Bisættelse

I Gaar blev Forfatteren Tom Smidth bisat fra Bispebjerg Krematorium. Den hvide Kiste var omgivet af mange Kranse og Blomster, deriblandt signerede fra Dansk Forfatterforening, Martins Forlag og Røde Kors. I Følget saas Forfatterne, Dr. jur. Sven Clausen, Nils Nilsson, Johs. Weltzer, Johs. Wulff, Ulf Hoffmann og Viggo F. Møller, Tegneren Poul Sæbye, Fru Forlagsboghandler Martin, Magister Lund, Martins Forlag, Malerne Max Ulvig og Daniel Hvidt, Kaptajn O.V. Gregersen, Skuespilleren Albert Luther og Fru Undervisningsinspektør Højberg-Christensen.

Højtideligheden indledtes med Salmen "Altid frejdig", hvorefter Pastor Glahn talte. Dernæst sang man "Jeg er træt og gaar til Ro", og Kisten blev sænket, medens Følget sang "Kærlighed fra Gud".

Trykt i:
Nationaltidende. - 21. april 1942