Arbejdsløse marcherer -

Har du Lyst, lille Bror, skal vi synge en Sang,
en nobel og aandelig Vise
om Godtvejr og Regnvejr, om Blæstvejrets Klang,
om Solen, som vistnok paa Himmelen hang,
da vi før havde Sind til at prise,
hvad Lys der af Løgnene sprang?

»Skal vi tvinge os selv til Lyksalighedsfløjt,
til hidsigt at pippe og kvitre
ad alt, hvad vi slet ikke regner en Døjt
og gerne gav hen for en muggen Beskøjt,
nu Timerne blev os saa bitre,
og Rønnebær hænger saa højt?!«

Har du Lyst, lille Bror, skal vi tigge paa Vers
i Gaarde med Sang for de Rige
om Godtvejr og Regnvejr paa Kryds og paa tværs?
Er det Helved for os, er det bare Kommers
for de andre, hvis Morgen skal stige
i Sol som en skingrende Terts!

»Nej, kom, lad os trave med ædende Trods!
Vor Vrede os bærer paa Farten!
Om ingen os venter, hvad rager det os?
Vor Hjemløshed bliver dog aldrig en Klods,
der kan tynge os lige fra Starten ...
Den tjener os, naar vi skal slaas!«

Tom Smidth