Forfatteren Tom Smidth død

Forfatteren Tom Smidth, som døde i Gaar, havde i flere Aar været saa syg, at han ikke kunde arbejde. Han naaede aldrig frem i Litteraturens første Geled. Og dog havde han betydelige Evner. Især som Novellist. Hans Novelle-Samling Finmark er en fortræffelig Bog. Utvivlsomt blev Tom Smidth i nogen Grad overset.

En tyk Bog i to Bind om Tyvernes og Tredivernes Digtere, der nylig udkom, kender ham ikke.

En stor Roman i to Bind Hvor Oprør avles, viste et imponerende Opbud af Flid og Energi og Evner. Men som Helhed var den store Bog alligevel svag. Han havde sikkert haabet at sejre afgørende med denne Roman. Skuffelsen var medvirkende til at lamme hans Lyst til Livet og Kunsten.

Tom Smidth har ogsaa udgivet flere Digtsamlinger. Han levede mange Aar i Finland, som han kendte fortroligt, hvad hans Bøger noksom bevidner. Han havde ogsaa sejlet i sin Ungdom. Senere slog han sig ned i Danmark. Han var i en Aarrække Konsulent og Medarbejder ved Martins Forlag. Han stod Kredsen om "Vild Hvede" og særlig Viggo F. Møller nær.

H. K. [i.e. Henning Kehler]
Trykt i:
Berlingske Tidende. - 16. april 1942