Søg kun Sjælen -

Søg kun Sjælen!
Kæmp ihærdig!
Sjælens Strid er
aldrig færdig:
stærke plutoniske,
dunkelt ironiske,
Magter dæmoniske
staar imod Gud.

Skab et Forsvar!
Søg kun Sjælen!
Væbn fra Issen
dig til Hælen!
Snildrigt dig læmpende,
Magterne dæmpende,
sondre du - kæmpende -
Dæmon fra Gud!

Kend det Onde,
elsk det Gode!
Intet lægges
dig for Fode.
Mellem de Stridende
vandre du - vidende,
stræbende, lidende -
frem imod Lys!

Søg kun Sjælen!
Forurenet
aldrig blev med
Lys forenet.
Mørket borttvætte du!
Gudsdelen mætte du!
Længslerne rette du
frem imod Lys!

Bring dit Offer!
At forsage
skænker Sjælen
Sejersdage.
Kun de Forsagende
kæmper ej klagende,
slutteligt smagende
Sødmen af Liv!

Tom Smidth