Individualitet

Hvad sent skal spørges, er hurtigt spurgt,
og lidet lønner det Møjen;
thi før du har stillet din Done ud,
er Varselsforkynderen fløjen.

Din Viden er intet Kildespring,
som rinder i Dagenes Tørke,
nej, kun en Lysnen, et Nu, et Glimt
i Vinternætternes Mørke.

Dit Hjerte hvisker sit dunkle Svar,
for dig, men for ingen andre,
du selv er et flygtigt Sandhedsglimt
i Mulm, hvor Lysene vandre.

Tom Smidth