Tom Smidth: "Finmark"

(Martins Forlag).

Denne Bog indeholder ti Fortællinger, der har det fælles, at de alle er knyttede til det samme Milieu: En lille, finsk Tømmerby og den Egn, der omgiver den. Ellers kan de være forskellige nok – ogsaa hvad Kvaliteten angaar.

Højst naar Tom Smidth utvivlsomt, naar han fortæller om den finske Almues naturprægede Tilværelse. Hans Skildringer er ikke indgaaende, men de giver et godt Indtryk af Finnernes Folkeejendommeligheder. Betydelig Evne røber saaledes – for at nævne en af de bedste Fortællinger – "Tiggeren", der viser, hvor stærk Rod Overtroen endnu har i Finmarkens Befolkning, og som ved sin særegne Stemning virker gribende.

lkke slet saa heldig en Haand har Forfatteren, naar han – som i "Amor Judex" – lader det psykologiske Moment træde i Forgrunden. Hans Stil, der iøvrigt nu og da kan have noget uroligt over sig, bliver da let anstrængt, og Læseren lades urørt.

Men som Helhed betragtet, lover "Finmark", der er Tom Smidths første Prosaarbejde, godt for hans fremtidige Forfatterskab. Alene Bogens Originalitet vil hæve den op over den stadigt større Strøm af ligegyldig Litteratur, der mellem Aar og Dag ser Lyset.

o. s.
i:
Vejle Amts Folkeblad. - 6. december 1923