Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag).

Det er lykkedes Tom Smidth i denne sin første Prosabog at give et stærkt og mangeartet Billede af den store, fjærne Finmark og dens Beboere. Med levende Fantasi og uomtvistelig Fortælleevne skriver han om den lille finske Kystbys mange mærkelige Mennesker med den kostelige Borgmester v. Quanten i Spidsen, han fortæller om Fløderne, om mærkelige Tiggere, om Søfolk og Bønder. Der er mange og udmærkede Typer iblandt.

Af stor Virkning er hans Skildringer af dette vide, ensomme Lands Natur, de dybe, dunkle Skove, og af den Mystik, der lever højt blandt Folket. Man læser med Spænding Bogens enkelte Fortællinger.

f.
i:
Vestsjælland Social-Demokraten. - 5. december 1923