Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag).

I en li1le Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes håndgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne og Søfolkene med deres mange Kærlighedseventyr at kende.

De religiøse Bevægelsers urovækkende Indflydelse er behandlet, ligeledes den tungsindige Naturmystik, som er disse Mennesker egen, en lille Bys Sandsiger og Heks, Skovenes Troldom og det sære, hemmelighedsfulde Liv, der spøger mellem de sneklædte Graner og forrykker Hjernen paa den Vejfarende, saa han i en Art panisk Rædsel begaar uhørte Ting. Et andet Element, der spiller med ind, er Raceforskellen mellem Svensk og Finsk og Mistroen mellem Landboer og Købstadens Tømmerherrer og Skibsejere, der tidt fører til Konflikter, som peger frem mod den kommende Revolution.

Det er med Interesse, at man læser den Tom Smidths første Prosabog, der er fængslende i sin Handling og egenartet i sit Millieu.

Unavngiven anmelder
i:
Vestlollands Avis. - 18. januar 1924
Vejle-Bladet. - 25. januar 1924