Til en død Idealist

Der, hvor man mindst venter det,
vil der rejse sig en Klippe,
glattet af Ørkenens Sand,
fejet af Viddernes Vind ...
og paa dens sorte Side vil dit Navn
staa prentet i Guld,
Gustav Munch-Petersen!

Kun de skal finde dit Minde,
som selv vil opsøge det!

Endnu - men hvor længe? -
har vi den Sæd, som du strøede ud
i dine Digtninge!
Lad os kaste os over dem,
som en Kvinde knæler og kysser en Fallos,
suge Tanker i os,
tænkt helt der udenfor,
hvor Rummets usynlige Lysfloder glider,
og hvor der kan dømmes om Menneskeheden,
uden for Tid og Sted ...

Du var en Digter - og nu er du død! -
Du forsømte ikke at rense dig i dit eget Blod,
at afskylle Paddernes Slim og Tvivlernes Spyt!
Hvil da i Fred, Idealist!
beskinnet af en Stjerne uden Navn!

Tom Smidth