Hvem har Fantasi -

Har De prøvet at fortælle nogen Sandheden? -
oh, ikke om ham selv,
det vilde være Synd! -
men om en Sag, en Sammenhæng, et Forhold ...?
Har De det?
Og svarede han ikke næsten opbragt:
»Det er dog rent utroligt!«?

Sandheden er altid det utrolige!

Saa lad os være sanddru og oprigtige!
Det er det nye inden for vor Digtning!
Saaledes rammer bedst vi det utrolige,
det dybeste, som aldrig bliver sagt!
Maaske det er for svært!?

Der kræves jo adskilligt mere Fantasi
til anstrengt Boren efter Sandhed
end til at byde paa en udsøgt Løgn!

Men vi, der ved Besked om disse Ting,
vi dømmer efter Sandhedens Nærværelse,
og hvor vi smerteligt maa savne den,
hvor aldrig det utrolige vi møder,
der siger vi helt naadeløst:
Kast Bogen bort!
Her er der atter en, der mangler Fantasi!

Tom Smidth