Fem gode danske Romaner

Viggo F. Møller: Fem gode danske Romaner ...

For ogsaa at give den unge danske Digtning en Chance til at komme med i Kapløbet, har vi endelig spurgt Digteren Viggo F. Møller, Redaktøren af "Vild Hvede". Hr. Viggo F. Møller svarer:

- Der er i Aar kommet fem gode danske Romaner, som jeg gerne vil nævne — uden at jeg er i Stand til at fremhæve den ene paa den andens Bekostning. De har hver for sig Fortrin paa et eller andet Omraade. Det er Johannes Wulffs "Et Menneske saar og høster", Bjarnhoffs "Møl og Rust", Tom Smidths store Roman "Hvor Oprør avles", Cai M. Woels "Det gamle Sogn" — som efter mit Skøn har faaet en uretfærdig haard Modtagelse i Pressen — og Nils Nilssons "Minebyen". Den sidste er maaske ikke litterært fremragende, men det er menneskeligt set en fin Bog ...

Viggo F. Møller
Trykt i:
Ekstrabladet. - 19. december 1935