Tom Smidth: Hav og Stjerner

William Waagner: »Vildskab og Lykkerus« (Hobro).
Tom Smidth: »Hav og Stjerner« (Klintes Forlag).

...

Nogen større Modsætning til Waagner end Tom Smidth kan næppe tænkes. Han kan haandtere sit Instrument, men intet Digt i Hav og Stjerner synes udsprunget af nogen indre Nødvendighed; det skulde da lige være Digtet »Sejlads mellem Stjerner«, der er en Slags poetisk Trosbekendelse. Ellers findes her alt, hvad man – finder alle andre Steder: Matroslyrik, Smaaerotik, klassiske Sonetter, og den evige Svælgen i Fremmedord, som saa mange af de Unge kritikløst har taget i Arv efter store Forbilleder. Dette skal være en Fortolkning af Musikkens Væsen:

O, Toners Bramaputra,
med Sansens Mellemled
en syvfold signet Sutra,
du giver Sjælen Fred!

Hvorfor ikke lige saa godt Drinoco eller Hoang-ho?

K. F. Plesner
i:
Social-Demokraten. - 16. december 1923
Hammel Social-Demokraten. - 24. december 1923
Holbæk Amts Social-Demokraten. - 29. december 1923