Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag.)

En ganske udmærket lille Bog, der fortæller om Livet deroppe langt mod Nord, hvor Norge og Finland støder sammen. Det er en Samling af Fortællinger, der er skrevet af en Forfatter, der forstaar at levendegøre sine Personer. Nogle af Fortællingerne er skrevet med et vist Lune – og andre beretter om den Mystik, der findes mellem disse Mennesker, der er en Blanding af norske, finske og svenske Beboere, der væsentligt lever deres ejendommelige Liv, endnu præget af de foregaaende Aarhundreder.

M. K.
i:
Thisted Amts Avis. - 27. februar 1924