Finmark

Tom Smidt [i.e. Smidth]: Finmark. (Martin.)

Finmarken et de barske, øde Egne, hvor Sverige og Finland mødes. Hvor Vinteren breder sig mægtigt og fuld af isnende Vælde.

Heroppe har Tom Smidt hentet Stof til sin Bog, en Samling Noveller, kædet sammen af Milieuet, en lille Købstad og dens Afgrunde af Vinterøde. Og alligevel med hver sin selvstændige Handling.

Der er intet, der virker helt nyt i disse Skildringer, men meget, der bærer Præg af en personlig og bevidst Pen. Billeder, givet med Klarhed og Præcision, Skikkelser af helt fantastisk Uhygge – og andre af frodigt, maaske lidt usikkert Lune.

Der er "Stof" i denne Skribent. Med lidt større Sikkerhed i Karaktertegningen kan han blive en "Novellist" af høj Rang. Og dem trænger vi til.

—v e—
i:
København. - 24. december 1923