Medjidie synger til Gartneren

Den stille Gæst i dine Haver, Gartner,
forsvinder snart,
og endt er snart vor blide Aftentale
om Træers Vækst og Blomsters Art,
vor Vandring hen ad Stier trange
og over Rosendrys i brede Gange.

En anden skal du se hos dine Blomster:
han kaldes Høst.
Han kommer vel med bitter Frost i Følge
og skæker dig kun Dødens Trøst,
men Natten kan til Liv han kysse
og Stjernerosers Guld paa Himlen drysse.

Se op, og du skal se det Liv, som falmer
for Kuldens Magt,
histoppe genopstaa i Lys og Farver
til straalerig og salig Pragt:
mer skønne selv end Shiraz' Haver
er Paradisets gyldne Blomstergaver!

Tom Smidth