Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag.)

En Række Begivenheder, som finder Sted ved den botniske Bugt, og hvis optrædende Personer er Flødere, Bønder, Soldater og Smaabyens Haandværkere. Forfatteren har Evne til at fremmstille sine Skikkelser og kender sine Folk, men Bogen er graa og trist, Millieuet ligesaa og det Resultat, hvormed man lægger Bogen til Side, negativt.

Ch—ch.
i:
Kristeligt Dagblad. - 14. december 1923