Finmark

Tom Smith [i.e. Smidth]: Finmark. Martin. (187 Sider).

Her er intet at tage fejl af. Denne Bog er god – den er en Gave til alle Venner af dansk Sprog og literær Kunst. Der er endnu literær Evne og Stolthed i Landet, og, som de ti Fortællinger i denne Bog viser, ogsaa kunstnerisk Kunnen og Selvbevidsthed.

Tom Smith fremtræder i denne Bog som en moden og færdig Novellist. Han har aabenbart været i en god Skole – om hos Russerne, Jack London eller Joseph Conrad (og maaaske især hos den sidste)? – er aldrig værd at vide. Alle skal lære. De, som lærer mindst, bliver hurtigt de værste Efterplaprere. Hovedsagen er, at Tom Smith har noget at fortælle, at han véd, hvad han skal fortælle og hvordan.

De ti Noveller i Bogen høre overfladisk set sammen ved at kunne henføres til den samme lille, finske Søkøbstad paa en 4-5000 Indvaanere og Trakten omkring den. Men i Virkeligheden staar hver enkelt som et Kunstværk for sig selv – den dramatiske Beretning om en usædvanlig Begivenhed mod en Baggrund af hemmelighedsfuld Natur, dens Poesi og dens Gru. Tom Smith er en romantisk Novellist, i moderne Udrustning. Han hører til den Linje af de bedste Fortællere i dansk Literatur, som begynder med Blicher og fører frem til Nutidsdigtere som Johs. V Jensen og Aage Madelung. Hver af de ti Noveller har en distinkt Værdi. Ingen af dem falder tll Jorden. Flere er fortrinlige og kan kappes om at repræsentere Forfatteren i en Antologi af danske Mesternoveller: »Før Gry« – »En Væddekørsel« – »Amor judex«. Ved atter at blade Bogen igennen faar man straks Lyst til at læse den igen. En god Historie har et uendeligt Liv. Den kan altid læses om.

Henning Kehler (i Politiken)
i:
Venstres Folkeblad Ringsted. - 19. december 1923