Livets Overflod

Hørespil efter Ludvig Tieck

Over en gammel Novelle af Tieck havde Tom Smidth digtet dette Hørespil, der, skønt Radioen som bekendt er lugtfri, duftede som naar man aabner for en Skuffe med Lavendler. Det var ren Romantik om det fattige unge Par, der har giftet sig hemmeligt og er flygtet bort og nu lever i den største Fattigdom i en fremmed By. Saa fattige er de, at de for at skaffe Brændsel bryder Egetræstrappen ned i den Ejendom, hvor de bor til Leje. Men trods al Modgang har de ikke mistet Troen paa deres Kærlighed, heller ikke deres gode Humør, og ved gode Venners Hjælp kommer de til Slut ud af alle Vanskeligheder.

Ebbe Rodes friske, forsorne og prægtigt nuancerede Stemme passede brillant til den unge Galfrans af en Diplomat, og Gudrun Lendrop var lige saa indtagende som hans trofaste Kone-Kammerat. Victor Montell spillede med Lune den koleriske Husvært og Sigrid Neiiendam et eventyrligt Tyende. Godt Humør var der sandelig over denne Forestilling.

V. C–g.
i:
Politiken. - 13. august 1941