Ariadne

O, Skyggeøer i Rosenhav,
I Aftenskyer ved Solnedgang,
og over eder hint Stjernefyr
i Ætherbølgernes Sfæresang,

er én af eder mit Naxos, hvor
min Sjæl skal slumre, forglemt, forladt,
mens Kærligheden mod Stjernen flyr
for sorte Sejl en ambrosisk Nat?

Tom Smidth