Tom Smidth død

Forfatteren Tom Smidth er i Gaar efter længere Tids Sygdom afgaaet ved Døden paa Kommunehospitalet, 54 Aar gammel. Tom Smidth var blevet indlagt for en Nyrelidelse, og hertil stødte saa alvorlig en Hjertelidelse, at han ikke kunde staa Sygdommen igennem.

Tom Smidth var et fint Menneske, overordentligt afholdt i de Kredse, hvor han færdedes. Han var en udmærket Oversætter baade fra Fransk, Tysk og Engelsk, og hans Viden paa talrige Omraader var usædvanlig.

Han var tillige en produktiv Forfatter, udgav 3-4 Digtsamlinger og den fortrinlige Novellesamling »Finmark«, hvori han skildrede Folk i Finland, der var hans Barndomsland. En af disse Noveller udvidede han til den store Roman »Hvor Oprør avles«, en stort anlagt Bog af baade social og litterær Interesse.

De senere Aar var Tom Smidth, indtil Sygdom lammede hans Arbejdsevne, en flittig Medarbejder ved Vild Hvede. Han var en talentfuld og altid stræbende Forfatter, hvis tidlige Bortgang beklages af mange Læsere, Beundrere og Venner.

Trykt i:
Social-Demokraten. - 16. april 1942