Tom Smidth: Finmark

Martins Forlag, København.

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, men lærer ogsaa at kende Garnisonen, Kosakkerne, og Søfolkene med deres mange Kærlighedseventyr. Familieopgør vexler med Markedsscener og lystige Puds af enhver Art. Sommerens Ynde i den dejlige Skærgaard, Vinterens Hærgen, U1venes Besøg i Omegnen, Tiggernes Gæstefærd fra Gaard til Gaard afgiver Motiver til disse Beretninger.

Finnerne er et Folk med Talent for Religion; det er da rimeligt, at de religiøse Bevægelsers urovækkende Indflydelse er behandlet, ligeledes den tungsindige Naturmystik, som er disse Mennesker egen. Et andet Element, der spiller med ind, er Raceforskellen mellem Svensk og Finsk. Alt dette flimrer forbi i denne Bog, som er Tom Smidths første Prosabog, og den viser en helt ny Side af Digterens Talent.

Unavngiven anmelder
i:
Korsør Avis. - 4. december 1923