Lynet

Nyheder fra Frederik E. Pedersens Forlag. - Nr. 1 (Januar 1936)

Hvad der kan siges om denne Bog, der i to Bind paa over 500 Sider udkom sent i Efteraaret, kan samles i følgende Udtalelser af HENNING KEHLER:

- - det er et vældigt Stof, Tom Smidth tumler med i sin Bog, der er ikke noget at sige til, at det kræver Plads.

Men det vilde være uretfærdigt ikke at konstatere, at netop denne Roman har sin Tykkelse med langt større indre Berettigelse end de andre, tykke Romaner, der er kommet i dette Efteraar.

Hovedpersonen er en ung Kæmpe, der lider Uret: Toivo Rautanpää.

Der er Træk af Svend Due, men ogsaa af Michael Kohlhaas i hans Karakter og Skæbne.

Baggrunden for hans Historie er den finske Skærgaard.

Tiden er Aarene før den store Krig, som gav Finland Friheden og Borgerkrigen mellem de Hvide og Røde, hvis Udfald afgjorde, hvad den nyerhvervede nationale Frihed skulde bruges til.

- - -

Der er et Mylder af Personer, og nogle af dem staar med episk klare Konturer, det gælder særlig de mere periferiske Personer. Handlingen er spækket med saa mange Slagsmaal, at de vil kunne forsyne en 3-4 Gangster Films.

Jack Londons mest slagsmaalsmættede Romaner er rene Skoleskovture i Sammenligning med Toivos Eventyr og Bedrifter i Skærgaarden.

Tom Smidth er alt for dygtig, kundskabsrig og begavet en Digter og Forfatter til at skrive noget, som er daarligt. Der er saa megen Handling i hans Roman, at den næsten slaar Læseren for Planeten.

- - man staar over for en Roman af usædvanlige og kunstneriske, digteriske Dimensioner.

- - -

HAANDEN PAA HJERTET, MINE DAMER OG HERRER. HAR DE GJORT NOGET VED DENNE ENESTAAENDE DANSKE BOG, OG I BENÆGTENDE FALD BURDE DE DA IKKE GIVE DEN EN FAIR CHANCE?

Trykt i:
Lynet. - Nr. 1. - Januar 1936