Tom Smidth

Vi bringer i Dag paa Forsiden Nr. 2 af de omtalte Tom Smidth-Digte.

Ved sin Debut som lyrisk forfatter skrev Aalb. Stifts.' Anmelder iøvrigt i sin Tid om T. S.:

Nibe hat fundet sin Digter, ung og stærk springer han frem, pludseligt fuldfærdig, mindende om tre af vore bedste Navne, Stuckenberg, Aarestrup, Ludvig Bødtcher. Navnlig den sidste er Tom Smidth i meget høj Grad i Familie med, han har den samme Udmalen af Enkeltheder, den samme Ro, det samme Præg af Viden, der afspejler sig i Citater, Billeder, Sammenligninger og Navne, - han er den typiske Æstetiker, ikke nær Realist hverken i Emnevalg eller Emners Udførelse, som vore Dages unge Digtere ellers......

Det vil glæde mange her i Nordjylland at stifte Bekendtskab med denne nye Digter, Nibes Sanger. Det er en flot Pen, han fører, præget af de bedste Mestre, ham selv dog Mest i Sind og Skind. Vi vil gerne se næste Samling fra hans Haand; han er saa frisk, at vi haaber, hans Kilde ikke er løbet tør - som hans 3 store Forbilleders - med én eneste Bog, men selv om han var, vil dog disse faa Blade være nok til at værne om et Minde.

- - -

Vore Læsere vil sikkert med Glæde afvente, hvad Tom Smidth yderligere vil betænke sit Bysblad med.

Unavngiven anmelder
i:
Nibe Avis. - 7. Maj 1923.