"Livets Overflod"

Hørespillet i Aftes

Det var et besynderligt Valg, Radiofonien havde gjort med Udsendelsen af Tom Smidths Hørespil "Livets Overflod" efter en Novelle af Ludvig Tieck.

Ebbe Rode og Gudrun Lendrop spillede et ungt elskende Ægtepar – han forhenværende Diplomatemne og hun Datter af en Gesandt – der efter en veritabel Bortførelse, højt paa en Kvist Levede af Kærlighed og Kildevand, pantsatte og fyrede op med Bohavet, men i alle de økonomiske Vanskeligheder bevarede deres Kærlighed lige blank og straalende.

Stilen i den romantiske Kærlighedsfantasi fra Begyndelsen af det 19. Aarhundrede var med megen Respekt bevaret i Hørespillet, og de mange Lyttere, der ikke kendte Ludvig Tieck af Navn eller kunde placere ham i Litteraturens Sammenhæng, har sikkert følt slg temmelig desorienteret ved pludselig at blive stillet overfor de mange tiradelignende Udgydelser i et stift og meget lidt mundret Bogsprog.

"Livets Overflod" var et kapriciøst Indfald – for at sige det pænt – og en orienterende Indledning til at skabe Mulighed for Forstaaelse af Spøgen havde været paa sin Plads.

K. S.
i:
Berlingske Tidende. - 13. august 1941