Tom Smidth: Finmark

(Martins Forlag).

I en lille Tømmerby ved den botniske Bugt foregaar denne Bog. Ikke nok med, at man lærer Beboerne at kende i deres Smaastadssnurrighed, flokket, som de er, om den herlige Borgmester, men Stadens Opland omfatter saavel Udbyggere som Skærgaardsfolk, og vi lærer Tømmerpladsernes Veteraner, for ikke at tale om Garnisonen, Kosakkerne og Søfolkene kende. Familieopgør veksler med Markedsscener og lystige Puds af enhver Art. Sommerens Ynde i den dejlige Skærgaard, Vinterens Hærgen, Ulvenes Besøg i Omegnen, Tiggernes Gæstefærd fra Gaard til Gaard, afgiver Motiver til disse Beretninger.

Finnerne er et Folk med Talent for Religion; det er da rimeligt, at de religiøse Bevægelsers urovækkende Indflydelse er behandlet, ligeledes den tungsindige Naturmystik, som er disse Mennesker egen, den lille Bys Sandsiger og Heks, Skovenes Trolddom og sære, hemmelighedsfulde Liv, der forrykker Hjernen paa den vejfarende, saa han i en Rædsel begaar uhørte Ting. Et andet Element, der spiller med ind er Raceforskellen mellem Svensk og Finsk og Mistroen mellem Landboer og Tømmerherrer og Skibsejere. Alt dette flimrer forbi i denne Bog, der ved sin Egenart og eventurlige Spænding fængsler Læseren.

Unavngiven anmelder
i:
Helsingør Avis. - 3. december 1923
Lollandsposten. - 3. december 1923