Udkomne Bøger

Paa Martins Forlag er i disse Dage udkommen Tom Smidth: »Finmarken«. Bogen fortæller om Befolkningen i en lille Tømmerby ved den botniske Bugt og giver en levende Skildring af finnernes ejendommelige Liv og deres urolige tungsindige og overtroiske Natur.

Unavngiven anmelder
i:
Kjellerup Venstreblad. - 30. november 1923