Unge Digteres Foraarsbog. Ny Lyrik fra dette Aar

Det er vist for saa vidt en god Idé, som her er praktiseret: 4 unge Lyrikere har slaaet sig sammen om een Bog, illustreret af den enes Broder med Billeder af de fire Skribenter. Denne Form har dels den Fordel, at man lettere formaar at læse Lyrikken, end hvis man skulde følges med een Skribent gennem mange Sider, dels at man rent uvilkaarligt faar set Tingene fra flere Sider og faar sammenlignet de forskellige Syn og Udtryksmaader. Derved er der ganske vist den Ulempe, at den ene let bliver helt ringe, fordi han er saa nær ved den anden, der er bedre, at denne anden helt knuser ham.

De fire Digtere, der her er samlet i et meget uhaandterligt Bind "Unge Digteres Foraarsbog" (76 Sider. Klinte's Forlag) er Ingeborg Jerk (Johannes Jørgensens Datter), Knud Bruun-Rasmussen, Tom Smidth, vor gamle Bekendt fra Nibe-Egnen, og Johannes Weltzer, og Erik Jerk har tegnet de fire og gjort det godt kunstnerisk set, — om det ligner, skal vi lade være usagt, da vi ikke kender dem personligt.

Men som sagt, den store Fare viser sig straks; de tre falder igennem ved Siden af den fjerde. Dermed være ikke sagt noget egentlig nedsættende om dem, men de evner ikke at sidestilles med ham.

...

Men Tom Smidth er god, Friskfyr og frodig og teknisk overlegen. Hans Poem om Folket, der glaner efter en Flyver, er ligefrem storartet:

En Digter faar til Prosa flux Ideer,
en Journalist til Vers; en Komponist,
som flygetede fra sin Kone, Børn og Bleer,
nu iler hjem for inden kortest Frist
at vinde Pressens Ros: "En Kunstens Seer
den højligt geniale Futurist".
Han skriver "Luftens Vals", og snarlig Dansen
kan købes af enhver hos Wilhelm Hansen.

Der er Lyrik i "De Duer, der fløj — —", i "Dagvise" osv.

...

Knud F.
i:
Aalborg Stiftstidende. - 7. april 1922