[Brev fra Emilie Smidth til Cai M. Woel]

Emilie Tom Smidth
København, den 4. August 1945
Rysensteensgade 2, 2.
V.

Ti1
Forfatteren Hr. Cai M. Wool
Fort Allé 8
Lyngby.

Kære Hr. Woel!
Tak for Deres Brev, som laa til mig ved min Hjemkomst fra Ferien, og som jeg derfor først har kunnet besvare nu.

Vedlagt sender jeg Dem de ønskede Oplysninger, som tildels er taget fra "Dansk biografisk Leksikon". Skulde de ikke være fyldige nok, vil jeg bede Dem enten meddele mig det eller selv tage et Uddrag af Artiklen i "D.b.L.", som jeg saa hvis det bliver nødvendigt - kan supplere.

Med de venligste Hilsner til Dem og Deres Kone, som har en stor Beundrer i mig!

Deres
[Emilie Tom Smidth]


Tom Smidth
Forfatter

1)   Thomas Jens Julius Smidth, f. d. 20. August 1887 i Nystad i Finland.

2)   Forældre: Telegrafist i "Det store nordiske Telegraf-Selskab" Adolph Julius Smidth og Skuespillerinde Anna Elisabeth Katrine Smidth, f. Petersen.

3)   T. S. gik først i den svenske Folkeskole i Nystad og derefter et Aar i det svenske Realgymnasium i Åbo. I 1899 flyttede Familien til Aalborg og kort Tid efter til Nibe, hvor Faderen havde faaet Ansættelse som Herredsskriver. Fra 1899 gik T. S. i Aalborg Kathedralskole, hvorfra han blev Student med Udmærkelse i 1906. Aaret efter blev han cand. phil., ligeledes med Udmærkelse. Efter Filosoficum studerede han Filologi og Litteraturhistorie - herunder et Aars Studieophold i Heidelberg, Jena og Strassburg (vistnok 1908-1909), men tog ingen afsluttende Eksamen. Var i nogle Aar Vikar ved Købmandsskolen i København, kom senere ind i "Pressens Illustrationsbureau" og derfra (i 1918) til "Martins Forlag" som Konsulent og Redaktør. I 1930 blev han Sekretær ved "Boghandlernes Fællespropaganda", men da denne Virksomhed efter et Aars Forløb ophørte, kom han atter tilbage til Martins Forlag indtil 1936. Derefter arbejdede han udelukkende som Forfatter og Oversætter.

4)   Død den 15. April 1942.