Ung dansk Digtning

... Men ved Siden af ham staar en anden, desværre endnu kun lidet kendt, Digter: Tom Smidth, hvis Digtsamling »Skønne Skyer« er enestaaende, baade i betydelig Verskunnen og i sit frodige Indhold. ...

Johannes Weltzer
i:
Fyns Tidende. - juli 1921