Bisættelse i Gaar

Forfatteren Tom Smidth

Forfatteren Tom Smidth blev i Gaar bisat fra Bispebjerg Krematoriums store Kapel, og foran Kisten laa signerede Kranse bl. a. fra Martins Forlag, hvortil han først var knyttet som litterær Konsulent, siden som Oversætter, Dansk Forfatterforening og Røde Kors Samariter Kolonne i København. Gennem sin Hustru, som er Kontorchef i Røde Kors, var Tom Smidth knyttet til dette Arbejde.

I Følget saas en Kre[d]s af de ældre og yngre Forfattere, der samledes omkring det litterære Tidsskrift Vild Hvede, hvori ogsaa Tom Smidth skrev, bl. a. Dr. Sven Clausen, Viggo F. Møller, Niels Nielsson, Johannes Wulff, Mogens Jermiin Nissen og Ulf Hoffmann. Videre saas Forlagsdirektør Fru Ingeborg Martin og hendes mangeaarige Medarbejder Rigsdagsstenograf Harald Lund, Kaptajn O. V. Gregersen, Tegneren Poul Sæbye, Revyforfatteren Robert Schønfeld, Malerne Daniel Hvidt og Max Ulvig, Skuespiller Albert Luther, Fru Undervisningsinspektør Højberg Christensen og faa andre.

Man sang Salmen "Altid frejdig, naar du gaar", og i sin Tale fremhævede Præsten, Pastor Glahn, idet han talte ud fra Ordene i Skriften: et Menneskes Liv er som Græs, det blomstrer i Dag og er visnet i Morgen - at Tom Smidt[h] som det fine Menneske og den stilfærdige, fine Kunstner alligevel havde faaet meget ud af Livet. Efter Talen sang man "Jeg er træt og gaar til Ro", og til Tonerne af "Kærlighed fra Gud" sænkedes Kisten langsomt.

Trykt i:
Politiken. - 21. april 1942