Tom Smidth: "Finmark"

O. V. Gregersen: Bag Argentinas Port. (Martins Forlag.)
Tom Smidth: Finmark. (Samme Forlag.)

De to Forfattere, af hvilke den sidste tidligere har udgivtet nogle Bind Digte, fortæller her om Lande og Folk, den ene i det Solmættede, varme Argentina, den anden i Finland i en lille finsk Tømmeerby.

Begge er livlige Fortællere, og de opruller højst interessante Bi1leder fra Pampassletterne og fra Tømmerflaadning i de Tusind Søers Land. Man bevæger sig i den første mellem Gauchoer og Fragtmænd, der fører en æventyrlig Tilværelse paa de vidtstrakte Arealer, i den sidste deltager man i Tømmerhugsten højt mod Nord, lever Livet med blandt Arbejderne, ikke altid lige regelmæssigt, men til Gengæld fuldt af Liv og Spænding.

Saavel Bogen fra Argentina som Bogen fra Finmarken fortjener at finde mange Læsere. Det er Bøger, der paa heldig Maade bryder med det sædvanemæssige i Retning af Rejseskildringer, mættede som de er med Liv og Handling.

E—t.
i:
Fyns Social-Demokraten. - 15. december 1923