Tom Smidth "Finmark"

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, flokket som de er, om den herlige Borgmester, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Flødere, Tømmerpladsernes haandgangne Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne og Søfolkene med deres mange Kærlighedseventyr at kende. Familieopgør veksler med Markedsscener og lystige Puds af enhver Art, som disse Godtfolk, der selvfølgelig alle kender hinanden, finder paa og samvittighedsfuldt forbereder.

Tom Smidths første Prosabog viser en helt ny Side af Digterens Talent.

Unavngiven anmelder
i:
Faaborg Folkeblad. - 28. november 1923