De nye Bøger

Vore yngste Digtere søger med megen Energi at forsvare deres P1ads paa Parnasset. Samtidig med de første Krokus er skudt frem et lille Vershæfte, som kaldes Unge Digteres Foraarsbog, og som nødig skulde dele Skæbne med de spæde Blomster: at dø en alt for hastig Død i denne kolde Verden. Det er Digternes Blad Klinte, der har opelsket de lyriske Spirer, og Hr. Knud Bruun-Rasmussen har været en omsorgsfuld Havemand.

Til Unge Digteres Foraarsbog har kun fire Poeter bidraget: Ingeborg Jerk (Johannes Jørgensens Datter), Knud Bruun-Rasmussen, Tom Smidth og Johannes Weltzer, og egentlig er Bogen at betragte som fire smaa selvstændige Digtsamlinger. Frk. Jerks Broder, Tegneren Knud Jerk, har paa en Maade knyttet det hele sammen ved en Fællesvignet og nogle fine Portrætrids af de fire Bidragydere.

Unavngiven anmelder
i:
Politiken. - 1. april 1922