Klintes Forlag

...

Unge Digteres Foraarsbog. Kr. 4,00. (Denne Bog ekspederes gennem C. A. Reitzels Boghandel.)

Fire unge Digtere, Ingeborg Jerk, Knud Brunn-Rasmussen, Tom Smidth og Johannes Weltzer, har paa Klintes Forlag udgivet en "Foraarsbog" i stort og stateligt Format med Vignetter og Portrætter at Erik Jerk.

... Tom Smidth, hvis Afdeling hedder "Solbilleder", har først et langt satirisk Digt, der hverken savner Idé eller Vid, men er altfor udtværet, og saa tre smaa rent lyriske Digte, alle tre, navnlig det sidste, af en egen fornem Ynde, der gør dem helt klassiske i Holdningen ...
Holger Rørdam i "Ill. Tidende".

Det er en lille, kunstnerisk samrnensat Buket.

... Tom Smidth tumler overlegent og muntert Ottave-Stanzen. En Flyver med to Klaverer i Baaden falder ned og slaar sig Ihjel paa Klipperne:

Med ét Klaver paa Hodet, ét paa Benene,
han fik en saare klangfuld Død paa Stenene.

Dette klangfuld. Men Tom Smidth har andre Strenge.

De Duer, der fløj om min Faders Hus,
de Duer,
de tripped som Frøkner, de nejed som Fruer,
de flagred og hæved sig, lyste som Luer,
som svævende Luer,
de Duer.

I disse Vers er hans Kærlighed til Hjemmet og hans saltholdige Vid nydeligt gaaet i et ...
Johan Borup i "Maanedsblad for Borups Højskole".

Under Titlen "En ny kull danska poeter" skriver Forfatteren Gabriel Jönson i "Stockholms Dagblad":

... Tom Smidth är den lätta flytande formens man; han är en briljant verskåsör à la Wildenvey som i "Prolegomena til et Satyrikon", och i "Dagvise" har i en stimulerande strofisk form diktat over livets återuppståndelse om våren. ...

Under Titlen "En Foraarsgave" skriver Forfatteren, Pastor Peter Schindler:

... Omslaget med de grønne Bogstaver og den grønne Vignet paa Pergament er roligt og fornemt. Papiret er særdeles fornemt endda, Format og Tryk højt over Jævnmaal af Digtsamlinger. Der er ofret – baade Stof og Smag – paa at skabe en Bog, man glæder sig over at tage i Haanden.

... Tom Smidth ... besidder en verslig Lethed og Naturlighed, der leder Tanken hen paa Rørdam ...

Reklamefolder fra Klintes Forlag. - September 1922