Den yngste danske Lyrikk

... Av de lyrikere som er yngre enn Seedorf, skal nevnes Tom Smidth og William Waagner.

Tom Smidth, som er den eldste av de to, har utgitt to diktsamlinger: »De skønne Skyer« og »Længslernes Bog«. Utgaatt av en gammel embedsmannsslekt er han paa mange maater paavirket av europeisk kultur. Hans store kjenskap til tysk, fransk, provencalsk og italiensk diktning og hans velbevandrethet i metrikken har gjort ham til en stilist, som gjennemarbeider sin form med den ytterste omhu og med nøieregnende opmerksomhet overfor de mindste avskygninger i rytmen og versbygningen. Hans emnevalg er sikkert; innhold og rytme er i lykkelig overensstemmelse, og der er over hans baade alvorlige og muntre dikt en egen charme. ...

Ingeborg Jerk
i:
Verdens Gang (norsk). - 6. april 1922