Solen bryder frem

Den Vind, som kommer
fra aabne Marker,
med Løvet svinger
i Storstadsparker.
En Klokke ringer,
en Solsort synger ....

Hvor er den Sjæl,
som sig nu forynger?

Trods Brøl af Biler
i nære Gader
ej klingre Draaber
med Dryp aflader,
mens Støvregn Kaaber
om Bladhang svøber ....

Hvor er det Hjerte,
som Vaaren døber?

Blandt Skyer Solen
forsigtigt smiler,
dens gyldne Smykker
i Gruset hviler.
Nu Himlen iler
med Jord at enes ....

Hvor spirer Glæder
som disse Grenes?

Tom Smidth