Længslernes Bog

Nibedigteren Tom Smidth,
der i Fjor overraskede Verden med den lille fikse Digtsamling "De skønne Skyer", møder i Aar med et i Udstyr lignende men i Indhold og Værdi ulige betydeligere Værk, nemlig "Længslernes Bog". (Martins Forlag. 68 Sider).

Foruden 2-3 Digte, som i Aarets Løb har været offentliggjort i Aalborg Stiftstidende, "Gamle Gader", "Vaarnat" (fra Blegkilde) osv., rummer Bogen en hel Mængde Digte, der alle viser et betydeligt Herredømme over Formen, Myndighed og Mod til at sige Ting paa rette Maade. Hør f. Eks. "Vision":

O uforlignelige, barsk tilhyllede,
som skrider snart og tøver snart og staar,
stands her, hvor ene jeg som Job den byldede
i Tvivl om Gud maa skrabe sine Saar!

Læs "Vifter"s Balstemning:

Aldrig mere
vil jeg digte
til en Vifte,
aldrig mere
mig forpligte
til at skrifte. – – –

Eller "Bygevejr" (formodentlig fra Nibe):

Dit Haar er fugtigt! Drypper det fra Hylden?
Din Haand er varm, og dine Kinder brænder –
Aa, kys mig, du! Vi giver Vinden Skylden
– og et endnu, før hele Regnen ender.

Endelig til Slut den fikse "Doras Meriter", en Cyclus af Digte om den skønne Dora:

Roser rundt i alle Vaser,
tømte Glas og Drueklaser.
Blomstersprog og slebne Fraser
klinger sødt.
Dora paa Divanen daser
svøbt i Smil og Silkeklæder,
fejrer nitten Somres Glæder
helt i Rødt.

Det er en frisk og funklende Bog, fuld af Amors Pile, men ogsaa af dybe Tanker. Tom Smidth har endnu mere end ved "Skyerne" i Fjor skabt sig en Position, ikke mindst i sin Hjemegn, ved "Længslernes Bog".

Knud F.
i:
Aalborg Stiftstidende. - Aftenudgaven. - 8. december 1921