Smaa Digtsamlinger

En ny, ung Lyriker, Tom Smidth, har paa Martins Forlag udsendt en smukt udstyret Digtsamling, "De skønne Skyer".

Den debuterende Digter viser sig i Besiddelse af megen litterær Kultur og indgaaende metriske Kundskaber, dertil en ualmindelig Følelse for Digtets Helhed, der sætter sig særlig smuk Blomst i en Række "Jydske Sonetter". Undertiden kan de knirke lidt af teknisk Mekanisme, som naar han - ogsaa med Tilbøjelighed til det preciøse - søger Ordet "Stigma" for at rime paa "Paradigma".

Men kraftigt og karakteristisk tegner han Billedet af sin jydske Hjemeegn og dens Mænd i disse Linier:

"Hver Mand, jeg møder, vandrer som et Træ,
hvert Træ langs Vejen luder som en Mand,
de fører fælles Kamp, saa sindig stærke;

de bærer Landets Tegn i Storm og Læ,
langs Markens Fure ned mod Fjordens Vand:
hvert Træ, hvert Hus, hver Mand sit Adelsmærke."

Det fornemste Udtryk for hans Skønhedsfølelse, den mest monumentale Form, finder han dog i de forøvrigt ikke helt regelrette Trioletter "Venus i Parken":

„Kypris, du, hvis Navne hos tusind Skjalde rimer,
for dig mit Hjerte gløder, i disse sene Timer,
i Bøn dit Knæ jeg favner, Dione, du min Dronning.
Kypris, du, hvis Navne hos tusind Skjalde rimer,
dig venter Vaarens Verden, som blomstrer, knoppes, kimer -
Stig op fra gylden Løjbænk, forlad Olympens Konning!
Kypris, du, hvis Navne hos tusind Skjalde rimer,
dit Rosenalter ryger af Dueblod og Honning!"

Man bør lægge Mærke til denne unge Lyriker; der allerede viser sig i Besiddelse af betydelig kunstnerisk Modenhed, parret med en Pietet for Overleveringen, der ellers savnes hos vore yngste D1gtere.

K. Fl. [i.e. Kai Flor]
i:
Berlingske Tidende. - 9. januar 1921