En Roman om finske Forhold.

Tom Smidth: Hvor Oprør avles.

Tom Kmidth [i.e. Smidth], der for 8 Aar siden gjorde sig fordelagtig bemærket med en Samling finske Noveller, har nu skrevet en stor Roman paa over 600 Sider, og Bogens Handling udspilles ogsaa i Finland.

En Fange, anklaget for Ildspaasættelse, flygter fra Arresten i en lille Købstad, søger ud i Skærgaarden, driver til Havs med Isen, reddes om Bord i en Damper, blandt hvis Besætning der er udbrudt Kolera, dæmper Matrosernes Mytteri, springer over Bord, falder blandt Smuglere og Lovbrydere, vender omsider ad Landevejen tilbage til sin Fødeegn og deltager her i en Opstand. Disse stærkt bevægede Optrin fører til Skildring af vidt forskellige Samfundslag: Bønderne og Husmændene i Kirkebyen, Øvrighed og Borgere i Købstaden, Skærgaardsboere, Udflyttere og Forbrydere.

Bogens Utal af Personer er saa skarpt karakteriserede, at man ikke glemmer een eneste af dem. I Handlingens Midte staar Toivo, den Undvegne, og hans Elskede Hilma, to prægtige Skikkelser, Borgmesteren, v. Quanten, en tragisk, humoristisk Adelsmand, Bureaukrat, frisindet men dog konservativ paa Grund af Tvivl og Ugidelighed, Gammelfogeden, en Kærnekarl, der kæmper sin sidste Strid for at opretholde sin Slægts Rigdom og Anseelse, Bjørkkvist, Smuglerorganisatoren, Stræberen, der har arbejdet sig op fra simpel Sømand ved alle Midler, lovlige og ulovlige.

Det er Opløsningstid. Forfatteren beskriver, og hans Hensigt er at forklare, hvorledes den revolutionære Mentalitet dannes og opelskes af selve det Samfund, som den engang skal sprænge ud af dets Fuger.

Bogen er udkommet paa Fr. E. Pedersens Forlag.

Trykt i:
Haderslev Amtstidende. - 7. december 1935
Nordborg Avis. - 7. december 1935
Tønder Amtstidende. - 7. december 1935