Tom Smidth

Vi bringer i Dag paa Forsiden Nr. 2 af de omtalte Tom Smidth-Digte.

Ved sin Debut som lyrisk Forfatter skrev Aalb. Stifts. Anmelder iøvrigt i sin Tid om T. S.:

Nibe har fundet sin Digter, ung og stærk springer han frem, pludseligt fuldfærdig, mindende om
tre af vore bedste Navne, Stuckenberg, Aarestrup, Ludvig Bødtcher. Navnlig den sidste er Tom
Smidth
i meget høj Grad i Familie med, han har den samme Udmalen af Enkeltheder, den samme Ro,
det samme Præg af Viden, der afspejler sig i Citater, Billeder, Sammenligninger og Navne, - han
er den typiske Æstetiker, ikke nær Realist hverken i Emnevalg eller Emners Udførelse, som vore
Dages unge Digtere ellers ......

Det vil glæde mange her i Nordjylland at stifte Bekendtskab med denne nye Digter, Nibes Sanger.
Det er en flot Pen, han fører, præget af de bedste Mestre, ham selv dog mest i Sind og Skind.
Vi vil gerne se næste Samling fra hans Haand; han er saa frisk, at vi haaber, hans Kilde ikke
er løbet tør - som hans 3 store Forbilleders - med én eneste Bog, men selv om han var, vil dog
disse faa Blade være nok til at værne om et Minde.

- - -

Vore Læsere vil sikkert med Glæde afvente, hvad Tom Smidth yderligere vil betænke sit Bysblad med.