En halv Snes Ritorneller

Til Ernst Hansen

Du ydmyge Viol!
Der gives ej saa stolt et Kvindebryst,
at ej det tjente dig til Dronningstol!

Kartoffelblomst!
Du vajer festligt selv ved fattig Stue
og fejrer Frugtbarheds Tilbagekomst!

Blomst af Tobakken!
Naar dine Blade tørres, brydes, ribbes -
forstaar din Skønhed mon, at det er Takken!

O, Vandranunkler!
Hvor smukt I skyder Eders Solblomst op,
just hvor den paa det Dunkle gyldnest funkler!

Blaa Anemone!
Paa Sølverrosers Plads i Finlands Vaaben
med Løvens Glavind burde du forsone!

Ak, Æblerose!
Saa mangt og meget »rimer sig paa Roser«,
men selv du gør til Skamme hver en Glose!

Agermaane!
Din Kvast strør Guld i Alfers røde Haar,
og Trolden til sin Hale vil dig laane!

Veronika!
Aldrig en Pige med Øjne saa blaa
har danset til en Harmonika!

Digitalis!
Du reddede mit Liv! - Nu lær mig ogsaa
at tage dette Liv cum grano salis!

Se Fortidspalmen!
Forstenet Form for Jordens Foraarshymne,
men uden Melodi til Jubelsalmen!

Tom Smidth