Epigrammer

Som alle Daarers Konge staar den Mand,
der tror, at han forstaar en elsket Kvinde:
Vor Tanke sprang fra Jord til Himlens Rand,
men over Kønnets Afgrund ingensinde.
* *
Hvad ingen saa, hvad du begik ved Nat,
ved List og Klogskab unddrog andres Syn,
det saa du selv, af Dagens Gud forladt,
belyst af Skyldbevidstheds bratte Lyn.
* * *
Lad os endelig være triste:
hvert Minut kan være det sidste ....
Og bliver det ikke det sidste,
kan af den Grund vi være triste!
* * * *
Hver Gang en Verdenskonference strander,
saa drukner bare Folkets arme Drømme.
Hvis Diplomater har Diplom, vi sander,
at disse Herrer fik det for at svømme!
* * * * *
Ak ja, hver Aften Solen synker ned,
som var den nu ved hele Verden led,
men nej! Trods alt, hvad den i Gaar erfor,
den lyser dog i Dag for samme Jord!
* * * * * *
Det egentlig irriterende
er ikke just det generende
ved Livet som degenererende,
men det, at saa nødigt man vilde,
man nødtes til stedse at spilde
sin Vin paa de andres Gilde ....
Det virker lidt deprimerende!

Tom Smidth