Tom Smidth: Hvor Oprør avles

(Fr. E. Pedersen.)

Tom Smidth, der for otte Aar siden gjorde sig bemærket med en Samling finske Noveller, har nu skrevet en stor Roman paa over 600 Sider, og Bogens Handling udspilles ogsaa i Finland.

En Fange, der er anklaget for Ildspaasættelse, flygter fra Arresten i en lille Købstad, søger ud i Skærgaarden, driver til Havs med Isen, reddes om Bord i en Damper, blandt hvis Besætning der er udbrudt Kolera, dæmper Matrosernes Mytteri, springer over Bord, falder blandt Smuglere og Lovbrydere, vender omsider ad Landevejen tilbage til sin Fødeegn og deltager her i en Opstand. Disse stærkt bevægede Optrin fører til Skildring af vidt forskellige Samfundslag: Bønderne og Husmændene i Kirkebyen, Øvrighed og Borgere i Købstaden, Skærgaardsboere, Udbyttere og Forbrydere.

Det er en Opløsningstid, Forfatteren beskriver, og hans Hensigt er at forklare, hvorledes den revolutionære Mentalitet dannes og opelskes af selve det Samfund, som den engang skal sprænge ud af dets Fuger. —

Trykt i:
Skanderborg Amts Avis. - 13. november 1935