Samfundet skaber selv sine Oprørere

En graanende Debutant om en stor Roman

Tom Smidth har Ordet

Mødet med den unge lovende Forfatter Tom Smidth er noget af en Overraskelse. En førladen, stærkt graasprængt Herre, der i hvert Fald er ude over den første Ungdom, melder sig som den unge Rebel, hvis Navn man kender saa fordelagtigt fra "Vild Hvede", og forskellige Digtsamlinger ...

— Maa jeg tænde en Cigar? spørger han og glipper med Øjenlaagene. Jeg er nervøs ...

— For hvad?

— Det er første Gang ...

— Saah? De har dog ellers skrevet i en Aarække?

— Ja, men der er aabenbart ingen, som har fundet det Ulejligheden værd at interviewe mig ...

Konflikten mellem den enkelte og Samfundet.

— Og nu har De skrevet en stor Roman?

— Ja. Min første. Den er paa over 600 Sider. Jeg har arbejdet paa den, i syv. Aar. Om Dagen er jeg optaget af Oversættelser og Forlagsarbejde — jeg har været knyttet til Martins Forlag i 16 Aar — saa jeg har saa lidt Tid ti1 at skrive for mig selv ...

— Hvad handler Deres Roman om?

— Det er svært at sige i faa Ord. Den handler om Konflikten mellem det enkelte Individ og Samfundet. Jeg vil vise, hvordan en hæderlig Mand i Kraft af Samfundsordningen og ved Tilfældighedernes Spil bliver en Oprører, en Udstedt. Romanen foregaar i Finland, hvor jeg har levet hele min Barndom — min Far var Telegrafbestyrer og den fortæller om en ung Bondekarl, Toivo, der med Urette bliver mistænkt for at have sat Ild paa sin Husbonds Gaard.

Han flygter fra Fængslet for at retfærdiiggøre sig over for sin Kæreste, der tjener paa Gaarden. Under Flugten — hvor han naturligvis kommer til at begaa flere mindre Lovovertrædelser — gaar det op for ham, at han hører sammen med det Samfund, som han er kommet paa Kant med, og han beslutter at vende tilbage og gøre sit Regnskab op. Men paa Vejen møder han de Politifolk, der er sendt ud for at gribe ham, og da de behandler ham som en overbevist Forbryder, slaar han i et pludseligt Raserianfald den ene til Jorden ... Nu er han altsaa stemplet som Voldsmand, og da yderligere hans Kæreste skal have et Barn med den Mand, der er den virkelige Brandstifter — en farlig Spritsmugler — tager han ogsaa denne Skyld paa sig for at redde hende. Han faar 12 Aar, og i Fængslet udvikler han sig gradvis til Oprører. Den sidste Del af Bogen foregaar under Borgerkrigen. Fængslet stormes af de Røde, og Toivo — den redelige, religiøst grebne Bonde — ender foreløbig som Oprørsfører ...

— Og hvad er nu Moralen af alt dette?

— Moralen, siger Tom Smidth, er den ganske enkle, at Samfundet selv ved sin Opbygning skaber de Oprørere, der vender sig imod det. Det er dette, jeg har villet vise ... Det er bl. a. derfor, jeg har henlagt Handlingen til Finland. Selv om den rent menneskelige Konflikt i Romanen vel ogsaa var tænkelig herhjemme, er det klart, at i et Land med meget skarpe Klassemodsætmnger former Konflikten mellem den enkelte og Samfundet sig langt mere dramatisk ...

— Men De agter vel ikke at slippe Deres Helt paa Halvvejen?

Tys! Tal ikke om det! Der er ikke noget, Forlæggerne er saa bange for, som fortsatte Romaner ... Og, som sagt, det har, taget mig syv Aar at skrive denne. Jeg kommer næppe igen lige med det samme ...

Dr. Rank
i:
Ekstrabladet. - 18. september 1934