseren
Alfen
Den allersidste
Det befriende mirakel
En begivenhedsrig dag
Begrænsning
Blikstille
Dobbeltgængeren
Dårskabens hus
En af faget
En ikke alt for traditionel historie
Engen
Erindringens spejle
Den gale på Salmis
Grand guignol i Griffenfeldsgade
   Grand guignol i Griffenfeldsgade
   Under dobbelt ild
   Solo for fagot
   Ericas fødselsdagsfest
Halvtolv
Henrettelsen
Hos portneren
Højsommer
Josepha sværmer
   Josepha sværmer
   Bedstemor går i byen
   Storbyens herligheder
En kvindelig gåde
København - Nibe, til lands og til vands
Lyngbys Minde
   Et middagsmåltid
   Aften
   Gratiernes tal er tre
Marens hjemmebesøg i Højballerup
Maskinen
Mettes cirkusdebut
Monsieur Chose
Mr. Tamerlan
Mysteriet om kaptajn Saval
Det natlige møde
Niøjen
Papegøjen
"Rusalka"
Sadie o'Flaherty…
Skuespillerinden
Den sunkne stad
Sæbebobler
Tidligt møde
Det tidløses rige
De to spahier
Uhyrerne
Usynlige lænker
Den utilfredse, hvide mand
En ven
Virkning fra det fjerne
Trykt udgave:
Nye noveller / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2022
562 sider

2023-01-18
Nye digte / Tom Smidth ; udgivet af Henning Smidth
Kirke Værløse : Forlaget Laanshøj, 2023. - E-bog (EPUB)
Indhold:
Ensomme Sange
   Ensomme Sange
   Mismod
   Livet og Døden
   Skolarens Vaarsang
   Solstrejf
   Naaden
   Aften
   Glæde i Ensomheden
   Fantastens Svar
   Den ensommes Vin
   Romantik
   Mandelblomst
   Til Platen
   Kleist og "Prinz v. Homburg"
   Til Bjørnstjerne Bjørnson, da jeg hørte, han laa for Døden i Paris
   Til Verlaine
   Til Viggo Stuckenberg
   Til Baudelaire!
   Renselsesfest
   Længsel
   Melankolikeren og Barnet
   Regnvejrstanker
   En moders Aftensang
   Intermezzo
   Mater lacrymarum
   Tristia ex Ponto
   Finale
   Hjemkomst
   Den gamle, gode Sangerart
   Drag Tæppet for
   »Kleinleben«
   Smilets Legende
   Livets Kilder
Lejlighedsdigte
   Tilegnelse
   Erkendelse
   Hjertesuk
   Billede
   Mellemaktsmusik
   Smyk dig
   Spørgsmaal og Svar
   En Vaardag gik
   Du vilde for døde Drømme
   Drømmenes Gral
   Som lille Dreng
   Til Havs
   Aftenstilhed
   Nat paa Havnen
   Aften ved Neckar
   Lægerne
   Der gløder etsteds i mit Minde
   Du aatte saa fattig en Elsker
   Havet
   Du smilende Pige
   Ved Kirkegaardsdiget
   En Sonet som Tak
   Andante simplice
   Til Æstetikeren og Recensenten
   Gammelt og nyt
   Udkant
   Sen Ro
Seks Kærligheds-Sonetter
   Det er den gamle Sang om blege Stjerner
   Naar Kærligheden tvinger mig til Sange
   Jeg Helten er i Tusind Eventyr
   Paa Havegangen skriver Sol med Guldtegn
   To hvide Lys med brede Flammer straaler
   Saa snart du »Øjets Frynseforhæng« letter
Enkeltstående digte - med datering
   Amor i Olietøj 1920
   Før Slaget 1925
   Den ny Musaget 1925
   Hundeliv 1925
   Epigrammer, ca. 1925
   Elskovs modning 1928
   Nytårsønsker 1929 1928
   Det sænkede Blik 1930
   Elegier fra i Dag. V 1935
   Til Gitte 1938
   Til Johannes Weltzer 1940
   Epigrammer, 1941
   Aforismer, ca. 1941
Enkeltstående digte - uden datering
   1) Aa, Gud sig forbarme, nu synger mit Hjerte
   2) Hvem skal nu dreje Svinget
   3) Hvis Himlen skal aabne sig - kære, vær stille
   4) Hvor er jeg dog forbandet kæk
   5) Hvad Ord kan ikke sige
   6) Den Fryd, at hun har egen Telefon
   7) Hendes Vartegn
   8) Uhyre litterære
   9) Mit Hjerte, hvorfor vil du længes
   10) Man gør et lille spagt Forsøg
   Ballade
   Barrikaden i Badajoz
   Billedkværnen
   Broen
   Den brudte Pagt
   Den, hvem Aftensolen minder
   Der blåner Vand og gulner Korn
   Der var Sol
   Dit Aasyn er en Rast for mine Øjne
   Du vilde betræde de funklende Trapper
   Flanerie
   Forstadshaven
   Hvad kunde din elskede Nærhed mig gavne
   Hørt paa en Café
   Indbydelse til et Spøgelsesværelse
   Jeg gaar på den lange Badebro
   Jeg vandred' ved Bredden
   Koldbæk Kilde
   Kronikker af Doktorer
   La' nu vær', Mor, og vær' sær, Mor
   Madrigal I
   Madrigal II
   Makame
   Mens man ryger sin Cigar
   Min Sti gaar mod Spejlingers Eden i Ødet
   Møller, et Løfte skal holdes
   Op over Staden rager trende Taarne
   Regnen i Provinsen
   Rosen i Lavendelstræde
   Rusvise
   Sneskumring
   Den stakkels lille Pige
   Stik Nord
   Til en Sygeplejerske
   To Frøkner
   Tre Blomsterstykker
      Eftersommer - Nelliker
      Vinter - Krysantemum
      Foraar - Tulipaner
   Under Paddehatten
   Uventet Møde
   Ved Slottets Vindue
   Vulkansk Vaar
   Ægtemand selv

Indhold


Oversættelser af Tom Smidth

Bemærk, efterfølgende oplag eller udgaver er ikke medtaget i denne oversigt!

Manden der ler / Victor Hugo ; autoriseret oversættelse for Norge og Danmark ved Frk. v. d. Lyhe Zernichow
Ny Udgave / ved Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1920
3 bind
(Klassisk Bibliotek)
Originaltitel: L'Homme qui rit
1. Bind. - 228 sider
2. Bind. - 264 sider
3. Bind. - 352 sider

Røverbanden / Leonhard Frank ; autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af Tom Smidth
København ; Kristiania : Martins Forlag, 1922
221 sider

Det blodrøde Sjal : cubansk Revolutionsroman / Joseph Hergesheimer ; Oversættelse efter den amerikanske Originaludgave The bright shawl ved Tom Smidth
København : Klintes Forlag, 1924
196 sider

Den sindrige Herremand Don Quixote af Machas Levned og Bedrifter / forfattet af Miguel de Cervantes Saavedra ; Teksten revideret og bearbejdet af Tom Smidth ; med en orienterende Indledning af Paul V. Rubow
København ; Oslo : Martins Forlag, 1926
2 bind
(Verdenslitteraturens Hovedværker)
Omslagstitel: Don Quixote
Første Bind. - XVI, 397 sider
Andet Bind. - 572 sider

Planteren paa Malata / Joseph Conrad ; autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1926
218 sider

Stærke Sind og vilde Skæbner / Joseph Conrad ; autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1927
311 sider

Havets Spejl / Joseph Conrad ; autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1929
222 sider

Ægteskabets Omdannelse / Poul Bjerre ; autoriseret Oversættelse ved Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1929
282 sider
(Nyt Bibliotek)

Tre dages Kærlighed / Joe Lederer ; autoriseret oversættelse af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1932
141 sider

Smarte lille George / Joe Lederer ; autoriseret Oversættelse af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1933
224 sider
Originaltitel: Das Mädchen George

Ulvehunden / Jack London ; autoriseret Oversættelse for Danmark og Norge af Tom Smidth
Samlet Udgave
København ; Oslo : Martins Forlag, [1934]
320 sider

Lykkelige Mennesker / Hermann Kesten ; autoriseret Oversættelse af Tom Smidth ; illustreret af George Gross
København : Martins Forlag, 1934
254 sider

Huset af røden Guld / Liam O'Flaherty ; autoriseret Oversættelse ved Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1934
352 sider

Tilbage til Ploven - / Bernhard Kellermann ; autoriseret Oversættelse af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1936
491 sider

Paa Sporet efter den tabte Tid / Marcel Proust
Albertine / autoriseret Oversættelse for Norge og Danmark af Tom Smidth
København ; Oslo : Martins Forlag, 1936
2 bind
1. Bind. - 247 sider
2. Bind. - 293 sider

Erindringer fra Solferino / Henry Dunant ; oversat af Emilie og Tom Smidth
København : Dansk Røde Kors, Afdelingen for København og Omegn, 1936
125 sider
Originaltitel: Un souvenir de Solférino
Udsendelse:
Statsradiofonien. 2. december 1936 / oplæst i uddrag af Tom Smidth

Middelalderbilleder / Ernst Klein ; oversat fra Svensk af Tom Smidth
København : Martins Forlag, 1937
143 sider
(Viden og Virke ; 18)

1937-09-24
Oktoberdag : Skuespil i 3 Akter / Georg Kaiser ; oversat af Tom Smidth
København, 1937
76 sider
Hørespil
Udsendelse:
Statsradiofonien. 24. September 1937

Josephine / E.A. Rheinhardt ; autoriseret Oversættelse og Bearbejdelse ved Tom Smidth
København : Martins Forlag, 1938
287 sider
Originaltitel: Josephine (tysk)

1938-04-15
Gallicans Omvendelse : et kirkeligt Drama fra det 10. Aarhundrede / af Hroswitha fra Gandersheim ; oversat af Tom Smidth
København, 1938
46 sider
Hørespil
Udsendelse:
Statsradiofonien. 15. April 1938, 30. marts 1945

1939-02-03
Kvindens Ja og Nej : Tidsbilleder for Radio / Ella Byström ; oversat af Tom Smidth
København, 1939
43 sider
Hørespil
Udsendelse:
Statsradiofonien. 3. Februar 1939

1940-12-20
Lunken Champagne : Hørespil / Ingrid Norby ; oversat af Tom Smidth
København, 1940
38 sider
Hørespil
Udsendelse:
Statsradiofonien. 20. December 1940

1942-06-16
Konkurs : Hørespil / Rud. Värmlund ; oversat af Tom Smidth
København, 1942
29 sider
Hørespil
Udsendelse:
Statsradiofonien. 16. Juni 1942

Indhold


Tekster tilegnede eller om Tom Smidth

1923-05-07
Tom Smidth
Omtale
Trykt i:
Nibe Avis. - 7. Maj 1923.

1937-09-01
De, som kender Afgrundene - : til Tom Smidth / Viggo F. Møller
Prosahyldest
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 11 (September 1937). - Side [326]-327

1937-09-01
Tom Smidth - : som fyldte 50 Aar / Johannes Weltzer
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 11 (September 1937). - Side [329]

1942-04-15
Forfatteren Tom Smidth døde i Dag / -k-n.
Nekrolog
Trykt i:
Ekstrabladet. - 15.4.1942. - Portr.

1942-04-16
Forfatteren Tom Smidth død / H. K. [i.e. Henning Kehler]
Nekrolog
Trykt i:
Berlingske Tidende. - 16.4.1942

1942-04-16
Forfatteren Tom Smidth død / H. St.
Nekrolog
Trykt i:
Nationaltidende. - 16.4.1942. - Side [5]-6 : portr.

1942-04-16
En Skønhedens Elsker : Forfatteren Tom Smidth døde i Gaar / Tom Kristensen
Nekrolog
Trykt i:
Politiken. - 16.4.1942. - Portr.

1942-04-16
Tom Smidth død
Nekrolog
Trykt i:
Social-Demokraten. - 16.4.1942

1942-04-21
Bisættelse
Reportage
Trykt i:
Nationaltidende. - 21.4.1942

1942-04-21
Bisættelse i Gaar : Forfatteren Tom Smidth
Reportage
Trykt i:
Politiken. - 21.4.1942

1942-05-01
Tom Smidth : død 15. April 1942 / Johannes Weltzer ; [Illustration af] Ernst Hansen
Nekrolog
Trykt i:
Vild Hvede. - 16. Aargang, Nr. 7 (Maj 1942). - Side [198]-199

1942-05-01
De fjærne Maal - : Mindet om Tom Smidth tilegnet / Johannes Wulff
Digt
Trykt i:
Vild Hvede. - 16. Aargang, Nr. 7 (Maj 1942). - Side 199

1942-05-08
Radio-Nyt
Foromtale af mindeudsendelse om Tom Smidth
Trykt i:
Social-Demokraten. - 8.5.1942

1942-05-14
Tom Smidth / Viggo F. Møller ; Elith Pio ; Johannes Wulff
Mindeudsendelse om Tom Smidth
Udsendelse:
Statsradiofonien. 14. maj 1942

1942-06-01
Tom Smidth : død 15. April 1942 / Johannes Weltzer
Nekrolog
Trykt i:
Studenterbladet. - 11. Aargang, Nr. 3 (Juni 1942). - Side 14 : portr.

1943-01-17
Af jydske Bønder og Byfolk... : En Aften med Undervisningsminister, Dr. phil. Axel Højberg Christensen ... / af Ernst Schwencke
Om bl.a. venskabet med klassekammeraten Tom Smidth
Trykt i:
Berlingske Tidende. - 17. Januar 1943. - Ill.

1944-04-25
Det ganske unge Foraar : Politikens Kronik 25-4-1944 / Tove Ditlevsen
Om bl.a. Tom Smidth og Vild Hvede
Trykt i:
Politiken. - 25-4-1944.

1947-02-02
Tom Smidth - en Digterskæbne / Nils Nilsson
Kronik
Trykt i:
Social-Demokraten. - 2. Februar 1947

Indhold


Tom Smidth ikonografi

Hvis billedets datering ikke fremgår af beskrivelsen, eller hvis billedet er offentliggjort efter fremstillingen, er datering for fremstillingen tilføjet. Billederne er ordnet kronologisk efter fremstillingsdato.

[Tom Smidth?] / [tegnet af] MB.. [?]
[1905-1910?]
Med titel: Hornbriller
I:
Efterladte papirer. Kapsel 9 - Det Kongelige Bibliotek (NKS 2560 - 2°)

Tom Smidth / tegnet af Erik Jerk - 24/1 1922
Trykt i:
Unge Digteres Foraarsbog / redigeret af Knud Bruun-Rasmussen ; med Tegninger af Erik Jerk
[København] : Klinte, 1922
Side [43]

Tom Smidth / tegnet af Otto C
Trykt i:
Nationaltidende. Aftenudgaven - 18. Oktober 1922

Holstebro Sommerteater. Sæson 1925 : Lokal for By og Land : Sommerspøg i 3 Akter ... / Direktør: Reinar Schønfeld ; Musikdirektør: Tom Schmidth [i.e. Tom Smidth]
1925
1 plakat : ill., portr.
Premiere 3. maj 1925, Hotel Schaumburg, Holstebro

Forfatteren Tom Smidth død / H. St.
[1929]
Trykt i:
Nationaltidende. - 16.4.42. - Side [5]-6 : portr.

Tom Smidth / [Fotografi] ved R. Kehlet
Trykt i:
Studenterne MCMVI : biografiske Oplysninger og Udtalelser / samlede i 25-Aaret for Artium 1906
København : Engelsen & Schrøder, 1931
Side 210

Forfatteren Tom Smidth taler kl. 18,20 om Teatret i Randers
Radioprogram for 19. juni 1932 klokken 18,20
Trykt i:
Politiken. Politikens Radio. - 17. Juni 1932. - Side 4 : portr.
Hvem skrev hvad? : Politikkens Litteraturhaandbog / Redaktion: Frederik Schyberg, Nelly Backhausen
København : Politikens Forlag, 1945
Side 474

Festen for Aage Brodersen 29/10-1933 / [ukendt fotograf]
1. Række Nr. 7 fra Venstre Tom Smidth
i:
Det Kongelige Biblioteks billedsamling

Tom Smidth / tegnet af Hjorth-Nielsen
Trykt i:
Vild Hvede. - 8. Aargang, Nr. 9 (Juli 1934). - Side 277

Samfundet skaber selv sine Oprørere : en graanende Debutant om en stor Roman : Tom Smidth har Ordet / Dr. Rank
Trykt i:
Ekstrabladet. - 18/9 1934. - Side 10 : portr.

Hvor Oprør avles -! : en Kæmperoman, der har kostet 8 Aars Arbejde : Tom Schmidt [i.e. Smidth] om sin stærkt dramatiske Bog / Cato
Trykt i:
Ekstrabladet. - 27. Avgust 1935. - Portr.

Tom Smidth / tegnet af Ernst Hansen
Trykt i:
Vild Hvede. - 11. Aargang, Nr. 11 (September 1937). - Side 335
Efterladte Digte i Udvalg / Tom Smidth ; [udgivet af Emilie Smidth]
København, 1947 (Chr. Backhausens Bogtrykkeri)
Side [5]
Med dedikation: Fru Emilie Smidth fra Ernst Hansen 13-VIII-1937

Tom Smidth
[1940?] Fotografi
Trykt i:
Studenterbladet. - 11. Aargang, Nr. 3 (Juni 1942). - Side 14

Indhold


Efterladte papirer

Tom Smidts efterladte papirer befinder sig i Håndskriftsafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, katalogsignatur: NKS 2560 - 2°. De er opbevarede i 9 kapsler med flg. indholdsspecifikation:

1. Digte
2. Dramatiske arbejder
3. Hvor Oprør avles
4. Profeten Grootemann, Excelsior m.v.
5. Noveller 1
6. Noveller 2
7. Prosastykker, foredrag, artikler
8. Oversættelser
9. Breve, personalia, udklip

I kapslerne findes manuskripter til såvel publicerede som upublicerede værker. Kapslernes indhold er dels gennemgået med henblik på datering af værkerne, men uden større held, da kun et fåtal af manuskripterne er daterede, dels med henblik på upublicerede værker.

Kapslernes indhold af upublicerede værker (såvel de, der skønnes færdiggjorte, som ufuldstændige værker og udkast) er beskrevet i kronologisk rækkefølge for de dateredes eller på anden vis daterbares vedkommende. De øvrige er beskrevet i den rækkefølge, manuskripterne forefindes i kapslerne, medmindre andet specifikt er anført under den enkelte kapsel.

En del værker foreligger i flere versioner, nogle findes både i håndskrift og maskinskrift. Den fysiske beskrivelse af hver version starter på ny linie.

Kapsel 1 - Digte

Kapsel 1 indeholder digte, epigrammer, aforismer og stilistiske udkast af forskellig art.
Epigrammer og aforismer er gengivet i fuldtekst, medens digte er bibliografisk beskrevne.

Alle upublicerede manuskripter i kapslen beskrevet
Titelvarianter, dateringer m.v. til publicerede manuskripter er anført i bibliografiens første del

* Epigrammer, [ca. 1925]

* Uskadelig
Jeg dypper en Torn i min giftige Sved,
- har selv ej Stunder at skrante -
men prikker kun den, hvis Bag er bred,
og som sjæleligt set er en Vante.

* Forgæves Forskning
Det gaar med Gud som med hver Sol, vi øjner,
hvis Plads og Storhed vi vil helt forstaa:
Vort Øje og vor Kikkert er en Løgner,
og ak, vor Aand er ligesaa.

* Recept
Naar Sindet forbitres,
og Hjertet forvitres,
kun ét beskærmer:
at vælte Hermer;

naar Pakket kløges,
og Løgnen øges:
at rive Fraser
i tusind Laser.

Det synes givet,
at hele Livet
skal gaa med Harken
og Spyt og Sparken.

* En sen Død
Hensigtsmæssig kalder man Verden -
Men Hvile og Virksomhed keder mig;
hvis Hensigten dermed er Sjælens Forhærden,
om snarlig Fordummelse beder jeg.

* Bogudstilling
Synet af ti Tusind Bind paa Reoler
kan gøre mig skrækkeligt sur.
At udstille Bøger, fortræffelig Tanke!
Men bedre at faa sig en Literatur.

* Symbolsk Figur
En Statue snart der rejses skal
af den kendteste Kritiker i vor By;
bag ham staar strunk "Vankundighed"
med opslaaet Paraply.

* Feltraab
Lys over Landet! Elektrisk Lys!
Elektrisk Rugning og Malkning!
Elektrisk Stol. Naa, Gudbevar's
vil De hellere dø af Forkalkning?!

* Philosophie der Geschichte
Historien beskriver blot de Ynder,
hvormed vi smykker vore sorte Synder;
den viser, at vi skader kun os selv,
hvordan vor Maskarade saa begynder.

* Holbergianum
Aand er ikke de manges Tarv.
Hvad skal vi med Pinsen i Grunden?
Hør, Henrik raaber: "Kom frem kuns, Arv!
Geysten er alt forsvunden."

* Modkritik
Stjerner og Skyer og Solens Lys,
det kalder de Digte om "Vind og Vejr"...
Saa er der maaske dog noget om,
at Himlen er ikke for Farisæ'r!

* Filologiske Studier
Den yngre Digterskole
kan lære Russisk, Svensk og Spansk;
nu sker der snart et Fremskridt:
Et Par har lært at skrive Dansk.

* Det bedskeste
Af Solskin smager selv den sure Vin,
og Sødme rummer selv en Digters Klage,
men tvi for Politik paa slette Vers,
naar Politik er i sig selv en Plage!

* Med Bovkanonen
Ak, Ordets dybe, stille Kunst er tabt,
man hører knapt
sin egen Tankes Gang for Klimpren og Basuner.
Dog, Vaabnet blev vel efter Fangsten skabt:
Man skyder nu engang kun Hvaler med Harpuner.

* C'est le mot
Oh, hvor Navnet "Venstre" passer
godt paa Venstre her i Danmark!
Kejtet er det store Flertal;
een kan slaa, og han med Kejten!

* Radikaleren
At være Radikal og Europæer
kan nok for Alvor smigre min Fornuft.
Hvor herligt, naar ved Nattetid man lader
Torpedoen med komprimeret... Luft!

* Epigrammer, 1941

* At leve Livet redeligt
er ofte lidt for kedeligt.
At leve Livet kedeligt
til Gengæld tit for redeligt.

* For udsøgt en Elegance i Formen
bringer let det normale uden for Normen,
og det er just ikke Meningen
med Aands- og Stof-Foreningen.

* Frem for et halvsurt, stumt Maaberi
jeg foretrækker lidt Fyr i Kasketten.
Fattigfolks Børn med et Gran Fantasi
bør ødsle med Rødt paa Paletten.

Epigram, [ca. 1941]

* Casanovas Sang
Mine Herrer, De kan tro mig paa mit Ord:
at spise med Zarinas Kavallerer,
er noget, der, om Æren end er stor,
dog kraftigt paa ens Nerver influerer!

Aforismer, [ca. 1941]

* Hverken én Mand eller en Million bærer en Idé; Ideen bærer dem. Ideen er en Bro: pas paa, at den ikke styrter i Afgrunden.

* Spil Dukketeater! Personerne er dine uudtalte Tanker, Dekorationerne din Sjæls Landskaber.

* Hver Bog i din Reol skal være et Blodvidne - hvad vil du ellers med den?

* Hellere Løvens Klo, selv om den flænger!

* "Lys over Torvet!" siger Lygten; "Lys over Jorden!" siger Solen; "Lys i Verden!" siger Stjernen.

* "Det er rart med en Spareskilling!" sagde Pyromanen, han havde til en Æske Tændstikker.

* Er du bange for at le, mens andre lider? - Saa egner du dig ikke til Livet mellem Mennesker!

* Syndens Sold er ganske rigtigt Døden: der er mange, som maa arbejde haardt for den Løn!

* Begrænsningen klargør Mangfoldigheden i det begrænsede!

* Hellere omgaas sine døde Kære end hade sine Medlevende!

* Hvis den sixtinske Madonna ikke var alt for menneskelig, vilde hendes Fuldkommenhed være aldeles utaalelig!

* Det er Sukket, der oprindelig har givet os Bevidstheden om Sjælens Eksistens og gør det den Dag i Dag.

* Hvor ofte er Gaben ikke Udtryk for høflig og træt Fortielse af Modargumenter! Vi Danske er et meget gabende Folk.

* Hvad opnaar man egentlig ved over for andre at udøve Tvang - andet end netop den Tvang, man som Følge deraf tillige paalægger sig selv ved ustandselig anspændt Paapasselighed og vanskellige Modforanstaltninger?

* "Hvor er det sørgeligt!" sagde Petersen til Andersen, "tænk, at jeg skulde miste din Kone!"

* Værsgo, du kan sætte dit eget Lys under en Skæppe! - Men prøv engang med din Hustrus!

* Naar man stirrer længe paa en Ting, viser den sig omsider at være helt anderledes, end man i Begyndelsen opfattede den; men er det sidste Billede derfor nødvendigvis sandere end det første?

Digte

Udover enkeltstående digte rummer denne kapsel manuskripter til tre - muligvis flere - upublicerede digtsamlinger. Enkelte digte fra disse samlinger er publicerede og derfor udeladte her. De øvrige er samlede under de titler, Tom Smidth oprindeligt havde tiltænkt samlingerne. Da rækkefølgen af manuskripterne i kapslen nærmest virker tilfældig, er digtene forsøgt sammenholdt ud fra håndskriftens stil og karakter. I de to større digtsamlinger er digtene anført i alfabetisk rækkefølge. En del af digtene indgår i begge samlinger, men er kun registrerede første gang, de optræder.

* Ensomme Sange / Tom Smidth
Heidelberg, 1908-[190]9
Ca. 40 blade i håndskrift
Digte
Indhold:
* Aften : ( Solen sig dækker bag Taagernes Slør )
* Drag Tæppet for -
* Den ensommes Vin
* Fantastens Svar
* Finale
* Den gamle, gode Sangerart -
* Glæde i Ensomheden
* Hjemkomst (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Intermezzo (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Kleinleben (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Kleist og "Prinz v. Homburg"
* Livet og Døden
* Livets Kilder
* Længsel
* Mandelblomst (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Mater lacrymarum
* Melankolikeren og Barnet (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Mismod
* En Moders Aftensang
* Naaden
* Regnvejrstanker (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Renselsesfest
* Romantik (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Scholarens Vaarsang (Indgår i: Lejlighedsdigte)
* Smilets Legende
* Solstrejf
* Til Baudelaire!
* Til Bjørnstjerne Bjørnson, da jeg hørte, han laa for Døden i Paris (Indgår i: Lejlighedsdigte med titel: Bjørnstjerne Bjørnson, da jeg hørte, han laa for Døden i Paris)
* Til Platen
* Til Verlaine
* Til Viggo Stuckenberg (Indgår i: Lejlighedsdigte med titel: Viggo Stuckenberg)
* Tristia ex Ponto
     I : ( Fjernt, hvor Sol mod Havet synker )
     II : ( Har Livet dig lært at smile )
     III : ( Jeg er blevet en af dem, der )
     IV : ( De tavses Vej, som vandres kun alene - )
     V : Posthumum
[Uden Titel] : (* Ensomme Sange )

* Lejlighedsdigte / af Tom Smidth
[1908-191-?]
Ca. 52 blade i håndskrift
Heri indgår 10 renskrevne digte fra: Ensomme Sange
Indhold:
* Aften ved Neckar
* Aftenstilhed : ( En Havneplads med Kul og Spaan )
* Andante simplice
* Billede
* Der gløder etsteds i mit Minde -
* Drømmenes Gral
* Du smilende Pige -
* Du vilde for døde Drømme -
* Du aatte saa fattig en Elsker -
* Erkendelse
* Gammelt og nyt!
* Havet : ( Havet ligner mit Hjerte! )
* Hjertesuk
* Lægerne
* Mellemactsmusik
* Nat paa Havnen
* Sen Ro
* Smyk dig -
* Som lille Dreng -
* En Sonet som Tak
* Spørgsmaal og Svar
* Til Havs!
* Til Æsthetikeren og Recensenten : (De to obligate Naalestik)
* Tilegnelse
* Udkant
* Ved Kirkegaardsdiget
* En Vaardag gik -

* Seks Kærligheds-Sonetter : mere og mindre skæmtsomme ... / Poeten udi Aabenraae [i.e. Tom Smidth]
[191-]
8 blade i håndskrift
Indhold:
I: (* Det er den gamle Sang om blege Stjerner )
II : (* Naar Kærligheden tvinger mig til Sange )
III : (* Jeg Helten er i tusind Eventyr )
IV : (* Paa Havegangen skriver Sol med Guldtegn )
V : (* To hvide Lys med brede Flammer straaler )
VI : (* Saa snart du "Øjets Frynseforhæng" letter )

Enkeltstående, datérbare digte

* Amor i Olietøj : (Til min Hustrus Fødselsdag) / Tom Smidth
1920-12-12
1 blad i håndskrift

Emma Olsen : 1863 - 23 August - 1923 / 2 fra E [i.e. Tom og Emilie Smidth?]
[1923]
3 blade i maskinskrift

* Før Slaget / T.S. [i.e. Tom Smidth]
[1925?]
2 blade i håndskrift
Indgår i det originale manuskript til: Kærtegn

* Den ny Musaget
[1925?]
2 blade i håndskrift
Indgår i det originale manuskript til: Kærtegn

* Hundeliv
[1925?]
1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift
Indgår i det originale manuskript til: Kærtegn

[Uden Titel] : ( Naar min Madame bli'r saa fin )
[19]28-09-26
1 blad i håndskift
Med note: Ved Kongens Fødselsdag (Emblemuddeling)

* Elskovs Modning / Tom Smidth
[19]28-11-18
1 blad i håndskrift

* Nytaarsønsker 1929 : Nytaarsaften d. 31/12 1928 / T.S. [i.e. Tom Smidth]
1928-12-31
1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

* Det sænkede Blik / T.S. [i.e. Tom Smidth]
1930-06-15
1 blad i håndskrift

Til Eileen Smidth : paa hendes Konfirmationsdag d. 8/de April 1934
1934-04-08
2 blade i håndskrift
1 blad i maskinskrift

* Elegier fra i Dag. V
[1934-1935?]
1 blad i håndskrift
1 blad i maskin- og håndskrift
1 blad i maskinskrift

* Til Gitte : en lille Julevise i den gamle Stil / Tom Smidth
[København] (Kommunehospitalet), 1938-11-25
2 blade i håndskrift

* Til Johannes Weltzer paa hans 40-Aars Fødselsdag, 4 Februar, 1940 / Tom Smidth
[1940]
2 blade i håndskrift

Enkeltstående, udatérbare digte (i alfabetisk rækkefølge)

De første 9 digte i dette afsnit har tilsyneladende - sammen med enkelte andre, som er offentliggjorte - været planlagt til udgivelse som (del af?) en digtsamling. De håndskrevne versioner er nummererede og sammenskrevne på få ark.

1) : (* Aa, Gud sig forbarme, nu synger mit hjerte... )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

2) : (* Hvem skal nu dreje Svinget )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

3) : (* Hvis Himlen skal aabne sig - kære, vær stille )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

4) : (* Hvor er jeg dog forbandet kæk )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

5) : (* Hvad Ord kan ikke sige )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

6) : (* Den Fryd, at hun har egen Telefon )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

8) : (* Uhyre litterære )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

10) : (* Mit Hjerte, hvorfor vil du længes )
Del af 1 blad i håndskrift (Med førstelinie: Vi to er slet ikke tilfredse)
1 blad i maskinskrift

11) : (* Man gør et lille spagt Forsøg )
Del af 1 blad i håndskrift
Del af 1 blad i maskinskrift (Nummereret: 12))
1 blad i maskinskrift

* Barrikaden i Badajoz : Romance
1 blad i håndskrift
1 blad i håndskrift

* Billedkværnen
2 blade i håndskrift (Med titel: Films)
1 blad i maskinskrift

* Den brudte Pagt
1 blad i maskinskrift

* Der var Sol ... / Tom [Smidth]
2 blade i håndskrift

* Flanerie
2 blade i håndskrift

* Forstadshaven
1 blad i maskinskrift

* Hendes Vartegn
1 blad i håndskrift (Uden titel, med førstelinie: Ak, havde hun ikke den Næse. Nummereret: 7))
1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

* Hørt paa en Kafé... / Tom Smidth
1 blad i maskinskrift

* Indbydelse til et Spøgelsesværelse....
5 blade i håndskrift
4 blade i maskinskrift, heraf 1 med håndskrevne tilføjelser
Begge versioner ufuldstændige

* Koldbæk Kilde
1 blad i håndskrift

* Madrigal : ( Thi bøj du kun dit Hoved)
1 blad i håndskrift

* Madrigal : ( Vel skræmmer Byens Larm dig)
1 blad i håndskrift

* Makame i / Tom Smidth
1 blad i håndskrift
Rimet prosa i brevform
Dateret: Slutningen af Juli

* Regnen i Provinsen
1 blad i håndskrift

* Rosen i Lavendelstræde / Tom Smidth
2 sider i maskinskrift

* Rusvise / Tom Smidth
1 blad i håndskrift
Med melodiangivelse: Gade: Grøn er Vaarens Hæk

* Sneskumring / Tom Smidth
2 blade i håndskrift

* Stik Nord
1 blad i maskinskrift

* Til en Sygeplejerske
1 blad i håndskrift

* To Frøkner / Tom Smidth
2 blade i håndskrift
1 blad i maskinskrift

* Tre Blomsterstykker / Tom Smidth
4 blade i håndskrift
Indhold:
* Eftersommer : Nelliker
* Vinter : Chrysantemum
* Foraar : Tulipaner

[Uden Titel] : (* Den, hvem Aftenrøden minder)
1 blad i maskinskrift

[Uden Titel] : (* Den stakkels lille Pige! )
Del af 1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

[Uden Titel] : (* Der blaaner Vand og gulner Korn )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Dit Aasyn er en Rast for mine Øjne )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Du vilde betræde de funklende Trapper )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Hvad kunde din elskede Nærhed mig gavne )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Jeg gaar paa den lange Badebro )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Jeg vandred ved Bredden )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Kroniker af Doktorer, falmet Ordskvalder )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* La' nu vær, Mor, og vær' sær, Mor )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Mens man ryger sin Cigar, kan man mindes mangt og meget )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Min Sti gaar mod Spejlingers Eden i Øda [?] )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Møller, et Løfte skal holdes, og her vil et gammelt jeg indfri )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Op over Staden rager trende Taarne )
1 blad i håndskrift

[Uden Titel] : (* Ægtemand selv, har jeg valgt)
1 blad i håndskrift

* Under Paddehatten
1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

* Uventet Møde
1 blad i håndskrift
1 blad i maskinskrift

* Ved Slottets Vindue
1 blad i håndskrift
Tidligere version af digtet: Billede (Indgår i: Lejlighedsdigte)

* Vulkansk Vaar
1 blad i maskinskrift

Kapsel 2 - Dramatiske arbejder

Alle upublicerede manuskripter i kapslen beskrevet

Duellen : et lille muntert Stykke i tre Akter
København (Dosseringen 30, 5.), [s.a.]
2 hæfter i håndskrift
[1ste Akt]. - 73 sider
2den Akt ; [3die Akt]. - 119 sider

[Uden Titel]
[1933?]
[4] blade i maskinskrift, blad [5] i håndskrift
Forspil ; Andet Optrin
I omslaget ligger et afslag dateret 12/9 [19]33

Constantin og Gallican
[1935?]
30 blade i håndskrift
Bladene 12-18 skrevet på bagsider af Røde Kors-instruktion, dateret 30. April 1935

Skødskindet eller Hvorledes Persien fik sin første Fane : et Radiospil
[1938]
[1], 28 blade i håndskrift, blad 16 og 16[a] i maskinskrift
Blad 1-8 i maskinskrift, blad 9-10 i håndskrift, [1], [8] blade i maskinskrift
Hørespil i 4 billeder
De sidste 8 blade maskinskrift er påhæftet seddel med flg. tekst:
Til Hr. Afdelingschef H. Werner Statsradiofonien
Fra Tom Smidth, Rysensteensgade 2. - V.
Otte sider Manuskript af Hørespillet "Skødskindet" (Persiens-Fane) 22/9 1938

Münchhausen : Operette i fire Akter / Teksten af Tom Smidth
[1940?]
[2], 1 blade i håndskrift, [1], 18, [18] blade i maskinskrift
Første Akt ; Anden Akt
Også med undertitel i håndskrift: Et Syngestykke for Radio
Foran 2. akt ligger brev fra Statsradiofonien til komponisten Poul Schierbeck, dateret 18/5-1940

Den elskelige Tiger eller Hvordan man bliver Herre i sit eget Hus : Komedie i fem Akter
[1941?]
30 blade i håndskrift
1' Akt ; 2' Akt
Også i maskinskrevet version:
[Uden Titel]
[1941?]
23 blade i maskinskrift
1' Akt ; 2' Akt ([De sidste 1 1/5 blade af den håndskrevne version mangler])
På omslaget med titel: Sebastian
I omslaget ligger en kronik fra Politiken, dateret 16-2-[19]41

[Uden Titel]
[1941?]
Blad [1], side 2-5, blad 6-7, [10] sider i maskinskrift
Dramatisk værk om personerne: John, Anita, Harald
Bagsiden af blad 6 er dateret 26' Oktober 1941. Brev (udkast?) til Aarhus Stiftstidende vedr. manuskriptet til novellen: Westphal med Valdhornet

Et Kærlighedsdrama
[s.a.]
52 blade i håndskrift, blad 4 i maskinskrift

Frieri gennem alle Tider
[s.a.]
2 blade i maskinskrift, 33 blade i håndskrift

Ebbe Skammelsen
[s.a.]
LVI blade i håndskrift
Skuespil i 4 akter

Evig Kærlighed / af [Eduard] Bauenfeld ; [ved Tom Smidth]
[s.a.]
[2] blade i håndskrift
2 blade i maskinskrift
1. og 2. scene

Kapsel 3 - Hvor Oprør avles

Alle manuskripter i kapslen beskrevet
Publicerede værker er markerede med asterisk * foran titlen

* Hvor Oprør avles : Roman / Tom Smidth
1935
[I]. - 197 blade i maskinskrift
[II]. - Blad 198-381 (blad 374-381 også nummereret B1-B8), 53 blade i maskinskrift (blad 38-40 også nummereret 1-3). - Nederst på blad 53: Afsluttet, trods stor Træthed: den 5te October, 1935. Tom Smidth

De røde Baal : første Kapitel : Hilma
[s.a.]
4 blade, side 5-6, blad 7 i håndskrift
8 blade i maskinskrift
Maskinskriften signeret: Tom Smidth

Jomfruø
[s.a.]
2 sider i håndskrift

Kapsel 4 - Profeten Grootemann, Excelsior m.v.

Alle manuskripter i kapslen beskrevet
Publicerede værker er markerede med asterisk * foran titlen

Rigets Vogtere / Tom Smidth
[1922?]
2 blade i håndskrift
Romanudkast
Indlagt i blad [281]-282 af The Times Literary Supplement, London Thursday, May 4, 1922

* Profeten Grootemann
[1926?]
[19], 6, 1, [4] blade i håndskrift
Roman

* Excelsior : en Kærlighedshistorie / Tom Smidth
[1928?]
Blad 9-132, 132[!]-179, [1], 180-189 i håndskrift
Roman
Resten af manuskriptet: Se Kapsel 6: Excelsior

Under Haabets Fane : Roman / Tom Smidth
[19]36-01-25
9 blade i maskinskrift
Romanudkast

[Uden Titel] : ( Som ung Mand forelskede Raymundus Lullus, der var bekendt som en )
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Romanudkast[?]
På oversigt i omslaget med titel: Det evige Liv : Raymundus Lullus

Jazz-Negeren
[s.a.]
[4] blade i håndskrift
Romanudkast

Under den blaa Fane / af Tom Smidth
[s.a.]
Blad 1-3, [2] blade i håndskrift
3 blade i maskinskrift
Romanudkast

Purpurkappen
[s.a.]
2 blade i håndskrift
Romanudkast

[Uden Titel] : ( Efter ikke fulde to Maaneders Felttog havde den unge Marechal )
[s.a.]
1 blad i håndskrift
Romanudkast

[Uden Titel] : ( Lille Sjal havde saa travlt, saa travlt! )
[s.a.]
1 blad i håndskrift
Romanudkast

* Jazz-Sangeren
[s.a.]
2 blade i håndskrift
1 blad i maskinskrift
Manuskript til novellen: Den ene kan glemme, den anden ikke -
I omslaget desuden 1 avisudklip: "...Henrettelse af Jazz-Sangeren"

Studenten / Tom Smidth
[s.a.]
1 blad, 6 sider, 1 blad i håndskrift
2 blade i maskinskrift
Romanudkast
De maskinskrevne blade med titel: En virkelig fin Fornemmelse

Det litterære Helvede : en lille Roman / Tom Smidth
[s.a.]
2 blade i håndskrift
Romanudkast

Kapsel 5 - Noveller 1

Alle manuskripter i kapslen beskrevet
Værkerne er registreret i den rækkefølge, de forefindes
Publicerede værker er markerede med asterisk * foran titlen

* Uhyrerne
[s.a.]
[21, 3] sider i håndskrift

[Uden Titel] : ( Naa, jamen det er ogsaa ligemeget ... Nu skal De høre. Det )
[19]35-12-20
8 sider, blad 9-10, [11-13] i håndskrift
Blad 1-3 + 1 skitse i håndskrift
[2] blade i maskinskrift
De maskinskrevne blade med titel: Reden

* Heksen paa Sorvakko
[s.a.]
17 blade i maskinskrift

[Uden Titel] : ( * Sadie o'Flaherty bøjede sit sortlokkede Hovede, saa Prinsen )
[s.a.]
7 sider i håndskrift

* Min Lampeskærm / Tom Smidth
[s.a.]
4 blade, blad [5] i håndskrift
2 versioner af blad 1

* Mysteriet om Kaptajn Saval / Tom Smidth
[s.a.]
2 sider i håndskrift
13 blade i maskinskrift

* Afsked
[s.a.]
[5] blade i maskinskrift
Slutningen mangler

* København - Nibe, til Lands og til Vands
[s.a.]
[11] sider i håndskrift

* Ad den gamle Vej : Short-story / af Tom Smidth
[s.a.]
[6] sider i håndskrift

* Rusalka : Short-story / af Tom Smidth
[s.a.]
[10] blade i håndskrift

* Den utilfredse, hvide Mand
[s.a.]
4 blade i maskinskrift

* Westphal med Valdhornet / Tom Smidth
[s.a.]
9 blade i maskinskrift

* Mr. Tamerlan / Cyril Whitemann [i.e. Tom Smidth]
[s.a.]
11 blade i maskinskrift

* Den Gale paa Salmis
[s.a.]
[1] blad, [5] sider i håndskrift
[2] blade, [2] sider, [2] blade i håndskrift
2, [1] blade i håndskrift
2 blade i maskinskrift

* En af Faget
[s.a.]
10 blade i håndskrift
6 blade i maskinskrift

* Brødrene Ferrani / Tom Smidth
[s.a.]
11 blade i maskinskrift

Novelleudkast - Manuskriptrester

[Uden Titel] : ( En Ting elskede han: Musik. Naar hans Mor satte sig ved det store )
[s.a.]
[5] blade, blad 5[!]-7, [1] blad i maskinskrift

* Havnen
[s.a.]
7 sider i håndskrift

* Mine Minders By : Regimentsmusiken
[s.a.]
[2] sider i håndskrift
5 sider i håndskrift

* Lystanlæggene
[s.a.]
12 sider i håndskrift

Rekreation
[s.a.]
6 blade i håndskrift

En Bojarhistorie : symphoniske Variationer over en sjofel Vittighed : Fortale
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

Klokkestrengen
[s.a.]
3, [7] blade i håndskrift

Sorte Rosa
[s.a.]
3 blade i håndskrift

* Monsieur Chose
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

[Uden Titel] : ( * En Aften skete der det, at Pianisten blev syg. Han sank ned fra Taburetten )
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

Alle Sjæles Dag
[s.a.]
[4] sider i håndskrift

* Teatret / Tom Smidth
[s.a.]
1 blad, side 2-15 i håndskrift

Bort til Australien!
[s.a.]
[2] blade i håndskrift

Julestormen
[s.a.]
[2] blade i håndskrift

* [Uden Titel] : ( Malaga er først og fremmest en Havn og hvad der )
[s.a.]
[6] blade i håndskrift
Fragment af: Leonas Hævn

* Virkning fra det Fjerne
[s.a.]
1, [3] blade i maskinskrift

[Uden Titel]
[s.a.]
Indhold:
* Broen
     [1] blad i håndskrift
     [1] blad i maskinskrift
     Digt
Ved Floden
     5, [3] blade i håndskrift
     3, [1] blade i maskinskrift
     Dramatisk novelle
I omslaget desuden 3 blade biografiske informationer om personerne med titel: Gribojédow

* De to Spahier
[s.a.]
[5] blade i håndskrift
3 blade i maskinskrift
I omslaget desuden 1 blad med noter om personerne m.m.

* Saïken
[s.a.]
9 sider, [2] blade i håndskrift
7 blade i maskinskrift
Publiceret som: Don Graciadeo og Kvinderne. Omslaget indeholder desuden manuskriptrester af novellen: Don Graciadeo og Kvinderne

[Uden Titel] : ( Unge Petersen og jeg, der kun var et Par Aar ældre, var for gode )
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

Den mystiske Titubal
[s.a.]
5 blade i maskinskrift

En begivenhedsrig Dag
[s.a.]
3 blade i håndskrift
2 blade i maskinskrift

* Usynlige Lænker
[s.a.]
[5] blade i håndskrift
[3] blade i maskinskrift

En Pakke
[1929 eller 1930?]
[9, 2] sider i håndskrift (På side [12] et digt med titel: * Ballade)
[3] sider i håndskrift (med titel: Historien om en Pakke)
[8] blade i maskinskrift
[2] blade i maskinskrift

Erindrede Idyller : * Lyngbyes Minde
[s.a.]
22 blade i håndskrift, "Et middagsmaaltid" også: IV blade i (ufuldstændig) maskinskrift + carbonkopi)
Indhold:
I : * Et Middagsmaaltid
II : * Aften
III : * Gratiernes Tal er tre

[Uden Titel] : ( Dette Sted nævnes gerne som en af Danmarks berømte Provinsidyller, og just nu viser den sig fra sin allerskønneste )
[s.a.]
3 blade i håndskrift

Set fra to Sider
[s.a.]
[2] blade i håndskrift

Lovens Velsignelse : en lystig Historie i kort Uddrag / af Tom Smidth
[s.a.]
[2] sider, blad [15] i håndskrift
Resten af manuskriptet: Se Kapsel 6: [Uden Titel] : ( i øvrigt særdeles gennemsigtige - Slør, der - ikke skju- )

Kapsel 6 - Noveller 2

Alle manuskripter i kapslen beskrevet
Værkerne er registreret i den rækkefølge, de forefindes
Publicerede værker er markerede med asterisk * foran titlen

* Josefa sværmer ; * Bedstemor gaar i Byen ; * Storbyens Herligheder / Tom Smidth
[s.a.]
23 blade i maskinskrift
2 renskrifter af Bedstemor gaar i Byen: [9, 9] blade i maskinskrift
Bedstemor gaar i Byen oplæst i Statsradiofonien

* Niøjen
[s.a.]
[2] sider i håndskrift
[2] blade i maskinskrift

* Rusalka
[s.a.]
[17] sider i håndskrift
Findes også i renskrevet version i Kapsel 5

* En Ven
[s.a.]
[1] side i maskinskrift, side [2-11] i håndskrift

Hr. Heinberg og "Maskinsludderet" / Tom Smidth
[s.a.]
[1] blad, [9] sider i håndskrift
Skrevet medens Tom Smidth var stud. mag. og boede Dosseringen 30, N

[Uden Titel] : ( i øvrigt særdeles gennemsigtige - Slør, der - ikke skju- ) [i.e.] Lovens Velsignelse : en lystig Historie i kort Uddrag / af Tom Smidth
[s.a.]
Side [3-14] i håndskrift
Side 1-2 og 15: Se Kapsel 5

Gyldenlak : 1 Akt med Sange paa Vers / af Tom Smidth ; Motivet tildels fra en fransk Novelle
[s.a.]
[24] sider i håndskrift

* Papegøjen / Tom Smidth
[s.a.]
6 blade i maskinskrift
Skrevet medens Tom Smidth boede Anker Heegaardsgade 5, 4., V

Det natlige Møde
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Fødselsdagskvartetten
[Februar-Marts 1923]
9 blade, side 10-13, blad 14-15, side 16-17, blad 18-19, side 20-22 i håndskrift
Datering tilføjet af Emilie Smidth

* [Uden Titel] : ( En tidlig Foraarsaften i Skumringen gled en Slæde langsomt hen ad Isen )
[s.a.]
[2] blade i håndskrift
Med fejlagtig titel: Præsten i Saarijärvi tilføjet af Emilie Smidth. Der er tale om begyndelsen af novellen: En tavs Forsamling

* Tiggeren
[s.a.]
7, II, VI blade i håndskrift

* Flødere
[s.a.]
[2] sider, [1] blad i håndskrift
Titel tilføjet af Emilie Smidth

* Exelsior!
[1928?]
9 blade, [1] blad i håndskrift
De første blade af manuskriptet til romanen: Exelsior, jf. Kapsel 4

* Heksen paa Sorvakko
[s.a.]
[10] blade, [2] sider, [12] blade i håndskrift

* Den allersidste
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Blikstille
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Erindringens Spejle
[s.a]
[2] sider i håndskrift

* En ikke altfor traditionel Historie
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Lilholmens Baad
[s.a.]
9 blade, side 10-11 i håndskrift

* [Uden Titel] ( En Storm var nyssens faret over Staden )
[s.a.]
[1] blad i håndskrift
Manuskript til digtet: En Mindeblomst

* Den unge Piges Værelse
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

Mareridt / Tom Smidth
[s.a.]
[6] sider i håndskrift
Side 5 er pagineret

* Engen
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

[Uden Titel] : ( Han forblev upaavirket. )
[s.a.]
[2] sider i håndskrift
Tydeligvis del af noget større, start og slutning mangler

* Øen med ikkun det ene Træ
[s.a.]
3 blade i håndskrift

* Afsked
[s.a.]
[12] blade i håndskrift

* [Uden Titel] : ( Kærlighedens Efterspil har ikke ret mange Grundmotiver. Et af )
[s.a.]
[2] sider i håndskrift
Manuskript til: Den ene kan glemme, den anden ikke

* Barnets Værelse
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Elskerindens Værelse
[s.a.]
[3] sider i håndskrift

* Afviseren
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Den sunkne Stad
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* En kvindelig Gaade
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Det befriende Mirakel
[s.a.]
4 sider i håndskrift

* Sæbebobler
[s.a.]
2 sider i håndskrift

* Begrænsning
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Daarskabens Hus
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Henrettelsen
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Skibet / Tom Smidth
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Det tidløses Rige
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Dobbeltgængeren
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Forløsning
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Den skjulte Ø
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Udtrykkets Finhed
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Ouverture
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Spejlet / Tom Smidth
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Blomsterne / Tom Smidth
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Dørplader
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Den Ukaldede / Tom Smidth
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* En Jomfru og en Løve
[s.a.]
[1] blad i håndskrift
Digt

* Dommedag / Tom Smidth
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Skuespillerinden / Tom Smidth
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Troldmanden
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Marens Hjemmebesøg i Højballerup
[s.a.]
[6] blade i maskinskrift

* Mettes Circusdebut
[s.a.]
[3] blade i maskinskrift, [1] blad i håndskrift

* Hos Portneren
[s.a.]
[3] blade i maskinskrift

* Grand Guignol i Griffenfeldsgade / Tom Smidth
[s.a.]
[3] sider i håndskrift (slutningen af Ericas fødselsdagsfest)
44 blade i maskinskrift
Indhold:
* Grand Guignol i Griffenfeldsgade
* Under dobbelt Ild
* Solo for Fagot
* Ericas Fødselsdagsfest

* En tavs Forsamling
[s.a.]
[7] blade i maskinskrift

* Alfen / Tom Smidth
[s.a.]
23 blade i maskinskrift

* Den afbrudte Spaadom
[s.a.]
17 blade i maskinskrift
På blad 1 tilføjet med blyant: retur - 317, og: KAN med Smag FORKORTES ad libitum / Palmstierna
Novellen er signeret: Palmstierna i Tom Smidths håndskrift, den tidligere signatur [Tom Smidth] er bortvisket

* Højsommer
[s.a.]
8 blade i maskinskrift

* Pilgrimmen / af Tom Smidth
[s.a.]
7 blade i maskinskrift
10 blade i maskinskrift, [3] sider i håndskrift

* Et Kys og en Rose / Tom Smidth
[s.a.]
11 blade i maskinskrift

* Maskinen / Tom Smidth
[s.a.]
[9] blade i maskinskrift

* Halv-Tolv / Tom Smidth
[s.a.]
10 blade i maskinskrift
2 blade, side 3-4, blad 5 i maskinskrift

* Farbror dyrker Kunsten : Novelle / af Tom Smidth
[s.a.]
12 blade i maskinskrift

Kapsel 7 - Prosastykker, foredrag, artikler

Alle manuskripter i kapslen beskrevet
Værkerne er registreret i den rækkefølge, de forefindes
Publicerede værker er markerede med asterisk * foran titlen

Kapsel 7 indeholder en større samling prosastykker, som det var Tom Smidths hensigt at publicere samlet - i 2 dele. En hel del af disse prosastykker blev offentliggjort enkeltvis i Klinte, Ung dansk Litteratur og Vild Hvede. Desuden indeholder kapslen artikler, foredrag og udklip.

Prosastykker

* Skumrings-Monolog
[s.a.]
[3] blade i maskinskrift
Novelle

* En kvindelig Gaade
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Udtrykkets Finhed
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Den Ukaldede
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Spejlet
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Begrænsning
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Blomsterne
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Efterspillet
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle

* O, fons Bandusiæ...
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle

* Æslet med Glorien
[s.a.]
3 blade i maskinskrift
Novelle

* Tidligt Møde
[s.a.]
2 blade i maskinskrift
Novelle

* Marionetten
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle

* Uret
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle

* Regndage
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle

* Om Stjernerne, som sluktes
[s.a.]
[3] blad i maskinskrift
Novelle

* Ahasverus : ( Det Ord )
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle

Alle ovenstående samlet under fællestitlen: Lignelser og Drømme


* Ouverture
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Den sunkne Stad
[s.a.]
3 blade i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Kniven
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle
Manuskript til: Den onde Kniv

* Den skjulte Ø
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Troldmanden
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Dobbeltgængeren
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Erindringens Spejle
[s.a.]
2 blade i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Det tidløses Rige
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Blikstille
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Forløsning
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Sæljægeren
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle

* Dommedag
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Foraaret
[s.a.]
6 blade i maskinskrift
Novelle

* Afviseren
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Sporskifteren
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle

* Dørplader
[s.a.]
[1] blad i maskinskrift
Novelle
Håndskrevet version i Kapsel 6

* Møllen
[s.a.]
[2] blade i maskinskrift
Novelle

Alle ovenstående samlet under fællestitlen: Skærgaardsmyter

Lignelser og Drømme og Skærgaardsmyter i omslag med titel: Prosaskove


Artikler

* Mine Spadsereture. I / en Vandrer [i.e. Tom Smidth]
[s.a.]
[3] sider i håndskrift

[Uden Titel] : ( Redacteuren vil have mig til at skrive en Ar- )
[s.a.]
[2] sider i håndskrift
Slutning mangler
[i.e.
* Mine Spadsereture. II : Klæstrup Bakker]

* Mine Spadsereture. III : Sebbersund og Conditorkager
[s.a.]
[2] sider i håndskrift

* Mine Spadsereture. IV / en Vandrer [i.e. Tom Smidth]
[s.a.]
[2] blade i håndskrift

* Hr. Prehns Concert / T. Smidth
[s.a.]
[2] blade i håndskrift

* Tunnel-Banen
[s.a.]
[2] blade i håndskrift

[Uden Titel] : (* Der er en Beskæftigelse, som fra en vis Alder tager til )
[s.a.]
[1] blad, side [2-3], blad [4], side [5-6]

* Set paa en anden Maade ... I
[s.a.]
[1] blad i håndskrift

* Set paa en anden Maade ... II
[s.a.]
[2] blade i håndskrift

* Finsk Paaske
[s.a.]
[5] blade i håndskrift


Foredrag

* Friedrich Hebbel : Hebbel - en tysk Digter! / Tom Smidth
[1913]
VIII blade i håndskrift
Foredrag

* Ferdinand Raimund - Skuespiller, Teaterskribent, dramatisk Digter / Tom Smidth
[19]36-08-11
9 blade i maskinskrift
Foredrag
Med påklæbede rettelser på bladene 1, 4 og 7

* Jack London, hans Liv og Værker : Radioforedrag
[s.a.]
11 blade i maskinskrift
Udsendelse:
Statsradiofonien. 30. marts 1929 / oplæst af Tom Smidt [i.e. Smidth]

* De gamle Provinsteatre. I : Teateret i Randers / Tom Smidth
[s.a.]
11 blade i maskinskrift
Foredrag
Udsendelse:
Statsradiofonien. 19. Juni 1932

* Om Oversættelser
[1940/1942]
7 sider i håndskrift
Foredrag

* Lappo-Bevægelsen / Tom Smidth
[s.a.]
5 blade, side [6-8] i håndskrift
Foredrag
Side 6 fejlagtigt pagineret: 7


Udklip

Indeholder udklip m.m. fra aviser og blade
Indholdet er beskrevet i bibliografiens afsnit:
Offentliggjorte værker af Tom Smidth og resumeres her:

* Blandt tyske Studenter. VII - Aalborg Stiftstidende 1909-03-21

* Mine Spadsereture. IV : Sønderbakke - Nibe Fokeblad 1911-08-18

* Tunel-Banen - Nibe Folkeblad 1911-08-18

* Hr. Prehns Koncert - Nibe Folkeblad 1911-08-18

* Regensen - Studium : Ugeblad for Studerende 1920-12-01

* De skønne Solnedganges By - Nibe Avis 1923-05-07

Tom Smidth - Nibe Avis 1923-05-07

* Vaarens Vind - Nibe Avis 1923-05-09

* Mine Minders By. II : Havnen - Aalborg Stiftstidende - 1928-08-12

* Mine Minders By. IV : Teatret - Aalborg Stiftstidende - 1928-08-23

* Mine Minders By. V : Bag Skolemure - Aalborg Stiftstidende - 1928-09-07

Kapsel 8 - Oversættelser

Alle manuskripter i kapslen beskrevet
Værkerne er beskrevet i den rækkefølge, de forefindes

Klosteret i Sendomir / af Franz Grillparzer ; [oversat af Tom Smidth]
[s.a.]
27 blade i maskinskrift
I trykt udateret omslag med afslag fra Redaktionen af Ill. Familie-Journal ... Carl Aller

J.-J. Rousseau's Bekendelser. Første Del / oversat efter Ad. van Bever's Udgave, Paris 1914 [af Tom Smidth]
[s.a.]
I, 70 blade i maskinskrift
Indhold:
Første Bog : 1712-1728. - I, 53 sider
Anden Bog : 1728. - Side 54-70

Agnes Bernauer : et tysk Sørgespil i fem Akter / af Friedrich Hebbel 1851 ; [oversat af Tom Smidth]
[1912?]
2 hæfter i håndskrift (185 blade)
Hæfte [1] : I Akt - 3die Akt. - 113 blade
Hæfte [2] : 4de Akt - 5te Akt. - Blad 114-185
I Emilie Smidths håndskrift fra 1912 er tilføjet enkelte blyantsrettelser af Tom Smidth, der til slut har tilføjet datoen: 17/8 39. Omkring denne dato blev en maskinskrevet version indsendt til Statsradiofonien
Indlagt i Hæfte 1: Udkast til titelblad i Tom Smidths håndskrift med følgende tekst:
     Agnes Bernauer
     Et tysk Sørgespil i fem Acter
     af
     Friedrich Hebbel.
     1851.
     Oversat af T Smidth og E. Kjertmann.
     Kjøbenhavn 1913.
     G.B.N.F.
Oversætteroplysningen er senere rettet, idet "og E. Kjertmann." er overstreget
Også i maskinskrevet version:
Agnes Bernauer : et Sørgespil i fem Akter / af Friedrich Hebbel ; oversat af Tom Smidth
[19]39-08-17
93 blade i maskinskrift
I omslaget ligger udkast til brev fra Tom Smidth til Statsradiofonien og afslag fra samme dateret 25/10 1939

Kapsel 9 - Breve, personalia, udklip

Alle dokumenter i kapslen beskrevet
Publicerede værker er markerede med asterisk * foran titlen

Breve

De familierelaterede breve er anført først, de øvrige er ordnede efter afsender

[Breve til Tom Smidth's svigerfader, skuespiller Emil Kjertmann]
Indhold:
12 daterede breve, skrevne mellem 1858 og 1879
1 udateret billet (invitation)
1 trykt salme til komponisten Hans Christian Lumbyes begravelse 27. marts 1874
(Din Rigdom var i Toner lagt / Melodi: Lær mig, o Skov! at visne glad, - ; [Tekst:] M.V. Brun)
1 visitkort (Emil Kjertmann, Clara Christensen)
1 visitkort (Clara Christensen, Skuespillerinde)
1 visitkort (Anna Petersen) med håndskreven hilsen "Min egen kjære Veninde..."
Anna Petersen er Tom Smidths mor, Veninden er Clara Christensen

[2 fortsatte breve fra Tom Smidth til hans hustru]
[1925-mm-dd]. - 5, 1 blade

Brev fra Tom Smidth til Rasmus Naver
19XX-mm-dd. - 1 blad
Ej i kapsel 9. I: NKS 2810, 2°.

Brev fra Tom Smidth til Christian Rimestad
1922-06-08. - 1 blad
Ej i kapsel 9. I: NKS 5161, 4°.

Brev fra Tom Smidth til Jørgen Nielsen
1937-02-22. - 1 blad
Ej i kapsel 9. I: Fotost. Breve 1986/56.

Postkort fra Tom Smidth til Viggo F. Mølller
1939-12-23. - 2 sider
Ej i kapsel 9. I: NKS 2631, 2°.

[2 breve fra Knud Bruun-Rasmussen til Tom Smidth]
[19]22-01-12. - 2 blade
[s.a.]. - 1 blad

[3 breve fra Henrik Cavling til Tom Smidth]
[19]30-02-05. - 1 blad
1930-03-11. - 1 blad
1930-12-26. - 1 blad

[Brev fra Dagmarteatret til Tom Smidth]
1912-11-26. - 1 blad
Afslag på opførelse af Tom Smidths oversættelse af Friedrich Hebbels Agnes Bernauer

[2 breve fra Per Gudmundsen til Tom Smidth]
[s.a.]. - 1 blad
[1937-01-11?]. - 1, 13 blade

[2 breve fra Gyldendalske Boghandel Nordisk Forlag til Tom Smidth]
[19]22-03-28. - 1 blad. - Afslag på udgivelse af Manden der vilde være god
[19]28-06-12. - 1 blad. - Kvittering for modtagelse af Prosaskove

[3 breve fra Martins Forlag (John Martin) til Tom Smidth]
1928-[06 eller 12]-11. - 2 sider. - Dateret: Fandens Fødselsdag, 1928
1929-02-01. - 1 blad
[19]30-05-18. - 1 blad

[2 breve fra Sophus Michaëlis til Tom Smidth]
1926-02-10. - 2 sider
1926-03-07. - 2 sider

[Brev fra Viggo F. Møller til Tom Smidth]
[19]25-12-23. - 1 blad

[Visitkort fra Léon Pineau med hilsen til Tom Smidth]
[19]27-05-01. - 2 sider

[Brev fra V. Pios Boghandel til Tom Smidth]
1922-11-30. - 2 sider

[Brev fra L. Schiöttz-Christensen til Tom Smidth]
1931-10-17. - 2 sider

[9 breve fra Statsradiofonien til Tom Smidth]
1929-03-27. - 1 side
1934-10-04. - 1 blad
1936-11-14. - 1 blad
1936-11-26. - 1 blad
1937-04-10. - 1 blad
1937-12-23. - 1 blad
1938-11-24. - 1 blad
1939-07-01. - 1 blad
1940-07-19. - 1 blad

[Brev fra P. Stavnstrup til Tom Smidth]
1921-12-27. - 2 sider

[Brev fra Arne Stevns til Tom Smidth]
[s.a.]. - 2 blade

[2 breve fra Johannes Weltzer til Tom Smidth]
[19]22-02-06. - 2 sider
[19]22-02-21. - 1 blad

[Brev fra Cai M. Woel til Tom Smidth]
1926-01-06. - 1 blad


Personalia

Beskrevet i den rækkefølge, dokumenterne forefindes i omslaget

Kladde til brev fra Tom Smidth til Gyldendal
1932-06-dd. - 2 blade

[Kladde til brev fra Tom Smidth til forfatteren P. Fristrup]
[1912-1913?]. - 3 sider

Tom Smidth's Bisættelse Mandag den 20. April 1942
1942-04-20. - 4 sider
Indhold:
Altid frejdig, naar du gaar / Chr. Richardt
Jeg er træt og gaar til Ro / Luise Hensel
Kærlighed fra Gud / J.N.L. Schørring

* [Manuskript til Radioforedrag om Tom Smidth] / Viggo F. Møller
1942-05-14. - 2 sider
Udsendelse:
Statsradiofonien. 14. Maj 1942

Forlagskontrakt mellem Tom Smidth og Martins Forlag
1923-09-29. - 4 sider
Vedr. Finmark

[Afregning fra Martins Forlag for salg af Finmark]
1924-04-15. - 1 blad

Forlagskontrakt mellem Tom Smidth og I/S Ung dansk Litteratur
1926-04-29. - 1 blad
Vedr. Profeten Grootemann

[Opsigelse af Tom Smidth fra Boghandlernes Fællespropaganda] / E. Haase
1930-10-31. - 2 sider

[Brev fra Cai M. Woel til Emilie Smidth]
[19]45-07-12. - 1 blad

[Brev fra Emilie Smidth til Cai M. Woel]
1945-08-04. - 2 blade

Udskrift af Dansk biografisk Leksikon ... Bd. 22, S. 238-239 / [ved Emilie Smidth]
[1945-08-04]. - 2 blade

[Brev fra Pressens Illustrations Bureau til Tom Smidth]
1917-12-04. - 1 blad

[Anbefaling af Tom Smidth] / E. Kjertmann
1917-02-28. - 1 blad

[Anbefaling af Tom Smidth] / A.C. Højberg Christensen
1917-03-03. - 1 blad

[Anbefaling af Tom Smidth] / Pressens Illustrations Bureau
1918-07-01. - 1 blad

[Tom Smidths adresser 1905-1918] / Tom Smidth, Emilie Smidth
[s.a.]. - 2 sider

[3 blyantstegninger] / [Tom Smidth?]
[s.a.]. - 2 sider, 1 blad

Testamentarisk Disposition / A.J. Smidth
1904-06-09. - 1 blad

[Fotografi af Adolph Julius Smidth?]
[s.a.]. - 1 blad
Fotografiet er i dårlig stand. Det er nærmest umuligt at skelne ansigtstrækkene


Udklip

Omfatter manuskripter, anmeldelser, nekrologer og øvrige udklip

Udklip

1920-12-01
Studium : Ugeblad for Studerende. - 7. Aarg., Nr. 36 (1. December 1920)
Heri:
* Regensen / Tom Smidth

1923-08-13
Nibe Avis. - 13. August 1923
Heri:
* Aften i Skal / Tom Smidth

Holstebro Sommerteater. Sæson 1925 : Lokal for By og Land : Sommerspøg i 3 Akter ... / Direktør: Reinar Schønfeld ; Musikdirektør: Tom Schmidth [i.e. Smidth]
1925
1 plakat : ill., portr.
Premiere 3. maj 1925, Hotel Schaumburg, Holstebro

Forfatteren Tom Smidth taler kl. 18,20 om Teatret i Randers
Radioprogram for 19. juni 1932 klokken 18,20
Trykt i:
Politiken. Politikens Radio. - 17. Juni 1932. - Side 4 : portr.

Livets Overflod : efter Novelle af Ludwig Tieck ; ved Tom Smidth ; Instruktion: Oluf Bang
Radioprogram for 12. august 1941 klokken 20,00
Trykt i:
Det Ny Radio Blad. - 12. August [1941]

1942-06-dd
Studenterbladet. - 11. Aargang, Nr. 3 (Juni 1942)
Heri:
* Tom Smidth : død 15. April 1942 / Johannes Weltzer

* Af jydske Bønder og Byfolk... : En Aften med Undervisningsminister, Dr. phil. Axel Højberg Christensen ... / af Ernst Schwencke
Om bl.a. venskabet med klassekammeraten Tom Smidth
Trykt i:
Berlingske Tidende. - 17. Januar 1943. - Ill.

* Det ganske unge Foraar : Politikens Kronik 25-4-1944 / Tove Ditlevsen
Om bl.a. Tom Smidth og Vild Hvede
Trykt i:
Politiken. - 25. April 1944

Gallicans Omvendelse : Et kirkeligt Drama fra det 10. Aarhundrede / af Hroswitha fra Gandersheim ; oversat af Tom Smidth ; Bearb. for Radio ; Instruktion: Oluf Bang
»Politiken«s og »Radiolytterbladet«s Radioprogrammer: Danmark i Morgen 19,00
Trykt i:
Politiken. - 29. Marts 1945. - Side 15

* Tom Smidth - en Digterskæbne / Nils Nilsson
Trykt i:
Social-Demokraten. - 2. Februar 1947

Røde Kors gør et kæmpearbejde - ogsaa her i landet : Emilie Smidth fortæller om Røde Kors' hjemlige virksomhed / Erna
Trykt i:
Ekstrabladet. - 19. oktober 1948. - Side [2] : portr.

Dame Tidende. - [s.a.]. - Side 13-14
Relationer til Tom Smidth ses ikke

B. T. - 23. September [s.a.]. - Side 9-10
Relationer til Tom Smidth ses ikke


Manuskripter

* En Skaal for "Vild Hvede" - / Tom Smidth
[s.a.]
1 blad
Manuskript til Skaal for Redaktøren

Marcia, C-Dur : Københavns Sanitetskolonne tilegnet / Tom Smidth
[s.a.]
[1] blad i håndskrift
Melodistemme
Manuskript til Fanemarsch


Anmeldelser o.l.

Under denne overskrift er samlet anmeldelser af flere værker af Tom Smidth. Anmeldelser af enkelte værker er samlet nedenfor under de enkelte værkers titler, også bunkeanmeldelser, som kun omtaler ét værk af Tom Smidth. Anmeldelser af oversættelser er samlet efter anmeldelser af Tom Smidths egne værker. Ordnet kronologisk dernæst efter avisens/tidsskriftets navn.
Da identiske anmeldelser af samme værk ofte er trykt i forskellige aviser, er anmeldelsen kun indført en gang under den første dato med angivelse af efterfølgende tryk og datoer.

1922-04-06
Den yngste danske Lyrikk / Ingeborg Jerg
Om bl.a. De skønne Skyer 1920 og Længslernes Bog 1921
Trykt i:
Verdens Gang (Kristiania). - 6. April 1922. - Side 2 : ill.

1922-04-30
Tom Smidth: De skønne Skyer, Tom Smidth: Længslernes Bog / V.
Om De skønne Skyer 1920 og Længslernes Bog 1921
Trykt i:
Verden og Vi. - 30te April 1922. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

1922-05-19
Ung Lyrik : Politikens Kronik / Chr. Rimestad
Om bl.a. Længslernes Bog 1921 og Solbilleder 1922
Trykt i:
Politiken. - 19-5-22

1924-02-02
Tom Smidths 2 sidste Bøger
Om Hav og Stjerner 1923 og Finmark 1923
Trykt i:
Klokken 5. - 2/2 24
Nordsjællands Social-Demokraten. - 3/2 24

192å-mm-dd
Tom Smidth: De skønne Skyer (1920); Længslernes Bog (1920) [i.e. (1921)]
Om De skønne Skyer 1920 og Længslernes Bog 1921
Trykt i:
Ukendt avis. - Udateret

1949-06-12
"Den har du selv lavet, din laban" : 1001 Nats oversætter [i.e. C.E. Falbe-Hansen] fortæller om klassiske bøger til halvtreds ører og til tusinde kroner / P.G.
Om bl.a. Finmark og oversættelsen af Marcel Prousts Albertine
Trykt i:
Social-Demokraten. - 12. juni 1949. - Side 8 : ill.

De skønne Skyer 1920

     1920-12-20
     De skønne Skyer / K. K.
     Trykt i:
     Nationaltidende. - 20/12 1920. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1921-01-09
     Smaa Digtsamlinger / K. Fl. [i.e. Kai Flor]
     Trykt i:
     Berlingske Tidende. - 9/1 1921. - Ill. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1921-07-dd
     Ung dansk Digtning / af Johannes Weltzer
     Trykt i:
     Fyns Tidende. - Juli 1921. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1921-08-03
     Et Par af de alleryngste : nogle Digterprofiler / Poul Welblund
     Trykt i:
     Fyens Venstreblad. - 3die August 1921. - Side 1-2. - Datering tilføjet af Emilie Smidth
     Debat:
          Den unge Litteratur / Tom Smidth. - Fyens Venstreblad. - August 1921
          Den unge Litteratur / Poul Welblund. - Fyens Venstreblad. - August 1921

Længslernes Bog 1921

     1921-12-08
     Længslernes Bog / Knud F.
     Trykt i:
     Aalborg Stiftstidende. - Aftenudgaven. - 8nde Decbr. 1921. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1922-01-09
     Smaa Digtsamlinger / K. F. [i.e. Kai Flor]
     Trykt i:
     Berlingske Tidende. - Morgenudgaven. - 9. Januar 1922. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1922-10-18
     Ung Københavner-Lyrik / af Helge Meyer
     Trykt i:
     Nationaltidende. - Aftenudgaven. - 18. Oktober 1922. - Portr. - Datering delvis ved Emilie Smidth

Solbilleder 1922 (indgår i Unge Digteres Foraarsbog)

     1922-03-31
     Unge Digteres Foraarsbog / H. R. [i.e. Holger Rørdam]
     Trykt i:
     Illustreret Tidende. - Nr. 23/26 (31. Marts 1922). - Datering delvis ved Emilie Smidth

     1922-04-01
     De nye Bøger
     Trykt i:
     Politiken. - Marts [i.e. 1. April] 1922. - Side 5. - Datering delvis ved Emilie Smidth

     1922-04-01
     Fire unge Digtere / Kr. Jespersen
     Trykt i:
     Roskilde Dagblad. - 1/4 1922. - Portr. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1922-04-03
     De yngste – : en Samtale med en af de yngste blandt de unge Digtere / Eric.
     Trykt i:
     B. T. - 3die April 1922. - Side 3 : ill. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1922-04-07
     [Note om anmeldelse, som ikke findes i kapslen]
     Trykt i:
     Berlingske Tidende. - 3.-4. [i.e. 7.] April 1922. - Dateret af Tom Smidth
     [i.e.
     1922-04-07
     Unge Digteres Foraarsbog / -r.
     Trykt i:
     Berlingske Tidende. - 7. April 1922. - Side 6]

     1922-04-07
     [Note om anmeldelse, som ikke findes i kapslen]
     Trykt i:
     Aalborg Stiftstidende. - 7de April 1922. - Dateret af Tom Smidth
     [i.e.
     1922-04-07
     Unge Digteres Foraarsbog : ny Lyrik fra dette Aar / Knud F.
     Trykt i:
     Aalborg Stiftstidende. - 7. April 1922. - Side 1]

     1922-09-dd
     Klintes Forlag : Vor Frue Boglade. - September 1922
     Heri:
     Uddrag af Holger Rørdams, Johan Borups, Gabriel Jönsons og Peter Schindlers anmeldelser af Solbilleder

Finmark 1923

     1923-11-28
     Tom Smidth "Finmark"
     Trykt i:
     Faaborg Folkeblad. - 28/11 23

     1923-11-28
     Nye Bøger
     Trykt i:
     Kolding Venstreblad. - 28/11 23

     1923-11-29
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Hammel Social-Demokraten. - 29/11 23
     Holstebro Social-Demokraten. - 29/11 23

     1923-11-29
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Holbæk Amts Venstreblad. - 29/11 23

     1923-11-30
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Faaborg Avis. - 30/11 23

     1923-11-30
     Udkomne Bøger
     Trykt i:
     Kjellerup Venstreblad. - 30/11 23

     1923-11-30
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Langelands Folkeblad. - 30/11 23

     1923-11-30
     Tom Smidth: Finmark / -d.
     Trykt i:
     Nordsjællands Venstreblad. - 30/11 23

     1923-11-30
     Martins Forlag: Tom Smidth »Finmark«
     Trykt i:
     Social-Demokraten. - 30/11 23

     1923-12-01
     Tom Smidth: »Finmark«
     Trykt i:
     Middelfart Avis. - 1/12 23

     1923-12-03
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Helsingørs Avis. - 3/12 23
     Lollandsposten. - 3/12 23

     1923-12-03
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Nibe Avis. - 3/12 23

     1923-12-03
     Paa Martins Forlag er udkommet Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Ukendt avis. - 3/12 23

     1923-12-04
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Korsør Avis. - 4/12 23

     1923-12-05
     En interessant og aktuel Bog : Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Kolding Avis. - 5/12 23

     1923-12-05
     Nye Bøger : Tom Smidth: Einmark [i.e. Finmark] / Fr. M.
     Trykt i:
     Langelands Social-Demokraten. - 5/12 23

     1923-12-05
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Vestjylland Social-Demokraten. - 5/12 23

     1923-12-05
     Tom Smidth: Finmark / f.
     Trykt i:
     Vestsjælland Social-Demokraten. - 5/12 23

     1923-12-06
     Tom Smidth: "Finmark" / o. s.
     Trykt i:
     Vejle Amts Folkeblad. - 6/12 23

     1923-12-06
     Literatur : Tom Smidth: Finmark / Knud F.
     Trykt i:
     Aalborg Stiftstidende. - 6/12 23

     1923-12-07
     Boganmeldelse : Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Amager Borgeren. - 7/12 23

     1923-12-07
     Tom Smidth: »Finmark«
     Trykt i:
     Møns Dagblad. - 7/12 23

     1923-12-12
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Horsens Avis. - 12/12 23

     1923-12-14
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Demokraten Aarhus. - 14/12 23

     1923-12-14
     Tom Smidth: Finmark / Ch-ch.
     Trykt i:
     Kristeligt Dagblad. - 14/12 23

     1923-12-14
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Vejle Amts Avis. - 14/12 23

     1923-12-15
     Tom Smidth: Finmark / E-t.
     Trykt i:
     Fyns Social-Demokraten. - 15/12 23
     Nyborg Social-Demokraten. - 28/12 23

     1923-12-15
     Martins Forlag har udsendt en Bog af Tom Smith [i.e. Smidth]
     Trykt i:
     Østsjællands Folkeblad. - 15/12 23

     1923-12-17
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Bornholms Tidende. - 17/12 23

     1923-12-19
     Tom Smidth: »Finmark«
     Trykt i:
     Horsens Folkeblad. - 19/12 23

     1923-12-19
     Finmark : Tom Smith [i.e. Smidth]: Finmark / H. K. [i.e. Henning Kehler]
     Trykt i:
     Politiken. - 19/12 23

     1923-12-19
     Finmark : Tom Smith [i.e. Smidth]: Finmark / Henning Kehler
     Trykt i:
     Venstres Folkeblad Ringsted. - 19/12 23

     1923-12-20
     De nye Bøger : Tom Smith [i.e. Smidth]: Finmark
     Trykt i:
     Morsø Folkeblad. - 20/12 23

     1923-12-24
     Finmark / —v e—
     Trykt i:
     København. - 24/12 23

     1923-12-30
     Literatur : Tom Smidth. Finmark / K. F. P. [i.e. K. F. Plesner]
     Trykt i:
     Social-Demokraten. - 30/12 23

     1924-01-08
     Nye Bøger : Tom Smidth: "Finmark"
     Trykt i:
     Sorø Amtstidende. - 8/1 24

     1924-01-11
     Bøger : Tom Smidth: Finmark / Fr. M.
     Trykt i:
     Sydfyns Social-Demokraten. - 11/1 24

     1924-01-18
     Tom Smidth: »Finmark« / K. J.
     Trykt i:
     Ringkøbing Amts Dagblad. - 18/1 24

     1924-01-18
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Vestlollands Avis. - 18/1 24
     Vejle-Bladet. - [25/1] 24

     1924-01-24
     Bøger : Tom Smidth: "Finmarken"
     Trykt i:
     Silkeborg Avis. - 24/1 24

     1924-02-18
     Tom Smidth: Finmark / A. V.
     Trykt i:
     Fyns Stiftstidende. - 18/2 24

     1924-02-27
     Tom Smidth: Finmark / M. K.
     Trykt i:
     Thisted Amts Avis. - 27/2 24

     1924-mm-dd
     Smaa Anmeldelser : Tom Smidth: Finmark / E. J.
     Trykt i:
     Ukendt avis. - 1924

     1924-mm-dd
     Taide ja Kirjallisuus / K. S.
     Omfattende finsk anmeldelse
     Trykt i:
     Ukendt finsk avis. - N:o 88, 1924. - Side 5-6

     1925-05-17
     Le Finmark / Léon Pineau
     Omfattende fransk anmeldelse
     Trykt i:
     Journal des débats politiques et littéraires. - 17 mai 1925

     192x-mm-dd
     Nye Bøger : Tom Smidth: Finmark / E. J.
     Trykt i:
     Ukendt avis. - Udateret

     192x-mm-dd
     Tom Smidth: Finmark / —g.
     Trykt i:
     Ukendt avis. - Udateret

     192x-mm-dd
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Ukendt avis. - Udateret

     192x-mm-dd
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Ukendt avis. - Udateret

     192x-mm-dd
     Tom Smidth: Finmark
     Trykt i:
     Ukendt avis. - Udateret

Hav og Stjerner 1923

     1923-12-01
     Tom Smidth: Hav og Stjerner / Fr.
     Trykt i:
     Fyns Stiftstidende. - 1/12 23

     1923-12-03
     Vers / -b -e.
     Trykt i:
     København. - 3/12 23

     1923-12-06
     Tom Smidth: Hav og Stjerner / -rr-
     Trykt i:
     Hver 8. Dag. - 6/12 23

     1923-12-06
     Tom Smidth: Hav og Stjerner
     Trykt i:
     Nationaltidende. - Aftenudgaven. - 6/12 23

     1923-12-16
     Tom Smidth: »Hav og Stjerner« / K. F. Plesner
     Trykt i:
     Social-Demokraten. - 16/12 23
     Hammel Social-Demokraten. - 24/12 23
     Holbæk Amts Social-Demokraten. - 29/12 23

Kærtegn 1925

     1926-01-23
     Klinte-Kredsen : Social-Demokratens Kronik / af Børge Rudbeck
     Om bl.a. Kærtegn 1925
     Trykt i:
     Social-Demokraten. - 23. Januar 1926

     192x-mm-dd
     Tom Smidth: Kærtegn
     Fragment af anmeldelse, trykt med gotisk skrift
     Trykt i:
     Ukendt avis. - Udateret

Hvor Oprør avles 1935

     1935-08-09
     Hvad skal vi læse i Aar? / Maxus
     Fejlagtigt beskrevet med titlen Flugt
     Trykt i:
     Dagens Nyheder - Nationaltidende. - 9. August 1935. - Side 6 : ill.

     1935-11-13
     Tom Smidth: Hvor Oprør avles
     Trykt i:
     Skanderborg Amts Avis. - 13-11 1935

     1935-11-15
     Tom Smidth: »Hvor Oprør avles«
     Trykt i:
     Maribo Amtstidende. - 15-11 1935

     1935-11-16
     
Tom Smidth: "Hvor Oprør avles"
     Trykt i:
     Kolding Folkeblad. - 16-11 1935

     1935-11-20
     Tom Smidth: Hvor Oprør avles
     Trykt i:
     Faaborg Folketidende. - 20-11 1935

     1935-11-21
     Tom Smidth: Hvor Oprør avles / J. A. J.
     Trykt i:
     Aarhusposten. - 21/11 1935
     Østsjællands Folkeblad. - 23-11 1935

     1935-11-25
     En Roman om Finland
     Trykt i:
     Jyllands Posten. - 25-11 1935

     1935-11-27
     Finlands Trældomsdage / Hans Brix
     Trykt i:
     Dagens Nyheder - Nationaltidende. - 27. November 1935. - Side 6

     1935-12-06
     Hvor Oprør avles / H. K. [i.e. Henning Kehler]
     Trykt i:
     Berlingske Aftenavis. - 6-12-1935

     1935-12-07
     En Roman om finske Forhold
     Trykt i:
     Haderslev Amtstidende. - 7-12-1935
     Nordborg Avis. - 7-12-1935
     Tønder Amtstidende. - 7-12-1935

     1935-12-09
     Hvor Oprør avles -/ : en Kæmpe-Roman af Tom Smith [i.e. Smidth] / Jul. B. [i.e. Julius Bomholdt]
     Trykt i:
     Social Demokraten. - 9-12 1935

     1935-12-09
     Tom Smidth: Hvor Oprør avles / e-h.
     Trykt i:
     Viborg Stifts Folkeblad. - 9-12 1935
     Frederiksborg Amts Avis. - 11-12 1935

     1935-12-17
     En Muskelsprængning / Tom Kristensen
     Trykt i:
     Politiken. - 17/12 1935. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1935-12-19
     Fem gode danske Romaner - / Viggo F. Møller
     Trykt i:
     Ekstrabladet. - 19. December 1935. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1935-12-22
     Hvad kom der af Bøger? / af Henning Kehler
     Trykt i:
     Berlingske Tidende. - 22. December 1935. - Side 11 : ill.

     1935-12-31
     Finlands Trældomsdage / Fr. L-G.
     Trykt i:
     Borgerbladet. - 31-12 1935

     1936-01-dd
     Lynet : Nyheder fra Frederik E. Pedersens Forlag. - Nr. 1 (Januar 1936)
     Heri:
     Uddrag af Henning Kehlers anmeldelse af Hvor Oprør avles

     1936-07-02
     Aarets store Roman / Cai M. Woel
     Trykt i:
     Flensborg Avis. - 2. Juli 1936. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

Lemminkäinen 1939

     1939-04-08
     Lemminkäinen : et poetisk Hørespil / H. H. L. [i.e. Harald H. Lund]
     Trykt i:
     Berlingske Tidende. - 8/4 1939. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

Onkel Matthias faar juletravlt 1941

     1941-01-04
     Onkel Matthias faar juletravlt / K. B. [i.e. Karl Bjarnhof]
     Trykt i:
     [Social-Demokraten]. - [4. januar 1941]

Livets Overflod 1941

     1941-08-13
     "Livets Overflod" : Hørespillet i Aftes / K-S
     Trykt i:
     Berlingske Tidende. - 13/8 1941. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1941-08-13
     Livets Overflod : Hørespil efter Ludvig Tieck / V. C-g.
     Trykt i:
     Politiken. - 13. August 1941. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

     1941-08-13
     Livets Overflod / K. B. [i.e. Karl Bjarnhof]
     Trykt i:
     Social-Demokraten. - 13/8 1941. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

Det blodrøde Sjal / Joseph Hergesheimer 1924

     1924-03-15
     Tom Smidth har oversat Joseph Hergesheimers ...
     Trykt i:
     Berlingske Tidende Aftenudgaven. - 15/3 24

Den sindrige Herremand Don Quixote af Machas Levned og Bedrifter / Miguel de Cervantes Saavedra 1926

     1924-03-13
     Literatur
     Trykt i:
     Nibe Avis. - 13. Marts, 1924


Nekrologer o.l.

1942-04-15
Forfatteren Tom Smidth døde i Dag / -k-n.
Trykt i:
Ekstrabladet. - 15.4.42. - Portr. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

1942-04-16
Forfatteren Tom Smidth død / H. K. [i.e. Henning Kehler]
Trykt i:
Berlingske Tidende. - 16/4 1942. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

1942-04-16
Forfatteren Tom Smidth død / H. St.
Trykt i:
Nationaltidende. - 16.4.42. - Side [5]-6 : portr. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

1942-04-16
En Skønhedens Elsker : Forfatteren Tom Smidth døde i Gaar / Tom Kristensen
Trykt i:
Politiken. - 16/4 42. - Portr. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

1942-04-16
Tom Smidth død
Trykt i:
Social-Demokraten. - 16.4.42. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

1942-04-21
Bisættelse
Trykt i:
Nationaltidende. - 21. April 1942

1942-04-21
Bisættelse i Gaar : Forfatteren Tom Smidth
Trykt i:
Politiken. - 21/4 1942. - Datering tilføjet af Emilie Smidth

1942-05-08
Radio-Nyt
Trykt i:
Social-Demokraten. - 8/5 1942

Indhold