De skønne Skyer

Tom Smidth: "De skønne Skyer". (Martins Forlag).

"De skønne Skyer" er en Delbutbog. Stor sproglig Smidighed og Lethed, velklingende Ordforbindedeer og alligevel fuld Naturlighed er det Indtryk, Læsningen af disse Digte efterlader. Skulde der være noget at indvende, vilde det snarest være det, at de er altfor ulastelige.

Denne smukke Dragt svøber sig om en fin og lidt spæd lyrisk Stemning af en ganske særegen Art. Maaake staar vi overfor et nyt Fysiognomi i dansk Lyrik.

Bedst vil man maaske huske Digtene til den jydske Naturs Pris. Ganske vist passer Formens Glathed og Stemningens Blidhed ikke rigtig til Jyllands Barskhed; men det er heller ikke rigtig Jylland, Digteren besynger.Det er det lille, teglstensrøde Nibe, den By, hvor Danmarks smukkeste Piger findes. Deres sarte Hud er ved smaa Lunde og Skove beskyttet mod Vestenvinden, og de har set sig de skønne blaa Øjne blide og drømmende i Limfjordens stille flydende Vand. Hør en Gang Digtet "Valfart":

Naar skal jeg støvet henad Vejen bøje
Paa Valfart mod en elsket, lille By?
Naar skal jeg atter se det grønne Gry
Sig hæve over Hedens dunkle Høje?

Naar lønnes vel min Nattevandrings Møje
Ved Synet af en solrød Morgensky,
En Lysets Ø, der stiger helligt ny
Af Vestens Hav og skabes for mit Øje?

Naar skimter fra Morænen jeg en Stribe
Af Fjorden bag den fuglefyldte Strand,
Fra Gjølbjergs Fod til Molerne ved Nibe:

Den Sommersø, hvis blanke Flade gyser
For Vinden langs det barske Sebber Land?
Mit jydske Hjem, hvis brede Himmel lyser!

Denne sidste Strofe, der findes ordret et Par Steder til, præger Stemningen.

K. K. [i.e. Karl Kristian Nicolaisen]
i:
Nationaltidende. - 20. december 1920