Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag).

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Familieopgør veksler med Markedsscener og lystige Puds af enhver Art, som disse Godtfolk, der selvfølgelig alle kender hinanden, finder paa og samvittighedsfuldt forbereder; Sommerens Ynde i den dejlige Skærgaard, Vinterens Hærgen, Ulvenes Besøg i Omegnen, Tiggernes Gæstefærd fra Gaard til Gaard, deres hædrede Stilling i dette Samfund og den Uhygge, som ofte følger i deres Spor, afgiver Motiver til disse Beretninger.

Unavngiven anmelder
i:
Vestjylland Social-Demokraten. - 5. december 1923