En Roman om Finland

Tom Smidth, der for otte Aar siden gjorde sig fordelagtigt bemærket med en Samling finske Noveller, har nu skrevet en stor Roman, hvis Handling ogsaa udspilles i Finland, og som er udkommet paa Frederik E. Pedersens Forlag under Titlen "Hvor Oprør avles"!

En Fange, der er anklaget for Ildspaasættelse, flygter fra Arresten i en lille Købstad, søger ud i Skærgaarden, driver til Havs med Isen, reddes om Bord i en Damper, blandt hvis Besætning der er udbrudt Kolera, dæmper Matrosernes Mytteri, springer over Bord, falder blandt Smuglere og andre Lovbrydere, vender omsider ad Landevejen tilbage til sin Fødeegn og deltager her i en Opstand. Disse stærkt bevægede Optrin fører til Skildring af vidt forskellige Samfundslag, og Bogens mange Personer er saa skarpt karakteriseret, at man husker dem. I Handlingens Midte staar Toivo, den undvegne, og Zilma, hans elskede, to prægtige Skikkelser, og sammen med dem Borgmester v. Quansen, en baade tragisk og humoristisk Adelsmand og Bureaukrat, Gammelfogden, en Kernekarl, der kæmper sin sidste Strid for at opretholde sin Slægts Rigdom og Anseelse, og Bjørkkust, Smugler-Organisatoren og Stræberen, der har arbejdet sig op fra simpel Sømand ved alle Midler, ulovlige som lovlige.

Det er en Opløsningstid, der beskrives, og Hensigten er at forklare Grundlaget for den revolutionære Mentalitet.

Trykt i:
Jyllands Posten. - 25. november 1935