[Udtalelse i Anledning af 25-Aaret for Artium]

Mange kan læse, færre har Lyst til at læse, de færreste forstaar at læse. Almenkundskaben stiger, Dannelsesniveauet, selv blandt studerende, synker, undertiden til det latterlige. Betegnende for Tiden er de Folk, der skriger: Noblesse oblige, uden at tænke paa, at Noblessen ikke mere eksisterer i et gennemdemokratiseret Folk, hvor selv Socialister er afblegede til Socialdemokrater.

Tom Smidth