Tom Smidth: "Hvor Oprør avles".

Tom Smidth, der for 8 Aar siden gjorde sig fordelagtig bemærket med en Samling finske Noveller, har nu skrevet en stor Roman paa over 600 Sider. Bogens Handling udspilles ogsaa i Finland, og er udkommet paa Fred. E. Pedersens Forlag.

Det er Opløsningstid, Forfatteren beskriver, og hans Hensigt er at forklare, hvorledes den revolutionære Mentalitet dannes og opelskes af selve det Samfund, som den engang skal sprænge ud af dets Fuger.

Trykt i:
Kolding Folkeblad. - 16. november 1935